MVSz 2014: A pénzügyi konszolidáció éve

Dr. Kollár Lajos a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke december 3-án megjelent évértékelőjében az elmondottak részletesebb, tematikus kifejtését ígérte, amelyet versenyzőink nemzetközi eredményeinek felsorolása után most az MVSz pénzügyeivel folytatunk.


A 2014-es pénzügyi évet a Magyar Vitorlás Szövetség 44 millió forintos hiánnyal kezdte. Ennek csak egy része volt „örökölt", a 2013-ban lezajtott tisztújítás előtti vezetőség gazdálkodásának hagyatéka. Az új MVSz elnökség által megkezdett új irányvonal is növelte valamelyest a meglévő mínuszt.

Ezt elsősorban élsportolóink támogatásának azonnali szükségessége okozta. Azzal ugyanis nem lehetett várni a pénzügyi egyenlegünk rendbe hozásáig. 2013 őszén több eredményes, ígéretes versenyzőnk és támogató egyesületük is az anyagi kimerülés határára jutott, ami derékba törhette volna olyan vitorlázók fejlődését, mint a nemzetközi élmezőnybe már éppen bekerült Berecz Zsombor, vagy a korosztályos világbajnoki címeket és kiemelkedő helyezéseket hozó Vadnai-testvérek, illetve a 2013-as Laser Worlds-ön majd a Byte világbajnokságon üstökösszerűen feltűnt Érdi Mári.

2012-2013-ból is maradtak az MVSz által annak idején megígért, ám kifizetetlen támogatásokból hátralékok, így érthetően élversenyzőink nem tekinthettek úgy a Szövetségre, mint jelentős és valódi támogató erőre. Megszokhatták, hogy sok az ígéret, de kevés a teljesítés. Ugyanakkor negyedszázados szünet után Berecz Zsombor révén újra lett magyar vitorlázó olimpiai osztályban, aki egyre megbízhatóbban és tartósabban került be a nemzetközi élmezőnybe. A példája vonzerő lehet, és vannak is olyan feltörekvő, utánpótlás korosztályokban csúcseredményeket hozó tehetséges fiatalok, akik néhány éven belül csatlakozhatnak mellé.

Az MVSz új elnöksége egységesen tenni akart azért, hogy a pályájuk íve töretlen maradjon, még ha ez komoly pénzügyi kockázattal is járt. Ugyanakkor persze a kiútkeresés folyamatában is konstruktívak voltak a tagok. Az idei év versenyeredményei és az MVSz sikeres pénzügyi konszolidációja igazolta akkori döntéseiket.

Sportolói szerződések, műhelymunka támogatások

2013 augusztus 2–án az MVSz sportolói szerződést kötött Berecz Zsomborral, majd rövidesen megkezdődött Vadnai Benjamin és Jonatán, illetve Érdi Mári jól átlátható, megbízható támogatása is. Az olimpiai kvalifikációra hozzájuk hasonló intenzitással készülő Tomai Balázs került még 2014-ben a szerződéses sportolók közé.  

A sportolók szerződéseiket pályázatos úton nyerték el, és ezek alapján komoly, kemény feltételeket tartalmazó megállapodások születtek. Ezek alapján a versenyzők felkészülési és versenyköltségeinek 30-60 %-át fizeti az MVSZ, de nekik a más forrásokból származó pénzeik felhasználásáról is be kell számolniuk, hogy a Szövetségnek teljes rálátása legyen helyzetük alakulására, biztosított legyen a programjuk a tervezett módon való végrehajtása. A saját rész is fontos elem, felbomlik a szerződés, ha azt a versenyzők nem teszik hozzá.

Az MVSz az öt kiemelt versenyző támogatásán kívül létrehozott még egy elkülönített keretet is a versenysport támogatására, amelyből évközi eredmények alapján tudott segíteni olyanokat, akik komoly felkészülési munkát végezve értek el sikereket. Ebből a keretből kaptak a szerződött sportolókénál természetesen kisebb mértékű egyszeri támogatásokat (még) kevésbé eredményes vagy feltörekvő új hajóosztályok versenyzői, például a Virág Flóra – Gecse Balázs kettős (Nacra 17, SL18), illetve Gyapjas Balázs és Péch Lóránt (470). Természetesen jutott a versenysport támogatások között az utánpótlás osztályokra is több, mint 7 millió forint, illetve sajnos egyelőre csak kevés a mozgássérült vitorlázók segítésére.

Az élsportolók támogatása miatt kezdetben hátrányt szenvedett a kluboknak kifizetendő műhelymunka támogatások teljesítése, amelyekből ráadásul 2012-2013-ból is voltak kifizetési elmaradások. Újabb csúszások keletkeztek, ám ezeket 2014 folyamán a korábbiakkal együtt sikerült rendezni. Ilyen jó egyensúlyi helyzet, mint ami a pénzügyi teljesítésekkel mára végre kialakult, talán még soha nem volt az MVSz életében...

A Vitorlás Szövetség 2014-ben összeségében közel 55 millió forintot költött a versenysport támogatásra, ami az éves költségvetés 29,6 %-a, annak legnagyobb tétele.

Paradox módon a pénzügyi hiány felszámolásához szükség volt az élsportolók helyzetének kezdetben a hiányt növelő rendezésére, mert az általuk elért eredmények rövid időn belül a bevételek növelhetőségét tették lehetővé új szponzorok bevonásával, illetve a központi sportvezetéstől érkező támogatások szaporodása révén.

Támogatások növekedése

A pénzügyi hiány felszámolásához nagyban hozzájárultak a 2014-ben megnövekedett támogatásokból származó bevételek.

Az élsportolók szervezett és eredményes támogatása a Vitorlás Szövetség szakmai munkáját is felértékeli például a Magyar Olimpiai Bizottságnál, ami nem pusztán az élsportolók közvetlen segítésében felmerülő egyéb együttműködési lehetőségeket teremt. Például 2014-ben a Magyar Olimpiai Bizottságtól nem csak az élsportolók anyagi segítésére érkeztek pénzek – ami például Berecz Zsombor esetében megduplázódott –, de a folyamatosan javuló együttműködésnek köszönhetően egyéb sportágfejlesztési hozzájárulások is. Ez például olyan konkrét programokban öltött testet, mint az edzőképzésben fontos október eleji ISAF edzőképző tábor teljes finanszírozása, vagy az őszi Optimist edzőtábor. A MOB támogatás segíti a szövetségi IT fejlesztést is. amelynek hatása majd 2015-ben lesz kézzel fogható. De ide sorolható a fontosnak és hatékonynak bizonyuló MVSz versenysport menedzseri poszt is, amelynek munkabér költségeit teljes egészében a MOB finanszírozza.

A nemzetközi eredményekben rendkívül sikeres 2013-as évet egy hasonló követte 2014-ben is. Nyilvánvalóan ebben nagy szerepe volt a sportolók szervezett és megbízható támogatásának. Ezek az eredmények nem csak szakmai berkekben emelték és emelik a vitorlás sport ázsióját, de felkeltik a potenciális szponzorok figyelmét is. Így könnyebb lett új támogatókat találni, és a régi partnereket megtartani.

Puritán MVSz, belső takarékosság

A pénzügyi egyensúly helyreállításának rendkívül fontos eleme a belső, saját költségek lefaragása, a Magyar Vitorlás Szövetség működésének takarékos megszervezése és racionalizálása. Ezen a téren komoly előre lépések történtek 2014-ben, úgy, hogy eközben a Szövetség minden feladatát ellátta, még ha ehhez megszorításokra, a kiadások visszafogására volt is szükség, és fontos fejlesztésekre egyelőre nem jutott pénz

Az elnökség még 2013-ban megszűntette a szövetségi kapitányi posztot, és helyette versenysport menedzseri feladatkört jelölt ki, amelyet Brencsán Ábel tölt be. Pénzügyi szempontból fontos, hogy a tisztség munkabérét a MOB finanszírozza. De talán még fontosabb, hogy a versenysport menedzser munkaköre sokkal szerteágazóbb, és az egész vitorlás életre kiterjedő. A szövetségi kapitány jórészt a válogatottakkal foglalkozott és az utánpótlással. Ez a mai világban, amikor a vitorlás élsportolók felkészülése egy szint felett már csaknem teljes egészében külföldön, az adott osztály specifikumaira szakosodott csoportokban történik, egyre inkább súlytalan poszttá válik egy olyan kis országban, mint a miénk. (Természetesen más a helyzet a gazdagabb, nagy hajós nemzetek esetében...)

A versenysport menedzser viszont – az MVSz büdzsét nem terhelve – sokoldalúan foglalkozhat a sportágban szükséges fejlesztési, szervezési tennivalókkal. Ezzel jelentős terheket vesz le például Holczhauser András főtitkár válláról, akinek a munkája így is rendkívül szerteágazó maradt, de együtt sokkal hatékonyabban dolgozhatnak, új és újabb területek fejlesztésébe foghatnak.

Vitorlás életünk szervezésében, átalakításában 2014-ben egyszerre több irányba is jelentős lépéseket tett és tesz a Magyar Vitorlás Szövetség. Az irodai dolgozókra, alkalmazottakra ez extra terheket ró. Az elindított fejlesztések, a szerteágazó támogatások és pályázati részvételek miatt a feladatok megsokszorozódtak ám ők – Bakos Tímea, Bakóczy Zsuzsa, Fluck Réka és télen a szintén irodába szoruló Kőváry István –, ezeket kis létszámuk ellenére is jól látják el. 

Nem utolsó sorban említésre méltó, hogy mindezt a korábbi elnökségben kialakított felhízlalt létszámú és költségű rendszerhez képest kevesebben, és főleg sokkal kevesebbért végzik.

Az is fogyasztotta a hiányt, hogy nem kis mértékben az általuk is elvégzetteknek köszönhetően csökkentek az MVSz marketingköltségei.

A belső takarékosság fontos eleme a versenyrendezési költségek csökkentése és a technikai eszközök gazdaságos üzemeltése. Ez utóbbit a gazdálkodási Szabályzat egyes, az eszközök üzemeltetésére vonatkozó pontjainak átalakítása tette lehetővé. A megtakarítások fontos eleme lett például a szövetségi tulajdonban lévő két mikróbusz. Hatékony üzemeltetésük 2014-ben milliós nagyságrendű költségcsökkenést eredményezett a korábbi évekhez képest.

A versenyrendezési költségek mérséklésében jelentős szerepet játszott a motorosok ésszerűbb használata, az eszközök gazdaságosabb kezelése, a szigorúbb üzemanyag elszámolási rend, és a munkavégzéssel megbízottak létszámának racionalizálása.

Takarékosabb versenyek

A versenyrendezés racionalizálására jó példa a Kékszalag, ahol nem a nevezési díjak növelésével, hanem költségcsökkentéssel, és a szponzorációs bevételek emelkedésével sikerült előre lépni. (A Kékszalag szervezés részleteivel, az egy főre eső költségek bemutatásával, és a tapasztalatokkal egy külön cikkben foglalkozunk majd.)

A takarékosságnak szenvedő alanyai voltak a nagyhajósok is, hiszen az MVSz-rendezésű versenyek kísérő programjai 2014-ben csökkentek. Jövőre – ésszerű keretek között – ezen a téren is növekedés lesz.

A Magyar Vitorlás Szövetség pénzügyi helyzete 2014-ben egyensúlyba került, úgy, hogy eközben jelentős előrelépések történtek, és megkezdődött olyan szerkezeti és szervezeti keretrendszerek kialakítása, amely a jövőben pozitív hatással lesz vitorlás életünkre, ugyanakkor segítheti a pénzügyi feltételek javulását is. 2015-ben minden nagyhajós és élsportra fordított költségvetési fősor jelentős növekedése várható.

Átlátható és naprakész pénzügyi nyilvántartás

Az MVSz pénzügy ügyvitelének fontos különlegessége a korábbiakhoz képest, hogy az újonnan kialkított naprakész és átlátható nyilvántartás révén, egyértelmű és pontosan követhető a költségvetés alakulása. A felmerülő kérdésekre az adminisztráció azonnali válaszokkal szolgálhat. Ennek a rendszernek a felállítása nagy munka volt, és az irodai dolgozók, különösen Bakos Tímea kitartó munkáját és kreativitását dícséri.

A pénzügyi egyensúly 2014-es rendezése nem egyszerűen financiális rendrakás volt. Az időközben elindított nem financiális pozitív építkezés 2015-re vitorlás életünk közép- és hosszútávú fejlesztését is megalapozza. Nem pusztán megszorításokkal állt helyre a pénzügyi rend, hanem új kereteket, rendszerek megalapozása kezdődött el. 2015-ben ennek sok pozitív hatását érzik, látják majd a nagyhajós vitorlázók, sőt, az MVSz-szel eddig csak néha-néha kapcsolatba kerülő túravitorlázók is. Olyan változások indultak el, amibe minden tenni akaró vitorlázó bekapcsolódhat.

Ezekről a változtatásokról a következő 2014-et összefoglaló sorozat következő cikkeiben lesz részletesen szó.

Az itt bemutatott egy-másfél éves pénzügyi konszolidációs folyamat fő kitervelője és lebonyolítója Holczhauser András főtitkár volt, akinek különösen az első néhány hónapban nem egy álmatlan éjszakája lehetett olykor túlpörgetett munkanapjai végén a penge élén táncolás további helyes lépésein rágódva.

Ez amolyan hízelgő mondatnak tűnhet, de nem találkoztam olyannal MVSz elnökség taggal, vagy irodai dolgozóval, aki az ő szerepét ebben a folyamatban ne emlete volna ki, vagy ne ismerné el.

A Magyar Vitorlás Szövetség 2014. évi költségvetési terve megtalálható a mellékletben.

2014 Költségvetési terv mellékletek