Pályázati felhívás utánpótlás edzőknek!

Utánpótlás Edzők Programjának bevezetése a vitorlázásban

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pdf fájlban letölthető a mellékletből.

A feltörekvő generációk egészséges életvitelének, élethosszig tartó sportolási szokásainak kialakítása szempontjából meghatározó jelentőségű a sportegyesületekben folyó szakmai munka. Mind a sport megszerettetése, életmód elemmé történő alakítása, mind pedig az utánpótlás-nevelés, a magyar sportsikerek hosszútávon történő biztosítása szempontjából kulcsfontosságú, a fiatalok sportos attitűdjeit élethosszig meghatározó jelentőségű az edző személyisége.

Magyarország Kormánya nagyra becsüli és értékeli a sportszakemberek munkáját, a központi költségvetés az edzők részére az Edzői Életút Program részeként több jogcímen biztosít közvetlen vagy közvetett módon állami támogatatást a KEP és illetve a Gerevich Aladár sportösztöndíj révén.

A fenti célok biztosítása érdekében kifejezetten a legfiatalabb korosztályokkal foglalkozó edzők, testnevelő tanárok, részére kiegészítő juttatási rendszert kíván bevezetni az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az Utánpótlás Edző Program segít a Programba bevonásra kerülő sportszakemberek jövedelmi viszonyainak javításában, illetve edzői életpálya megalapozásában.

Az Utánpótlás Edző Program Célja

Rövid távú célok:

  • nagy számban érjünk el és vonjunk be olyan edzőket, akik a legfiatalabb utánpótlás korosztályokkal foglalkoznak
  • mérsékelje az edzők jövedelmi viszonyaiban mutatkozó aránytalanságot
  • tervezései-statisztikai régiónként egyenletesen szétosztott kvóták révén biztosítsa az országos lefedettséget – a vitorlázásnál tekintettel sportágunk sajátosságaira ez nem kötelező(!)
  • utánpótlás nevelésben folyó szakmai munka színvonalának emelése
  • erősítse az egyesületek és a köznevelési intézmények közti kapcsolatrendszert

Középtávú célok:

  • kiszámítható jövedelmi viszonyokat kínálva bővítse az utánpótlás-nevelés terén edzői hivatást választók körét
  • folyamatosan fejlessze a területen dolgozó edző szakemberek kompetenciáit
  • ösztönözze a legújabb sportegészségügyi és sporttudományos ismeretek, eljárások, módszerek adaptálását
     

Az MVSz a programban 7 kvótát kapott az EMMI-től:

A program havi személyenként 91.729 Ft (bruttó)  

A Programba való bekapcsolódás előfeltétele, az utánpótlás-nevelésben tevékenykedő edzők regisztrációja a szakszövetségnél.

Kizárólag olyan edzőkre lehet javaslatot tenni, akik

-       testnevelő tanári vagy sportágon belüli edzői képesítéssel rendelkeznek

-       akik nem kedvezményezettjei a Kiemelt Edző Programnak, továbbá Gerevich Aladár-sportösztöndíjban sem részesülnek.

A Sportért Felelős Államtitkárság a szövetségeknek támogatási szerződésben biztosítja az edzők foglalkoztatásához szükséges, bruttó forrásokat.

A támogatási időszak vége: 2017. december 31.

Az edzők munkáltatói feladatait az MVSz látja el munka- vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében.


Csatolt fájlok: