AZ MVSZ AJÁNLÁSA A VERSENYZŐKNEK ÉS VERSENYSZERVEZŐKNEK A COVID-19 VESZÉLYHELYZETBEN

A 170/2020 8IV.30) Korm. hat 1.§ rendelkezései alapján elkezdődhet a vitorlás versenyszezon hazánk tavain.

Az MVSZ 83/2020 (05.06) határozata

„Az MVSZ Elnöksége a versenyrendszer újraindítását a biztonsági kockázatok minimalizálása érdekében fokozatosság elvét követve engedélyezi, ezért MVSZ versenyrendszerében verseny 2020. május 31-ig nem szervezhető, 2020. június 1-től a kis és nagyhajók részére a versenyek rendezése megengedett.”

A vitorlás versenyeken a koronavírus átadásának esélye csekély, de az MVSZ a sportolók, rendezők és a szervezők egészségének megőrzése érdekében a Kormány rendkívüli helyzetben hozott rendelkezéseivel összhangban a versenyszervező tagszervezetek és a versenyzők részére a következő ajánlásokat teszi:

VERSENYEK MEGHIRDETÉSE

A versenyek meghirdetése történjen online felületen.

Erre alkalmas lehet a rendező tagszervezet honlapja és közösségi média felületei, illetve az MVSZ VIHAR rendszere és www.hunsail.hu honlapja.

Az MVSZ Versenynaptárában szereplő versenyei számára a saját honlapján publikálási lehetőséget biztosít. A versenyek, és azok alapinformációi megjelennek a hunsail.hu versenynapárában. (http://hunsail.hu/versenyek)

 • Rendező
 • Helyszín
 • Időpont
 • Verseny jellege
 • Nevezhető hajóosztályok

A versenynaptárban publikálható a versenykiírása és a versenyutasítás, mely minden információt tartalmazhat a versenyről a nevezési lehetőségektől a díjkiosztó módjáig.

NEVEZÉS

A nevezés a versenyekre történjen online, a nevezési díj megfizetése pedig készpénz helyett kártyával vagy utalással.

Az MVSZ elektronikus nyilvántartó rendszerében, a VIHAR rendszerben – a versenykiírás feltöltésével egyidőben beállítható a nevezési határidő és a nevezési összeg és a versenyzők számára megnyitható az online nevezés lehetősége. Az MVSZ versenyei esetében az online bankkártyás fizetésre is van lehetőség, míg a tagszervezetek a versenykiírásban megadhatják, a nevezési díj összegét, bankszámlaszámát és a közlemény rovatban elvárt információkat.

Javasoljuk a veszélyhelyzet alatt, hogy a beérkezett nevezéseket a szervezők az online rendszeren keresztül kövessék, majd vegyék fel a kapcsolatot a nevezőkkel a fizetés előtt e-mailben. Ekkor elküldhető a nyilatkozat is, mely a versenyen való részvételt igazolja.

Ha megtörtént a fizetés a szervezőnek lehetősége van az online előnevezést véglegesíteni, így nincs szükség helyszíni nevezésre, közvetlen kontaktusra, vagy készpénz használatra.

A nevezés díj korábban a versenyszervezésen túl a nevezési ajándék és a parti rendezvények költségeit is magában foglalta (díjkiosztó ünnepség, vacsora). Javasoljuk, hogy a nevezési ajándékoktól a veszélyhelyzet fennállása alatt minden szolgáltató tekintsen el – vagy azokat online kedvezmény, vagy más (például digitális fotó a verseny alatt minden nevező egységről stb.) nem tárgyi formában juttassa a nevezők részére, továbbá a versenyhez kapcsolódó parti rendezvényeket törölje.

KOMMUNIKÁCIÓ A VERSENYZŐKKEL

A verseny előtti információk közlésére lehetőség van a www.hunsail.hu-n vagy a szervező, esetleg a verseny saját honlapján vagy facebook oldalán.

Minden szervezőnek javasoljuk, hogy hozzon létre a versenynek egy online platformot, amin keresztül a szükséges információkat közölheti a résztvevőkkel (rajt időpontja, versenyrendezői instrukciók). Erre lehetőség lehet a saját honlap, vagy a szervező honlapján aloldal létrehozása, facebook esemény meghirdetésé, viber vagy whatsapp csoport létrehozása.

VERSENYHEZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK

A további tájékoztatásig versenyekhez kapcsolódó rendezvények szervezése tilos!

Tiltott események:

 • helyszíni nevezés
 • kormányosi értekezlet
 • nézőhajó indítása
 • fogadás szervezés
 • étkeztetés
 • szponzortalálkozó
 • díjkiosztó ünnepség

KÖZÖSSÉGI HELYSZÍNEK HASZNÁLATA A VERSENY ALATT

A csoportosulás a versenyhelyszínén továbbra is tilos.

A szervezők segítsék a résztvevőket online kikötőhasználati szabályzattal, útmutatóval, ami a kikötő terültén, használható infrastruktúrát és annak szabályait bemutatja. Zártterébe csak előre meghatározott szabályrendszer szerint engedjék be a sportolókat.

A kikötő vagy klub területének versenyek alatti fertőtlenítéséről készítsenek belső szabályzatot.

A daruk és sólyatér területére egy időben csak korlátozott számú belépést tegyenek lehetővé a szervezők, mely lehetővé teszi a szükséges 1,5 m védőtávolság megtartását. Ezeken a területeken csak egy hajóban versenyzők, vagy egy klubban versenyzők léphessenek be egyszerre.

MENTŐ ÉS RENDEZŐ HAJÓK FELSZERELÉSE

A mentő és rendező hajók a feladatuk elvégzéséhez szükséges minimum létszámmal fussanak ki. A rendező és mentőhajókon a védőtávolság a betartása kötelező.

A szervezők a rendező és mentő hajók kötelező felszerelését - az esetleges mentési feladatok okán- egészítsék ki:

 • a fedélzeten tartózkodók létszámának megfelelő számú egyszerhasználatos
  • szájmaszkkal
  • gumikesztyűvel
  • szemüveggel
   • melyek használat utáni elkülönített megsemmisítéséről gondoskodni szükséges
  • A mentő és rendező hajók és a hajókon található eszközöket fertőtlenítéséről a szervező naponta gondoskodjon.

MÉDIA HAJÓK FELSZERELÉSE

Média hajó maximális befogadóképességétől függetlenül, a hajóvezetőjével együtt maximum 4 fővel fusson ki.

 • a médiahajón a védőtávolság betartása kötelező
 • A mentő és rendező hajók és a hajókon található eszközöket fertőtlenítéséről a szervező naponta gondoskodjon.

SZERVEZŐK, RENDEZŐK, VERSENYBÍRÓK

 • A rendezők és versenybírók egyeztetéseiket lehetőség szerint a szabadban a megfelelő védőtávolság betartásával.
 • Szervezők a versenyirodán csak a versenyirodavezető engedélyével tartózkodhassanak munkavégzés céljából a védőtávolság betartása mellett. A versenyirodába versenyző előzetes egyeztetéssel léphessen be, telefonon kell lehetőséget biztosítani a kapcsolatfelvételre.
 • a versenyirodai eszközök fertőtlenítését a szervező minden nap – lehetőség szerint többször is – végeztesse el.
 • óvástárgyalásokat lebonyolításánál az MVSZ VBB ajánlásai az irányadók

VERSENYZŐK ÉRKEZÉSE ÉS TARTÓZKODÁSA A KIHAJÓZÁS HELYSZÍN

 • 65 éves kor feletti versenyzők részvétele a versenyeken nem javasolt
 • a versenyző lehetőség ne tömegközlekedési eszközzel érkezzen a verseny helyszínére
 • csoportosulás a versenyhelyszínén tilos, belépést követően miden sportoló igyekezzen a hajójához
 • lázas/hőemelkedéses, köhögő, náthás, nehézlégzést tapasztaló, egyéb egészségügyi panasszal (fejfájás, hasmenés stb.) rendelkező sportoló a verseny helyszínét nem látogathatja, maradjon otthon, szükség esetén háziorvosát keresse fel elsősorban telefonon
 • érintkezéssel járó üdvözlési formáktól továbbra is tartózkodni kell
 • a kikötőben tartózkodjanak zuhanyzó és öltöző használatától
 • a mosdókban kötelező a kézmosás és kézfertőtlenítő használata
 • a versenyző a lehető legkevesebb ideig tartózkodjon a kikötő vagy klub területén
 • a verseny után minden sportoló vigye haza ruháit/technikai ruházatát a kikötőből
 • a kikötői vagy klub közösségi helyeket kizárólag a kikötő vagy klub szabályzataiban foglaltak szerint vegye igénybe
 • koronavírus gyanús esetekben azonnal értesítsék a versenyrendezőt, versenyorvost, vagy mentőtisztet

IGAZOLÁS A VERSENYZŐK RÉSZÉRE

 • Az MVSZ igazolási formanyomtatványt készít, melyet a versenyszervezők rendelkezésére bocsájt. Ennek segítségével a budapesti lakcímmel rendelkező versenyengedélyes sportolók részére a szervező által igazolható, hogy versenyen vagy szervezett edzésen való részvétel miatt hagyják el otthonukat.
 • Kitöltésért a versenyrendező szervezet felelős
 • Az igazolásokról a tagszervezet listát kell hogy vezessen, melyet az MVSZ Titkársága felé heti rendszerességgel jelenteni szükséges
 • Az Igazolás sablon IDE kattintva elérhető

AJÁNLÁSOK VERSENYBÍRÓK SZÁMÁRA A COVID-19 JÁRVÁNYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Az MVSZ az ajánlást a veszélyhelyzeti kormányrendeletek figyelembevételével folyamatosan frissíti!

Jó szelet!

Magyar Vitorlás Szövetség

 


Csatolt fájlok