Tisztújítási tájékoztató a Jelölő bizottságtól

Tisztelt Tagegyesületünk!

A Magyar Vitorlás Szövetség 2017. március 30-án tartja tisztújító közgyűlését, ahol új elnököt, elnökségi tagokat, felügyelő bizottsági, ill. fegyelmi és etikai bizottsági tisztségviselőket választ a tagság. Az öt tagú jelölő bizottság (Borsos Zoltán, Dávid Júlia, Dénes István, Farkas Tamás és Kenéz László) 2017. február 14-én tartotta alakuló ülését, ahol Dénes Istvánt választották meg a bizottság elnökének.

A jelölő bizottság ezúton tájékoztatja a tagságot, hogy az MVSz tagszervezetek 2017. március 5-ig juttathatják el írásban személyi javaslataikat a jelölő bizottság elnökének, Dénes Istvánnak címezve az MVSz titkárságának hunsail@hunsail.hu email címére, „MVSz közgyűlés – jelölés” tárgy megjelöléssel.

A jelölést a hatályos Alapszabály 17.§ 3. pontjában szabályozottak szerint kell megtenni:
„A személyi javaslatot a tag képviseletére jogosult személy vagy ennek meghatalmazottja köteles aláírni. A tag képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát az ezt igazoló hatályos bírósági végzés egyszerű másolatban történő mellékletével tanúsítja. Meghatalmazás esetén az előbbiek mellett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges. A tagok vezető tisztségviselőkre, valamint az egyéb testületek tagjaira vonatkozó javaslatait a jelölő bizottság elnöke terjeszti a tisztújító közgyűlés elé.”

Tekintettel arra, hogy az MVSz-nek érvényes támogatási szerződése van a GINOP 7.1.2 pályázatra vonatkozóan, nyomatékosan felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy a GINOP pályázat feltételrendszere kiköti, hogy offshore céggel rendelkező személy nem lehet elnök, ill. elnökségi tag, mert az azonnali támogatás megvonással és visszafizetési kötelezettséggel jár. Mivel az MVSz Alapszabálya ilyen kitételt nem tesz, ezért a tagságot ezúton tájékoztatjuk.

Az MVSz elnökének és elnökségi tagjainak jelölt személyektől a „Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről” megnevezésű nyomtatványt kérjük csatolni. A nyomtatvány az alábbi linken tölthető le: 

http://hunsail.hu/uploads/4894/tisztujitasi-tajekoztato-a-jelolo-bizottsagtol/%C3%81tl%C3%A1that%C3%B3s%C3%A1gi_nyilatkozat_maganszemely.pdf

IDE kattintva elérheti az átlathatósági nyilatkozat kitöltéséhez szükséges segédletet.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Jelölteket, hogy megválasztásuk esetén, a megválasztásukat követően a 2011. évi CLXXV. törvény  53/A.§. (2) bekezdése szerint valamint a 2007. évi CLII törvény 3.§. (3) bekezdés e) pontja szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége keletkezik. Ez azonban csak a már megválasztott elnökségi tagokra, felügyelő biztossági tagokra vonatkozik.

Budapest, 2017. február 16.
MVSz Tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottsága

A 2017. évi tisztújító közgyűlés Jelölő bizottsága:

Borsos Zoltán
10 éves kora óta vitorlázik. A nagyhajózás mellett évente elindul a 470-es Országos Bajnokságon.
A Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Tengerhajózási Szakán végzett, emellett még külkereskedelmi üzemgazdászi diplomával rendelkezik.
Jelenleg grafikai tervezéssel foglalkozik.
Elérhetőség: rush@rush-design.hu – 20/934-2078

Dávid Júlia
Dávid Júlia kommunikációs szakember, az MVSz Versenyrendezői bizottságának tagja, a KMPVSE alelnöke, gyakorlott vitorlás versenyrendező, lelkes amatőr vitorlázó J/24 osztályban. Számos hazai vitorlás esemény szervezői és rendezői feladatait látta el.
Jelenleg a hazai fesztiválpiac legnagyobb készpénzmentes fizetési szolgáltatójának, a Festipay Zrt.-nek a marketing és PR vezetője.
Elérhetőség: david.julia@sailforyou.hu – 20/916-0504

Dénes István
1991 óta tagja a Túravitorlás Sportklubnak, Regina hajóosztályban vitorlázik. Éveken keresztül a két népszerű túravitorlás verseny, a Pünkösdi Regatta és a Szüreti Regatta szervezője.
15 éven át, 2016 februárjáig volt a közkedvelt Vitorlázás Magazin főszerkesztője és kiadója.
Elérhetőség: navimedia@t-online.hu – 20/931-2753

Farkas Tamás
A Kereked Vitorlás Klub alapító tagja, jelenleg elnöke.
Több cikluson keresztül volt a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségi tagja. Az előző két választáson is részt vett a Jelölő bizottság munkájában.
Elérhetőség: fercon@interware.hu – 30/990-8542

Kenéz László
1976 óta tagja a Túravitorlás Sportklubnak, és ugyanez idő óta versenyez 25-ös jolle osztályban.
20 éven át szervezte a fonyódi 15-ös és 25-ös jolle Országos Bajnokságokat, 13 éven át volt a Port Lacaj telepvezetője. Jelenleg tagja a TVSK Felügyelő bizottságának.
Elérhetőség: laszlokenez@t-online.hu – 30/855-7021


Csatolt fájlok: