2024. évi rendes közgyűlés

2024. évi rendes közgyűlés

Meghívó

 

Tisztelt Tagegyesületünk!

Szövetségünk elnökségének döntése értelmében a  Magyar Vitorlás Szövetség 2024. évi rendes közgyűlésének

Időpontja: 2024. május 24. 15.00 óra

Helyszíne: LUA Event’s 8230 Balatonfüred, Anna sétány 5.

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az MVSZ Alapszabály 5.3.20 pontjában előírtak szerint tájékoztatjuk, amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, 15:30-tól kerül sor a megismételt közgyűlésre. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az MVSZ Alapszabály 5.3.12. pontja értelmében egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre. A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokirattal átruházhatja. Egy megbízólevéllel rendelkező képviselő ilyen módon legfeljebb 30 szavazattal rendelkezhet. Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet és a fentiek szerint maximum 30 (harminc) szavazattal rendelkezhet a közgyűlésen. A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma. A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során a titkárság illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.

A küldöttek a szavazólapokat a helyszínen 14:00 órakor kezdődő küldött akkreditálás alkalmával vehetik át.

A etrvezett napirendi pontok és az írásbeli előterjesztések alább megtalálhatók.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított öt napon belül a tagok és a Szövetség szervei a közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Erről az összehívó személy vagy szerv az indítvány beérkezésétől számított három munkanapon belül dönt és az indítványokat követően kialakul végleges napirendről a tagokat haladéktalanul írásban, igazolhatóan értesíti.

Együttműködésüket előre is köszönjük! Várjuk szíves megjelenésüket és aktív részvételüket a közgyűlésen!

Budaörs, 2024. április 16.

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András

főtitkár

Magyar Vitorlás Szövetség

 

Tervezett napirendi pontok

  1. Az elnökség 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
  2. A Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása
  3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2023. évi jelentésének elfogadása
  4. Hajónyilvántartási és adatmódosítási díj törlése
  5. Az MVSZ 2024. évi szakmai és pénzügyi terve
  6. MVSZ örökös tiszteletbeli tag cím adományozása


1. napirendi pont: Az elnökség 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának és a 

      1.0. MVSZ 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

      1.1. MVSZ 2023. évi Mérleg és eredménykimutatás

      1.2. MVSZ 2023. évi közhasznúsági jelentés mellékletekkel

       1.3. MVSZ 2023 évi mérleg kiegészítő mellékletek

       1.4. MVSZ 2024. évi könyvvizsgálói jelentés

2. napirendi pont: Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása

3. napirendi pont: Fegyelmi és Etikai Bizottságának beszámolója 2023. évről

4. napirendi pont: Hajónyilvántartási és adatmódosítási díj törlése

5. napirendi pont: Az MVSZ 2024. évi szakmai és pénzügyi terve

6. MVSZ Örökös tiszteletbeli tag cím adományozás

Tagegyesületek mandátumszámai a 2024. évi rendes közgyűlésre

MEGHÍVÓ

Megbízólevél


Csatolt fájlok