2022. évi Rendes Közgyűlés

Meghívó

Tisztelt Tagegyesületünk!

Szövetségünk elnökségének döntése értelmében a
Magyar Vitorlás Szövetség 2022. évi Rendes közgyűlésének

időpontja: 2022.05.30. 17:00 óra

helyszíne:

Magyar Olimpiai Bizottság
1024 Budapest, Csörsz utca 49-51.,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az MVSZ Alapszabály 5.3.20 pontjában előírtak szerint tájékoztatjuk, amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, 17:30-tól kerül sor a megismételt közgyűlésre. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az MVSZ Alapszabály 5.3.12. pontja értelmében egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre. A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokirattal átruházhatja. Egy megbízólevéllel rendelkező képviselő ilyen módon legfeljebb 30 szavazattal rendelkezhet. Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet és a fentiek szerint maximum 30 (harminc) szavazattal rendelkezhet a közgyűlésen. A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma. A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során a titkárság illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.

A küldöttek a szavazólapokat a helyszínen 16:00 órakor kezdődő küldött akkreditálás alkalmával vehetik át. 

Együttműködésüket előre is köszönjük! Várjuk szíves megjelenésüket és aktív részvételüket a közgyűlésen!

Budaörs, 2022. május 12.

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András
főtitkár
Magyar Vitorlás Szövetség

Tagegyesületek mandátumszámai a 2022. évi rendes közgyűlésre

Megbízólevél

Tervezett napirendi pontok

  • A megjelent küldöttek és vendégek üdvözlése.
  • A közgyűlés levezető elnökének megválasztása.
  • A szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  • Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
  • A végleges napirend elfogadása.

0          Meghívó

0.1       Napirendi pontok

1.         Az elnökség 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának, az MVSZ közhasznúsági jelentésének ismertetése, valamint a Felügyelőbizottság beszámolója.

1.1.      2021. évi Mérleg és beszámoló

1.2       2021. évi Közhasznúsági jelentés

1.2.1     2021. évi Közhasznúsági jelentés mellékletei

1.3       2021. évi Könyvvizsgálói jelentés

1.3.1    Teljességi nyilatkozat

1.4       2021. évi Szakmai beszámoló

1.5       2021. évi Bevétel költségvetés

1.6       2021. évi Kiadás költségvetés

2.         A Fegyelmi és Etikai bizottság beszámolója 2021. évi tevékenységéről

3.          A 2022. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása

3.1       2022. évi Pénzügyi és szakmai terv

3.2       2022. évi Bevétel költségterv

3.2.1    Tagdíjak, versenyengedély díjtételei 2023

3.3       2022. évi Kiadás költségterv

4.         MVSZ stratégia 2022-2023 elfogadása

4.1       MVSZ stratégia 2022-2028

5.         Beszámoló a GINOP 7.1.2. és 7.1.9  pályázatok aktualitásairól

6.         Elnöki összefoglaló

7.         MVSZ örökös tiszteletbeli tag cím adományozása

7.1       id. Gmeiner István

7.2       Gosztonyi András

7.3       Hantó István


Csatolt fájlok