Fülöp Bence

Fülöp Bence

 

 

Hajóm a Hannibal, 22-es Schränkreuzer – Örvényes előtti vízfelületen, bóján áll. 

2005-ben csöppentem a vitorlássportba, a Hannibal – 1933-ban épült fa versenycirkáló – megvásárlásával, amely részt vett az első Kékszalagon Nyíl néven. Az osztály hivatalos fennállásáig elláttam az Osztálykapitányi tisztet.

2021-22-ben az ITM részére vezethettem a Balaton fenntartható jövőjét komplexen vizsgáló, széles spektrumú kutatást. Részt vettem a 2019-es rendkívüli algavirágzás okait feltáró és megoldási javaslatot készítő akcióterv kidolgozásában. Két éven keresztül vezettem a Vízügy Balaton Munkacsoportját. Jelenleg az EKF- Veszprém-Balaton Balatoriumának egyik szakmai tanácsadója és a most induló MTA Fenntartható Technológiák Nemzeti Program Balaton Munkacsoportjának tagja vagyok, amely a Balaton jelenlegi és jövőbeni vízszintjének kihívásaira      fókuszál. Öt földrészen dolgoztam különféle környezeti és vízgazdálkodási problémák feltárásán          megoldási stratégiák kidolgozásán.                          

A  vitorlázás mellett 35 éve szörfölök, sízésben nem hivatalos – magyar felnőtt freeride bajnokságot is nyertem.

 

A balatoni vízminőség javítása, megtartása mindannyiunk érdeke. Az állandó magas vízszint fenntarthatatlan. Megengedhetetlen a fekáliatartályok tóba történő ürítése, az algagátlásból bemosódó bevonati anyagok, gyógyszermaradványok egyre növekvő koncentrációja. A végleg partra került hajók  szakszerű megsemmisítéséről gondoskodni kell. Fontos, hogy legyen valaki az elnökségben, aki érti és kezelni is tudja problémáinkat. Erre a munkára jelentkezem.