Kurucz Sándor

Kurucz Sándor - EGIS SE

MVSZ Elnökségébe tagjelölt – bemutatkozó, program ismertető- 5 pontban

1965.11.13-án születtem Veszprémben, ahol azóta is élek. Nős, két gyermek édesapja vagyok, és van már két unokám. Alap, középfokú tanulmányaimat Veszprémben, felsőfokú gépész diplomámat Dunaújvárosban szereztem.
1990 óta saját cégem tulajdonosaként dolgozom, a logisztika, ingatlan hasznosítás-üzemeltetés területén. Immár 27 éve a ULM Mo. ALGIDA partnereként látjuk el az országos disztribúciós
feladatokat. 2021 óta az EGIS Gyógyszergyár Zrt ingatlanüzemeltetésében is részt veszünk.


Életem fontos helyszíne a Balaton, ezen belül Csopak, ahol nyaranta élünk családommal. A csopaki EGIS Se vitorlás szakosztályában végzett társadalmi munkám is ide köt. Szervezem a szakosztály életét, nagyhajós pályaversenyek rendezésében vállalok szerepet, vezetem a vitorlástelepünket. Az elmúlt években a szakosztály egyre erősebb, kis méretünk ellenére aktív, sikerekben gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött.

Meggyőződésem, hogy a kisebb egyesületek is fontos szereplői lehetnek az MVSZ-nek, sok munka árán, a régió nagyegyesületeivel együttműködve, a szövetségre támaszkodva. Nem megélhetési szereplőként, üzleti modellben, bevétel orientáltan működünk, nem az adjatok-adjatok, mert kisegyesület vagyunk hallatszik Csopakról. Tisztán a vitorlázás szeretete, a baráti közösség iránti igényből eredeztethető tenni akarás hajt minket. Nekünk működik. Imádjuk Csopakot, a sporttelepet, őrizzük a klasszikus egyesületi működésünket, nem engedjük be az pénz, az érdek szagát, viszont 50-en vagyunk egy társadalmi munkán, és jut mindenkinek lecsó, fröccs.

0. Vissza kell találni az alap értékekhez! Vitorlázás, közösség, önkéntesség


Nagyhajós versenyzőként csapataimmal 2008 óta veszek részt a versenyrendszerben. Jelenleg a Nau370Run osztály tagjaként a Magnum kormányosa vagyok. Csapatom az egyik legaktívabb tagja az egyik legaktívabb osztálynak. Sikerességünk az összeszokottságunknak köszönhető. Megjártuk a bajnoki dobogó minden fokát, igyekszünk a legtöbb versenyen részt venni.
Ismerem a nagyhajós versenyzés minden oldalát, látom és érzem mivel lehet jobbá tenni.

 • aktívan versenyzek, csapatot építek, szponzorok támogatják a versenyzésem,
 • az osztály életében munkát vállalok, teszek a sikeres működésért
 • a szakosztályunk versenyzését, egyes csapataink működését szervezem, átlátom, segítem
 • saját képzéseket, rendezvényeket, nagyhajós pályaversenyeket szervezek
 • a Magyar Vitorlás Szövetség nagyhajós bizottságának 2017- ben lettem az elnöke, ahol azóta is a bizottság tagjaival dolgozom az Elnökség megbízásából

A fentiek okán, már több mint 5 éve ismerem a szövetségi működését, amit nagy értéknek tartok!
A Holczhauser András vezette titkárság sikeres, eredményes, és mint minden, az Ő munkájuk is javítható, szükség is van rá. Arra azonban vigyázzunk, hogy ne törjön meg a csillogás a
szemükben. Egy biztos, a szövetséget nem gyengíteni, „kiszervezni” kell, hanem még jobban erősíteni, modern szervezetté formálni, sportpolitikai tényezővé kell emelni.

 1. Hogyan tovább??? Mit szeretnék ezután tenni?

Kell egy cselekvési terv! Program nélkül nincs jelölt!

Nem közhelyekkel, nagy ígéretekkel szeretnék elnökségi tag lenni, van mögöttem munka a nagyhajózás területén, nem ritkán konfliktusokat is felvállalva. Nem egyszerű feladat.
Amit eddig tettünk a vezetésemmel, arról tájékozódhattok az alábbi linken. Könnyű dolgom van bemutatni, mi valóban nyilvánosan tettük, amit tettünk. https://hunsail.hu/nagyhajos-bizottsag
Készítsük el a Magyar Vitorlás Szövetség 2022-2028 évekre vonatkozó Stratégiájának a megvalósítási tervét, tegyünk konkrét javaslatokat a 2023 januárban megalakuló elnökségnek nagyhajózással kapcsolatos témakörökben.


Az MVSZ Nagyhajós Bizottsága hosszú hónapok óta célul tűzte ki, hogy a 2022 tavaszán elfogadott MVSZ Stratégiához cselekvési tervet alakít ki a nagyhajós témakörökben. Az utóbbi hónapok történései megakasztották a folyamatot, azonban a vitorlázó társakkal, bizottságon belüli és elnökség, titkárság körében folytatott beszélgetések megerősítették a Nagyhajós Bizottságot abban, hogy mindenképpen idő- és szükségszerű cselekvési terv kidolgozása, még a tisztújítás előtt.


Az Elnökség megújításával a bizottságok automatikusan nem szűnnek meg, hiszen mandátumok 4 évre szól, és bár lehetséges, hogy az új vezetőség megújítja majd a szakbizottságokat is, a stratégia 2028-ig érvényes, így annak megvalósítása a következő Elnökség feladata is lesz. Magam, és az általam vezetett NB úgy véli, hogy megbízott szakmai tanácsadó testületként nem
tehetjük meg, hogy hónapokig felfüggesztjük vagy minimális csökkentjük tevékenységünket, így célul tűztük ki a dokumentum elkészítését és javasoljuk azt a további területekre is kiterjeszteni.


2. Cselekvési terv/program javaslat elkészítésének munkafolyamata:

Az Nagyhajós Bizottság munkacsoportot állított fel, melybe néhány bizottsági tagot is delegált, de alapvetően külsős sporttársak segítségét kérte. A felkért személyek 1-1 témakörért felelősek, így kiválasztásuk is ennek mentén folyt. Mind a munkacsoport, mind az NB tagjai minden témában kifejthetik majd véleményüket, de a területekért felelősök dolgozzák ki és véglegesítik az egyes fejezeteket.


A vitaindító anyag elkészítését az NB Elnöke Kurucz Sándor vezetésével, az MVSZ főtitkára Holczhauser András és az MVSZ versenysport koordinátora Fluck Réka készítette elő, ők koordinátor szerepet töltenek be a munka során.

1. Az NB elnöke 2022.12.20-án felkérte a munkacsoport 10 tagját, majd eljuttatja nekik az első egyeztetés vázlatát.
2. A tagok saját témájukra vonatkozóan előkészítik a cselekvési tervüket, melyeket visszaküldenek az NB elnökének. Visszaküldési határidő: 2023.01.09. Fluck Réka a fent megnevezett koordinátorokkal egységbe foglalja azokat, majd elküldi az NB-nek
véleményezésre. Kiküldési határidő: 2023.01.13.

Ezt követően a munkacsoport egy workshopon megvitatja az egyes témákat, kiegészítik azokat, és elkészítik a tervezetet, az anyagot javaslattá formálják. Workshop időpontja: 2023.14-15. Az elkészült tervezetet januárban a munkacsoport és az NB szeretné a tagság elé tárni, és egy nyílt
nap/nyilvános NB ülés keretében megismertetni elsősorban az osztálykapitányokkal, tagegyesületekkel, de bármely más érdeklődővel, aki szeretné véleményét és javaslatait kifejteni azzal kapcsolatban. Nyílt nap / NB ülés: 2023.01.21.

A beérkezett javaslatokat a munkacsoport a nyílt napot követően megvitatja, és azok alapján tovább dolgozza a cselekvési tervet, melyet még a tisztújítás előtt a teljes tagság elé publikál.

3. Résztvevők, témafelelősök

1. Kurucz Sándor – a munkacsoport vezetője és az egyeztetések moderátora

 • Kijelölt témái:
   vendég kikötőhelyek bővítése,
   bóján állási lehetőségek kidolgozása,
   nagyhajós hajóosztály politika átalakítása
   magyar bajnoki címek rangjának és sportszakmai értékének emelése
   alulról jövő vélemények, kritikák tanácsok összefogása, feldolgozása az MVSZ működésében
 • 2. Fluck Réka –a munkacsoport koordinátora, NB titkársági támogató

  Kijelölt témái:

   Nagyhajós hajóosztály politika átalakítása
   versenyrendszer átalakítás - magyar bajnoki címek rangjának és sportszakmai értékének emelése
   szabályrendszerek,
   MVSZ Titkárág működése,
   tisztségviselők képzése és oktatása
 • 3. Holczhauser András – a munkacsoport koordinátora, MVSZ főtitkára

  Kijelölt témái:

   versenyrendszer átalakítás - magyar bajnoki címek rangjának és sportszakmai értékének emelése,
   Nagyhajós hajóosztály politika átalakítása,
   MVSZ Titkárág működése,
   Kékszalag Port működtetése
   MVSZ rendezvények
   Kékszalag
 • 4. Munkacsoport tag

  Kijelölt témái:

   kisegyesületek képviselete,
   kistavak képviselete,
   sporttámogatási rendszerek
   szabadidős és versenysport közötti határok meghatározása, átvezetés a két csoport között
 • 5. Munkacsoport tag

  Kijelölt témái:
   ifjúsági vitorlázók bevezetése a nagyhajózásba
   Kéttestűek, OD osztályok képviselete
   szabadidős és versenysport közötti határok meghatározása, átvezetés a két csoport között
 • 6. Munkacsoport tag

  Kijelölt témái:

   ifjúsági vitorlázók bevezetése a nagyhajózásba
   OD osztályok képviselete
   szabadidős és versenysport közötti határok meghatározása, átvezetés a két csoport
  között
 • 7. Munkacsoport tag

  Kijelölt témái:

   nagyhajós érdekképviselet–-szabály és rendelet módosítások,
   klasszikus osztályok képviselete,
   alulról jövő vélemények, kritikák tanácsok összefogása, feldolgozása
   szabadidős és versenysport közötti határok meghatározása, átvezetés a két csoport között
 •  
 • 8. Munkacsoport tag

  Kijelölt témái:

   kisegyesületek képviselete,
   ifjúsági vitorlázók bevezetése a nagyhajózásba
   club race program kidolgozása,
   versenyzői képzések, oktatások
   többtestű hajók képviselete
 • 9. Munkacsoport tag

  Kijelölt témái:

   túravitorlázók és szabadidős vitorlázók képviselete,
   tömegbázis növelés - A túravitorlázók bevonása a versenyengedélyes sportolók körébe
   nyugati medencés nagyhajózás képviselete
   nagy létszámú túraversenyek,
   tisztségviselői képzések és oktatások
   nemzetközi versenyrendezési lehetősége
 • 10. Munkacsoport tag

  Kijelölt témái:

   MVSZ marketing és kommunikáció,
   verseny közvetítési rendszerek,
   Sporttámogatási-szponzorációs rendszerek,
   Kékszalag
 • 11. Munkacsoport tag

  Kijelölt témái:

   felmérők nyilvántartása és képzése, felmérési folyamatok kidolgozása,
   sport technikai kérdések,
   előnyszámítási rendszerek
   OD osztályok képviselete
   szabadidős és versenysport közötti határok meghatározása, átvezetés a két csoport
  között
 • 4. Kijelölt témakörök

  1 Nagyhajózás

  1.0  Versenyrendszer és hajóosztály politika átalakítása

  • Nagyhajós hajóosztály politika átalakítása
   • Magyar bajnoki címek rangjának és sportszakmai értékének emelése
    • Osztályok kategorizálásával és számuk csökkentésével
     • A-B -C ligára bontás
      • A liga: Olimpiai és él utánpótlás sport osztályok
       • Kiemelkedő támogatási rendszerek
       • Szerződéses sportolók
       • Nemzetközi együttműködések
      • B liga: Versenysport osztályok
       • Bajnokságok és ranglistaversenyek szervezése
       • Képzett minősített versenyzők
       • Éves munkák elismerése – ranglista díjkiosztó
      • Szabadidős osztályok
       • Nyilvántartott osztályok
        • Részben jelenlegi tagok és osztályok, részben korábbi nem engedélyes szabadidős sportolók
       • Mérsékelt éves licence díj (versenyengedély)
       • Sportorvosi engedélyek nélkül
       • Szabadidős események, „versenyek”, túrák szervezése
       • Szolgáltatói kedvezmények bővítése számukra
      • Ranglistarendszer átalakítása
       • Szükség esetén sporttörvény módosítási javaslat
        • A sporttörvény szerint nem hajókra, hanem személyekre számolandó
       • Komolyabb kritériumok: csak pályaverseny, csak több napos verseny,
       • Szigorú személyi és tárgyi feltételek a rendezésben
       • Versenyek és szervezők, tisztségviselők értékelése és minősítése
        • versenytámogatási rendszerek átalakítása
       • Előnyszámításos rendszerek folyamatos felügyelete, fejlesztése
        • Dinamikus YS szabályzat éves felülvizsgálata
        • YS csoportok újra sorolása
        • felmérők képzése, minősítése
        • osztályfelmérők és verseny technikai bizottság megerősítése
        • jól felszerelt felmérési pont kialakítása a BVSZK kikötőben

  1.1        Ifjúsági korú sportolók bevonása a nagyhajózásba

  • Ifjúsági versenyzőkből nagyhajós vitorlázót” program indítása
  • Asso osztály példájának vizsgálata
  • 18-25 év közötti sportolók WS + One Design osztályos szereplésének támogatása
   • korábbi VSB határozat
  • Ifjúsági versenyzők felkarolása, támogatása nagyhajósok által is, a képzett, nagyhajós-utánpótlás elősegítése érdekében

  1.2        Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon

  • A magyar vitorlássport hazai és nemzetközi ismertségének növelése

  1.3        MVSZ rendezvények

  1.3.1       Sport rendezvények

  1.3.1.1       Versenysport rendezvények

  • 4 tó verseny – Magyarország a nemzetközi nagyhajós vitorlázás vérkeringésében.
  • Magyar Klubbajnokság létrehozása nemzetközi példák szerint
  • MVSZ túraversenyek
  • MVSZ Összevont Nagyhajós Bajnokság
  • Kékszalag

  1.3.1.2       Szabadiős sport rendezvények

  • MVA Vitorlás túrák
  • Nemzeti Regatta
  • BAHART Regatta

  1.3.2       Egyéb rendezvények

  • Vitorlás bál
  • Ranglista díjkiosztó
  • Szponzor est
  • Kékszalag Port Adventi vásár
  • Hajókiállítások

  1.4        Tömegbázis növelés

  • Sportág népszerűsítése,
  • A túravitorlázók bevonása a versenyengedélyes sportolók körébe
  • Élethosszig tartó vitorlázó életpálya elősegítése,
  • A Balatonon kívüli vízterületeken a tömegsport és klubélet fejlesztése és a sportág népszerűsítése
  • A képzett, nagyhajós versenyzők csapatainak számának növelése, akik a hazai mezőnyben húzóerők és nemzetközi eredmények elérésére is képesek;
  • Versenyrendszeren kívüli események, rendezvények;
  • Túrák szervezése: vízi turisztika előtérbe helyezése, vitorlás turizmus felkarolása;

  1.5        Kékszalag Port üzemeltetése

  • „Balatonfüredi Megállópont projekt” – lehetőség az MVSZ és tagszervezeti számára;
  • Az MVSZ a BVSZK telephelyét rendezvényközpontként hasznosítja, helyszínt és rendezői infrastruktúrát biztosít:
   • az MVSZ saját versenyei számára;
   • a tagegyesületek, osztályszövetségek által megrendezni kívánt versenyek, edzőtáborok rendezésére;

  1.6        Nagyhajós érdekképviselet

  1.6.1       Nagyhajós vélemények kritikák, javaslatok kezelése

  • Fókusz az osztályokra, rendszeres találkozó, eszmecsere, alulról jövő vélemények, javaslat begyűjtése, értékelése, megoldások kidolgozása;
  • Vendéghelyek számának növelése
   • kevés szabad kikötőhely túrázóknak
   • nagyhajós versenyek alatt ideiglenes kikötőhelyek, vendéghelyek bővítésének lehetősége;
  • Kikötőhelyek védelmében együttműködés az üzemeltetőkkel és önkormányzatok­kal;
  • Kapcsolatépítés a vitorlázásban érintett szereplőkkel (önkormányzatok, hatóságok, kikötők tulajdonosai és üzemeltetői stb.)

  1.6.2       Hatósági Szabályzatok, rendelete módosítása

  • A vitorlázás jogszabályi környezetének ésszerűsítése;
   • részben idejétmúlt, nem adekvát hatósági szabályozási környezet,
  • HSZ és egyéb vitorlázást érintő szabályok ésszerűsítése, kedvtelési célú hajózás támogatása

  1.6.3       Szolgáltatók

  • Adatbank létrehozása a Balatonon vitorlázó hajókról, a vitorlás élet szereplőiről
  • Együttműködés kialakítása a vitorlázáshoz kapcsolódó iparágak szereplőivel;

  1.7        Oktatások, továbbképzések

  • Nagyhajós versenyzők sportszakmai ismereteinek bővítése, képzettségének növelése.
  • Rendszeres versenyzői képzések, oktatások, workshopok;
  • MVSZ „versenyzői Certificate” bevezetése, kezelése;
  • Ismeretterjesztések, oktatások, képzések;
  • MVSZ Tisztségviselői programjának felülvizsgálata
  • MVSZ Tisztségviselők képzéseinek rendszeresítése
  • Online workshopok
  • Téli előadás sorozatok

  2         MVSZ működési struktúrájának átalakítása

  • MVSZ Titkárság működése
  • Kommunikációs feladatok ellátása
   • Versenyközvetítések
   • Transzparens működés
   • Kommunikációs támogatások
  • Szakbizottsági rendszer átalakítása
  • Szakbizottságok és elnökség együttműködése

  3         Előkészítő anyagok

  • Kikért ranglistaversenyek és bajnokságok megállapodási szerződés
  • Versenyek értékelése elnökségi határozat + értékelési mátrix
  • Dinamikus YS számítási szabályzat
  • Nemzetközi osztályszabály minta
  • Versenysport Támogatási rendszer 2022-2024 (V1 verzió, azóta módosításra került)
  • YS trophy koncepciós terv
  • Vitorlázz Itthon túrák programterve
  • Kékszalag Port üzemeltetési koncepció
  • Vitorlázz itthon kedvezménykártya program
  • MVA együttműködési koncepció – megállapodás vitorlás szolgáltatókkal
  • KDTVIZIG hajózási üzemeltetési vezető levele
  • Jogszabály előkészítés – javaslatok összefoglaló tábla
  • HSZ módosítási tervezet
  • Vitorlás Szolgáltatói adatbázis
  • MVSZ Tisztégviselők minősítési rendszere
  • MVSZ SZMSZ
  • MVSZ Titkársági ügyrend

   

  1. Miért akarok jelölt lenni, és mit akarok képviselni?

  Most már le tudom írni.

  Bízom benne, hogy a fent leírtak, a munka eredménye értékes segítségül szolgál majd az új elnökség, a Magyar nagyhajózás céljainak eléréséhez!

  Ebben, ezért vállalnék továbbra is aktív szerepet!