YS előnyszámok: fókuszban az objektív szempontok!

Korábbi cikkünkben már felhívtuk a figyelmet arra, hogy ismét frissítettük a tavasszal elfogadott és jóváhagyott YS számokat.

Mivel az előnyszám rendszer nagyon sok vitorlázót érint, így a Magyar Vitorlás Szövetség és a Hajózástechnikai és Nagyhajós bizottság egy szakmai alapokra épülő cikksorozatban próbálja meg érthetővé és elfogadhatóvá tenni a dinamikus YS-számolással kapcsolatos döntések hátterét.

A YS-rendszer a világon sehol sem tud egyértelmű és egyetlen megoldást biztosítani az eltérő típusú hajók közti versenyzésre, de igyekszik orvosolni ezt a problémát. A már bevezetett, frissített és alkalmazott dinamikus YS rendszer nagyon nagy lépést tett az objektivitás irányába. Mindez azt jelenti, hogy az előnyszámok megállapításánál a szubjektív szempontok teljesen eltűntek és kizárólag az objektív szempontok kapnak szerepet a döntéseknél. Valószínűleg ebben a rendszerben is mindig lesznek olyan hajótulajdonosok, akik úgy érzik, hogy az ő szempontjukból nem előnyös a változtatás, a frissített számok miatt hátrányosabb helyzetbe kerültek, így az MVSZ számít a kérdéseikre, észrevételeikre és minden esetben megvizsgálja majd a felvetések jogosságát. Mivel nagyon sok kérdés érkezik a munkacsoporthoz, a cikksorozat alapjául is ezen kérdések szolgálnak.

A Titkárság az alábbi válaszokkal próbálja meg érthetővé tenni a döntések hátterét: 

 • Melyek azok a szempontok, ami alapján a Szövetség a dinamikus YS-számoláshoz kiválaszt egy versenyt, vagy futamot?

Az MVSZ Titkársága, Hajózástechnikai és Nagyhajós bizottság ajánlásával az MVSZ elnöksége elfogad egy a versenyrendszerben szereplő, maximum 25 versenyből álló listát, minden év március 31-ig. Ezek a versenyek, futamok alkalmazhatóak, alkalmazandóak a YS számok korrekciójára akkor, ha ezek a versenyek, vagy egy verseny bizonyos futama mind indulószámban, mind szélviszonyokban megfelel a szabályzatban támasztott feltételeknek. A feltételek teljesülése azért fontos, mert bizonyos szélviszonyokban, illetve szituációkban a rendszer nem működik minden igényt kielégítően (pl.: sikló és nem sikló hajók közötti sebességkülönbségek; hosszú túraversenyeken előfordulhat, hogy a Balatonon nem mindenhol egyforma (északi és déli part közötti különbség) szélviszonyok vannak.

Ide kapcsolódik, hogy az előzetes tervezési és kiválasztási folyamatot nagyban befolyásolta a világon végig söprő koronavírus járvány.  A pandémiára való tekintettel 2020-ban ezen versenyek kijelölése elmarad, hiszen nem lehetett előre meghatározni, hogy alakul az idei versenyszezon. A Titkárság és a szakbizottságok - a versenyjegyzőkönyvek és versenyrendezői jelentések alapján – valamennyi megrendezett versenyt megvizsgálják majd és melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek, azokat felhasználja az előnyszámok kalkulálásához.

  • A verseny értékelhető futamain az átlag szélerősség a versenyjegyzőkönyv alapján 4 és 18 csomó közé esik, és a szélerősség ingadozása nem haladja meg a 8 csomót
  • A verseny értékelhető futamain a szélirány változás mértéke nem haladja meg a 90 fokot (+/- 45 fok), a verseny jegyzőkönyve alapján
  • A verseny értékelhető futamain az induló hajók legalább 80%-a érvényesen befutott
 • Milyen információkat kell megosztanunk, amennyiben úgy véljük, hogy előnyszámunk tévesen került megállapításra?

A hajó adataiban, technikai paramétereiben történő bármilyen változást - a helyes YS szám érdekében - jelezni kell a Titkárság felé. A változásokat a VIHAR rendszerben, vagy a hajo.register@hunsail.hu e-mail címen tudják jelezni a vitorlázók. Mindkét esetben a regisztrációs adatlap kitöltésére van szükség. A VIHAR rendszerben az „ÚJ FELMÉRÉSI BIZONYLAT” menüpontban található regisztrációs adatlap kitöltése szükséges. Amennyiben az adatlapot papír alapon töltenék ki, úgy a dokumentumot az „ÚJ TECHNIKAI DOKUMENTUM” menübe kell feltölteni. Ezeket a versenyző saját profiljában, a „HAJÓIM” menüpont alatt érheti el.

 • Melyek azok a tényezők, melyek előidézhetik az előnyszám változását év közben?

Az előnyszám módosítását előidéző változás lehet a vitorlázatban, rudazatban, de lehet a hajótest súlyában történő változás is. Természetesen az egyéb technikai fejlesztés (pl.: orrsudár, trapéz, vízballaszt), vagy a motor csere, amely akár hajótestsúly változást is eredményezhet.

 • Van-e díja a változtatások kezdeményezésének?

Igen, van. A nyilvántartott adatok módosításának díját a kiállított számla alapján kell megfizetni. A beérkezett leveleket a Titkárság 15 napon belül megválaszolja, és a - módosítás alapján – megállapítja az új, megváltozott YS számot, a szabályzatban foglalt lista szerint.

 • A publikált előnyszámok az adott év végéig már nem kerülnek módosításra.

Az újonnan regisztrált hajó YS száma ideiglenes. A Dinamikusan változó YS száma öt, a szabályzatnak megfelelő versenyeredmény után újraszámításra kerül. A futott versenyek segítenek abban, hogy a teljesítmény következményeként a Dinamikus előnyszámítási szabályzat alapján a hajó YS száma minél előbb a „helyére kerüljön”.

 • A rendszer működése érdekében milyen adatokra van szükség, miért elengedhetetlen a pontos adatközlés?

A Dinamikus YS rendszer működésének egyik alapja a Regisztrációs adatlap. A VIHAR rendszerben a hajó adatai a tulajdonos profiljából elérhetők. A saját profilba belépve módosítható, frissíthető minden dokumentáció így a hajó adatlapja is. A „HAJÓIM” menüpont alatt az új felmérési bizonylat fület megnyitva tudja a hajó tulajdonosa a hajó technikai paramétereinek adatait kitölteni, vagy a Regisztrációs adatlapot - pdf formátumban - feltölteni. Így jelezhető, ha változás történt, vagy pontosításra van szükség az adatokban.  Mivel az adatlapon szereplő technikai adatok és a futott futamidők adják meg a számolás alapját, meghatározzák az új YS számot és áttételesen a versenytársak YS számát is. A rendszer működéséhez alapja, hogy mindenki a valóságnak megfelelő adatokat vallja be, töltse fel.

Az adatok ellenőrzése a Hajózástechnikai bizottság feladata. A YS szabályzat értelmében, és érdekében minden hajó adata elérhető a versenytársak számára, ők is lehetőséget kapnak a bevallott hajóadatok megtekintésére, a fair play érdekében. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, az ezek alapján megállapított YS szám sem illetheti meg a hajót, így ez óvás tárgyát képezheti.

További információ: