Alkotmány Kupa és Tabu Kupa

Tisztelt Tagegyesületünk!

Mellékelten küldöm Dénes István Jelölő bizottsági elnök tájékoztató levelét a Felügyelő bizottsági jelöltek személyéről.

A jelöltek listáját a  Jelölő bizottság terjeszti a 2016. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés elé.

17.§ 3.  A jelölő bizottság a közgyűlés előtt legalább 40 (negyven nappal) nappal köteles a tagokat a Szövetség honlapján értesíteni arról, hogy a megválasztandó tisztségekre legkésőbb a közgyűlést megelőző 25 (huszonöt) nappal a jelölő bizottság elnökének kezéhez címzett, de a titkársághoz írásban eljuttatandó személyi javaslatokat jogosultak tenni. A személyi javaslatot a tag képviseletére jogosult személy vagy ennek meghatalmazottja köteles aláírni. A tag képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát az ezt igazoló hatályos bírósági végzés egyszerű másolatban történő mellékletével tanúsítja. Meghatalmazás esetén az előbbiek mellett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges. A tagok vezető tisztségviselőkre, valamint az egyéb testületek tagjaira vonatkozó javaslatait a jelölő bizottság elnöke terjeszti a tisztújító közgyűlés elé.

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András
főtitkár
Magyar Vitorlás Szövetség
Hungarian Yachting Association
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel:      +36 1 460 6925
Mobil: +36 30 963 7989
E-mail: holczhauser@hunsail.hu

Tárgy: Jelölések a Felügyelő bizottság elnökére és tagságára

A Jelölő bizottság a beérkezett jelölések alapján felvette a kapcsolatot a jelöltekkel és a velük történt egyeztetés után az alábbi jelölő listát terjeszti a 2016. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés elé:

Felügyelő bizottsági elnökjelöltek:
- Pataki Attila – a Balatonfüredi Yacht Club jelöltje
- Fejér Vilmos – a Vízügyi Sport Club jelöltje

Felügyelő bizottsági tagjelöltek:

- Igali Csilla – a Túravitorlás Sportklub jelöltje
- Fejér Vilmos – a Vízügyi Sport Club jelöltje
- Lakó Ferenc – a Vízügyi Sport Club jelöltje
- Láday Zoltán – a Balatonfüredi Yacht Club jelöltje
- Oláh László – a Spartacus Vitorlás Egylet jelöltje
- Pataki Attila – a Balatonfüredi Yacht Club jelöltje
- Wonke Péter – a Túravitorlás Sportklub jelöltje
- Veigl Gábor – a Balatoni Hajózási SE jelöltje

Budapest, 2016. augusztus 26.
    
   Dénes István
       a jelölőbizottság elnöke

 


Csatolt fájlok: