PONTON KLUB EGYESÜLET


PONTON KLUB EGYESÜLET

Célkitűzésünk, hogy a sokak által elérhetetlennek tartott vitorlás sportot minél több gyerek és felnőtt számára elérhető közelségbe hozzuk tömegsport jelleggel. Éppen ezért igyekeztünk programjainkat sokszínűen összeállatni, óvodáskortól az aggastyán korig.

Elérhetőségek: Hegadűs Léna | hegedus.lena@gmail.com | +36302112846

2484 Agárd, Tópart u. 17. (térkép) | Honlap


Egyesületünk létrehozásában nagy szerepet játszott az a közös felismerés, hogy napjaink rohanó és elgépiesedett világában az egyes ember számára megnyugvást, örömet, jó érzést alapvetően a természettel való szerves kapcsolat, a mozgás és a tartalmas emberi együttlétek hozhatnak. A felismeréssel nyilván nem vagyunk egyedül, de tovább lépve azt is megnéztük, hogy mit tehetnénk saját tudásunkat, tapasztalatainkat hasznosítva a változtatás, előrelépés érdekében. Így született meg a Ponton Klub, mely nevével is igyekszik kifejezni a szándékot: hidat verni a másik ember felé, megkeresni a lehetséges kapcsolódási pontokat, közvetíteni értékeket, amelyekben hiszünk.

  • Hiszünk a Természet nagyszerűségében, és abban, hogy része vagyunk, ezért megőrzése, megóvása közös ügyünk.
  • Hiszünk abban, hogy az emberi tehetség, erőfeszítés és jó szándék csodákra képes, és az elszigeteltségből, magányból, önzésből ki tudja mozdítani az embereket.
  • Hiszünk abban, hogy utódainknak az értékeket át kell adnunk! Ezekkel az értékekkel lehet vitatkozni, szembeszállni velük vagy kitartani mellettük - de ismerni kell őket!!!
  • Hiszünk abban, hogy egy társadalmat minősít az, hogy miképpen élik meg tagjai az idő múlását, tudnak-e méltó módon szembenézni az öregedés folyamatával, és értelmet találni az életben akkor is, amikor a modern és haszonelvű felfogás szerint már a perifériára kerültek.
  • Hiszünk abban, hogy az információs társadalom vívmányait használnunk kell, de személyiségünk, emberségünk nem válhat géppé, gépiessé.

Honlap: http://www.pontonklub.hu/