TAGSZERVEZETEK ÁLTALÁNOS TEENDŐI

Tagság

A Magyar Vitorlás Szövetségnek kizárólag olyan sportszervezet (sportegyesület vagy sportvállalkozás) lehet tagja, amely a vitorlázás sportággal kapcsolatos tevékenységet folytat. A szövetségi tagság tagfelvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, valamint törléssel szűnik meg.

A Magyar Vitorlás Szövetség tagszervezetei: http://www.hunsail.hu/tagszervezetek

Tagsági jogviszony keletkezése

Tagfelvételt elektronikus úton lehet kérni az alábbi dokumentumok megküldésével a hunsail@hunsail.hu e-mail címre:

Egyesületi tagdíjak, tagság szüneteltetése, törlése

A tagdíjakat a közgyűlés határozza meg. 2024-ben érvényben lévő tagdíjakról ITT tájékozódhat.

Az egyesületi alaptagdíj egy naptári évre szól. A létszámfüggő póttagdíj a tárgyévet közvetlenül megelőző naptári év végén a Szövetség titkársága által nyilvántartott versenyengedéllyel rendelkező sportolói létszám alapján fizetendő. A tagdíjak fizetési határideiéről, illetve a határidő elmulasztása esetén fizetendő póttagdíj mértékéről az Alapszabály 4.14. pontja rendelkezik.

A tag a tagdíjfizetési késedelem ideje alatt tagi jogait nem gyakorolhatja és a taggal jogviszonyban álló sportoló részére versenyengedély nem adható. Amennyiben a tagegyesület a titkárság felszólítása ellenére sem teljesíti alaptagdíj fizetési kötelezettségét, a tartozás lejártát követő 90. napon törlendő a Szövetség tagjai közül.

A versenyengedélyekhez kapcsolódó díjak számlázása kéthetente történik, a számlák a VIHAR-rendszerben rögzített e-mail címre kerülnek kiküldésre. Az utaláskor a számlaszám megadása szükséges. Amennyiben aktív klub esetében áll fenn díjtartozás, az előzőleg kiszámlázott és ki nem fizetett sportolók versenyengedélyét, és az utána érvényesített versenyengedélyeket a rendszer visszavonja a tagegyesület ettől kezdve nem kérhet új versenyengedélyt, átigazolást vagy leigazolást. A tartozás kiegyenlítése után a korábban visszavont versenyengedélyek ismét érvényessé válnak, a klub újra kérvényezhet versenyengedélyt.

A Szövetségből való kilépés, kizárás, illetve törlés esetén a tagsághoz fűződő jogok és kötelezettségek azonnal megszűnnek, a tag köteles az esetleges tagdíjhátralékát haladéktalanul megfizetni.

Tagegyesületek adatainak nyilvántartása

A tagegyesületek adatait az MVSZ elektronikus nyilvántartó rendszerében, a VIHAR-rendszerben tartja nyilván. A tagegyesületek kötelesek gondoskodni arról, hogy a VIHAR-rendszerben rögzített sportolói és sportszervezeti adatok naprakészek legyenek. A hibás vagy hiányos adatközlésre visszavezethető problémák felelőssége minden esetben a sportszervezeteket terheli. A tagegyesület adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíteni kell a titkárságot a hunsail@hunsail.hu e-mail címen.  A weblap, telephely, levelezési cím, számlázási cím, kapcsolattartó neve és elérhetőségeiben történő változást a VIHAR-rendszerben szükséges módosítani.

 

Tagnyilvántartás

A tagszervezetek, versenyzők, hajók és versenyek nyilvántartása és az ezekkel való ügyintézés az online VIHAR rendszerben (https://vihar.hunsail.hu) történik.

 • Korábban leigazolt versenyző esetén – versenyengedély hosszabbítása
 • a hiánytalanul kitöltött és a versenyző által – kiskorú versenyző esetén a törvényes képviselő által aláírt – aláírt versenyengedély-kérő lap feltöltése
 • személyi adatok ellenőrzése, a szükséges módosítások elvégzése
  • Új versenyző esetén – leigazolás
  • személyi adatok pontos felvitele
 • Más egyesületből érkező versenyző esetén – átigazolás
 • A hiánytalanul kitöltött és a versenyző által aláírt versenyengedély-kérő lap és az elengedő egyesület képviselője által aláírt átigazolási űrlap feltöltése
 • Egyesületnek lehetősége van saját versenyzői számára a rendszerben a fotó feltöltésére, a hajóvezetői engedély frissítésére. A VIHAR-rendszer kommunikál az OSEI rendszerével. Amennyiben a sportorvosi igazolást – a sportág megjelölésével – az OSEI rendszerben rögzítették, az igazolás tényét a VIHAR automatikusan átveszi, így nem szükséges a dokumentum feltöltése.

 Versenyengedélykérő űrlap 2024

  

Versenyzők listázása és szűrése a VIHAR rendszerben

A tagszervezeti hozzáféréssel belépve a VIHAR-rendszerbe a bal oldali menüben Egyesületi tagok listázása menüpontban lehetőség van az egyesületi tagok listázására és szűrésére

 • egyéni azonosító szerint,
 • név szerint,
 • versenyengedély érvényessége alapján.

 

Díjtételek listázása

A tagszervezeti hozzáféréssel belépve a VIHAR-rendszerbe a bal oldali menüben az Adatlap menüpontban találhatók a tagdíjbefizetések.

 

MVSZ díjak menüpontban találhatók a befizetett versenyengedély díjak, a le- és átigazolási díjak:

 • A tagszervezet két dátum közötti összes díjtétele listázható. Ide tartoznak az átigazolási, leigazolási és hosszabbítási díjak korcsoportokra bontva.
 • A felső táblázatban a kiírt díjtételek láthatók versenyzőnként, míg az alsóban ezek összesítése.

 

Edzők regisztrálása

A tagszervezeteknek lehetőségük van edzőik regisztrálására a VIHAR-rendszerben a tagszervezeti adatlapon a bal oldali menüben az Edző felvétele menüpontra kattintva felhasználónév, az edző neve és e-mail címe megadásával. Az edző ezt követően automatikus e-mailt kap a VIHAR rendszerből a regisztráció tényéről. A regisztráció naptári évre szól, megújítása szükséges. Az Edzők listázása menüpontban az összes, a tagszervezet által regisztrált edző megtekinthető.

 

Elfelejtett jelszó

Amennyiben a tagszervezeti profil belépési jelszavát elfelejtette, a belépési felületen az Elfelejtette jelszavát? linkre kattintva – a felhasználónév megadásával – kérheti.

Amennyiben a klub versenyzője felejtette el jelszavát, a versenyző adatlapján a lap alján található menüsorból a Jelszó módosító küldése menüpontról küldhet segítséget.

 

Hajóregisztráció, hajók nyilvántartása VIHAR rendszerben

A tagszervezet által regisztrálni kívánt hajókkal kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a Hajóregisztráció és hajófelmérés rendje az MVSz rendszerében linken, amennyiben kérdése van a hajo.register@hunsail.hu email címen tud érdeklődni.


Csatolt fájlok