2022. évi Rendkívüli Közgyűlés

Meghívó

Tisztelt Tagegyesületünk!

Szövetségünk elnökségének döntése értelmében a


Magyar Vitorlás Szövetség 2022. évi Rendkívüli Közgyűlésének

időpontja: 2022.11.04. 17:00 óra

helyszíne:

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
2040 Budaörs, Liget u. 12.,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az MVSZ Alapszabály 5.3.20 pontjában előírtak szerint tájékoztatjuk, amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, 17:30-tól kerül sor a megismételt közgyűlésre. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Az MVSZ Alapszabály 5.3.13. pontja értelmében egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre. A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokirattal átruházhatja. Egy megbízólevéllel rendelkező képviselő ilyen módon legfeljebb 30 szavazattal rendelkezhet. Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet és a fentiek szerint maximum 30 (harminc) szavazattal rendelkezhet a közgyűlésen. A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma. A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során a titkárság illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.

A küldöttek a szavazólapokat a helyszínen 16:00 órakor kezdődő küldött akkreditálás alkalmával vehetik át.

Együttműködésüket előre is köszönjük! Várjuk szíves megjelenésüket és aktív részvételüket a közgyűlésen!

Budapest, 2022. október 18.

 

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András

főtitkár

Magyar Vitorlás Szövetség

Tervezett napirendi pontok

  1. Napirendi pont: Az MVSZ Elnökének, Gerendy Zoltánnak az Alapszabály 5.3.34 számú pontja alapján az MVSZ elnöki tisztségéből való visszahívása.
  2. Napirendi pont: Tisztújító közgyűlés összehívásának kezdeményezése

Meghívó

Napirendi pontok

Tagegyesületek mandátumszámai a 2022. évi rendkívüli közgyűlésre

Megbízólevél


Csatolt fájlok