Impresszum

A hunsail.hu kiadója a Magyar Vitorlás Szövetség

Nyilvántartási szám: 01-07-000047

Székhely: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2. 3. emelet.

Felelős szerkesztő: Holczhauser András

A honlap szerkesztője: 

email: media@hunsail.hu

Ügyfélszolgálat: +36-30/755-9083

Szerkesztőségi Szabályzat

 1. Általános szabályok

A www.hunsail.hu kiadója a Magyar Vitorlás Szövetség (2040 Budaörs, Liget utca 3/2.), felelős szerkesztője a szövetség mindenkori főtitkára. A honlap célja a hazai vitorlássport népszerűsítése, a Szövetség és a tagszervezetek tevékenységének bemutatása.

A honlapon megjelenő tartalom szakmai hitelességéért a felelősséget a felelős szerkesztő viseli, aki a publikálási és szerkesztői jogokat a honlapszerkesztőre delegálhatja, aki a honlap gondozása tekintetében személyi felelősséggel tartozik.

A honlapon a publikálás főszabály szerint díjmentes, de a felelős szerkesztő döntése értelmében a szerzők/szerkesztők díjazásban részesülhetnek.

A honlap eredeti publikációkat közöl. Amennyiben a honlapszerkesztő ettől eltérő eseti döntést hoz, akkor az eredeti közlő, a szerző és a felelős szerkesztő engedélyével lehet publikálni. (Az esetleges párhuzamos vagy utólagos közlésből eredő vitás kérdésekben a szerző felelőssége érvényesül.)

A honlap az általános vitorlázással kapcsolatos információkon belül téma szerinti rovatokat működtet. Kiemelt rovat a Klubhírek, ahova a szövetség tagszervezeti önállóan tölthetnek fel tartalmakat. Ezekre a tartalmakra is vonatkoznak a 3. pontban megjelölt szerkesztési alapelvek.

A honlap teljes adatállományát legalább havi egy alkalommal archiválni kell, amelynek felelőse a honlap mindenkori üzemeltetője.

 1. A megjelentetés folyamata

A honlap a külső szerzők által készített cikkeket – például versenybeszámolók, szakmai cikkek – a saját publikálási tervébe illesztve, ütemezetten közli. A versenyekről külső szerző által készített anyagokat a kiadó főszabályként a versenynaptár összeállítási folyamat során meghatározott prioritási sorrendben kezeli és publikálja. A kiemelt jelentőségű hazai rendezésű nemzetközi versenyekről készített cikkeket, beszámolókat a kiadó a szervezővel kötött külön megállapodások (például a versenyrendezői szerződés) alapján fogadja be és publikálja.

A cikkeket publikálásra kész formában a hunsail.hu szerkesztőségi címére (media@hunsail.hu) a honlapszerkesztőnek címezve kell megküldeni. A publikációkat elektronikusan, szerkeszthető Word (.doc, .docx), a fotókat pedig minimálisan 200 DPI felbontásban .jpg vagy .png formátumban kell a szerkesztőség címére csatolt fájlként eljuttatni vagy nagy méretben a kiadó fotótárába (hunsail.photoshelter.com) feltölteni. A fotók esetében a forrás és a készítő megjelölése kötelező, forrásmegjelölés nélküli képet nem lehet közölni. A mozgóképes anyagok esetében nyilvános videómegosztó (Youtube, Vimeo) beágyazási linkjét és a szerzői jogok tulajdonosának megjelölését – beleértve a jogtiszta zenét is - kell mellékelni. 

A kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a külső szerzőktől beérkező cikkeket a 3. pontban részletezett szerkesztési alapelveknek megfelelően - a szerzővel történt egyeztetéssel - átszerkessze, rövidítse. Vitás esetekben a felek megegyezésre törekednek. Amennyiben a szerzővel a változtatásokról nem sikerül megegyezésre jutni, a beérkező cikkeket a honlapszerkesztő véleményezésre megküldheti a szakmailag illetékes szövetségi munkatársnak vagy a kiadó által megjelölt szakértőknek. A szakvélemény elkészítésére 3 munkanap áll rendelkezésre. Az értékelés független és anonim. A cikk közlésének elutasítása esetén olyan indoklás szükséges, amely megküldhető a szerző(k)nek. Elutasító vélemény esetén a felelős szerkesztő további szakértői véleményt kérhet.

 1. Szerkesztési alapelvek

A honlap elsődleges célja a vitorlázással kapcsolatos hírek és információk közzététele, a sportág népszerűsítése, történetének, elméletének, gyakorlatainak és különböző szabályainak ismertetése, valamint a tagszervezetek és sportolók tevékenységének bemutatása. Az oldalnak nem célja politikai állásfoglalások közlése és kereskedelmi tevékenység folytatása. A különböző gyártók és szponzorok ajánlatainak ismertetése csak abban az esetben lehetséges, ha arra a kiadó külön szerződést kötött.

A tagszervezeteknek joguk van önállóan, előzetes szerkesztés nélkül tartalmakat közzétenni a Klubhírek rovatban. Az így közzétett adatokért, szövegekért és egyéb információhordozókért a kiadó teljes felelősséget nem vállal. A közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a kiadó semmilyen ellenőrzést nem folytat, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. A honlapszerkesztők azonban az ebben a rovatban megosztott tartalmakat akár utólag (is) módosíthatják vagy törölhetik, amennyiben a megosztott tartalom:

 1. bármely természetes vagy jogi személy szellemi vagy egyéb jogait sérti;
 2. olyan információkat tartalmaz, melyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket;
 3. politikai állásfoglalást vagy véleményt tartalmaz;
 4. a kiadóval kötött szerződés nélkül nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámoz, beleértve a nyereségérdekelt, bevételorientált médiaterméket is;
 5. valótlant állít, valós tényeket hamis színben tüntet fel, rágalmaz, mások becsületét, jó hírnevét sérti.
 6. szerzői és szomszédos jogokat sért;
 7. obszcén, a közerkölcsöt sértő kifejezéseket tartalmaz.
 1. Szerzői jog

A honlap információi felhasználhatók a forrás megjelölésével. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a Magyar Vitorlás Szövetség előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. Az MVSZ engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

 1. Személyes adatok védelme

A Magyar Vitorlás Szövetség, mint adatkezelő a www.hunsail.hu oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a honlap működtetése során birtokába jutott személyes adatokat és biztosítja, hogy a személyes adatok kezelését és feldolgozását az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) összhangban, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

 1. Felelősség

A www.hunsail.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Az MVSZ nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az MVSZ nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Budapest, 2020. május 15.