Tisztújító közgyűlés - csütörtökön

Tisztelt Tagegyesületünk!

Felhívjuk tisztelt Tagszervezeteink figyelmét, hogy a 2017. március 30-án, csütörtökön 17:00 órai kezdettel megrendezésre kerülő tisztújító közgyűlésre a küldöttek a következő dokumentumokat hozzák magukkal:

  • amennyiben a képviseletre jogosult személy képviseli a tagszervezetet kivonat és a személyazonosságot igazoló dokumentum,
  • megbízott képviselő esetén a kitöltött és aláírt megbízólevél, kivonat és a személyazonosságot igazoló dokumentum szükséges.

Megbízólevél

Alapszabály 12. § 3

A 12. § 4. pontban rögzített alábbi szabályok szerint egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre. A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokirattal átruházhatja. Egy megbízólevéllel rendelkező képviselő ilyen módon legfeljebb 5 szavazattal rendelkezhet. Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet és a fentiek szerint maximum 5 (öt) szavazattal rendelkezhet a közgyűlésen. A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma. A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során a titkárság illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.

Hiteles Bírósági Kivonat

  1. évi CLXXXI. törvény 88.§

Az egyesületek jogi státuszának igazolása és a megbízólevél aláírója képviseleti jogosultságának bizonyítása érdekében kérjük a szavazás helyszínén (regisztrációs pultnál) az illetékes munkatársnak átadni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció 15:30 órától kezdődik. 

A szavazás menetéről a küldöttek írásos tájékoztatót kapnak.

Együttműködésüket előre is köszönjük! Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

 

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András
főtitkár
Magyar Vitorlás Szövetség

 

Magyar Vitorlás Szövetség
Hungarian Yachting Association
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tel:      +36 1 460 6925
Mobil: +36 30 963 7989
E-mail: holczhauser@hunsail.hu

 

Támogatóink: