MVSZ 2013. május 10-i tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve

Jegyzőkönyv

A Magyar Vitorlás Szövetség 2013. május 10-én

megtartott tisztújító közgyűléséről

 

 Elnöki bevezető, a Közgyűlés ülésének megnyitása:

Dr. Gál András Levente köszönti a megjelenteket és tájékoztatást ad arról, hogy a szavazásra jogosult küldöttek száma 275, amelyből a közgyűlés megkezdésekor 183 van jelen, erre tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután köszönti dr. Bóka István polgármester urat, mint a közgyűlés házigazdáját, továbbá Mézes Erikát, mint a Magyar Vitorlás szövetség könyvelőjét, valamint Orosz Judit könyvvizsgálót, valamint Kovács László kontrolling szakembert, akikhez az egyes beszámolók kapcsán a megjelentek kérdéseket intézhetnek. Ezt követően dr. Gál András Levente felkéri dr. Bóka Istvánt, hogy köszöntse a Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlését.

Dr. Bóka István: Szeretettel köszöntöm a közgyűlést itt Balatonfüreden, az Anna Grand Hotel dísztermében. Igazán megtisztelő számunkra, hogy Balatonfüreden tarja a Vitorlás Szövetség a közgyűlését, a holnapi Vitorlabontó ünnepség előtt. Ez a néhány nap a város számára mindenféleképpen ünnep. Azt gondolom, hogy nem kell külön magyarázni és elmondani azt, hogy miért fontos Balatonfüred számára a vitorlázás, miért fontos számunkra az, hogy a vitorlás társadalomban, a Vitorlás Szövetségben jól mennek a dolgok. Balatonfüred ezer szállal kötődik a vitorlázáshoz, nekünk ez gazdasági kérdés, hogy a vitorlázás milyen módon tud működni a Balatonon és nyilván Balatonfüreden is. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen óriási súllyal bír ez a mai közgyűlés, vélhetően hosszú vita lesz a mai közgyűlésen Önök között, de én abban bízom, hogy békésen kiegyensúlyozott, nyugodt vita lesz, és ezt követően fogják meghozni a lehető legjobb döntésüket. Örömteli esemény Balatonfüred számára, hogy a város megkapta az ún. szövetségi telepet. A szövetségi telep minden bevételét, amely az önkormányzatnál lecsapódik, rövid távon a Balatonfüredi Yacht Club és a vitorlás társadalom céljaira fogjuk fordítani, és olyan hasznosítási módot választottunk, hogy 2-3 éven belül a szövetségi telepből képződő önkormányzati  tiszta bevétel körülbelül 50%-al haladja meg azt a nettó bevételt, amely jelen pillanatban bevételként mutatkozik a szövetségi telepből. Tehát a tiszta önkormányzati bevétel 50%-al haladja meg a jelenlegi összes nettó bevételét a telepnek. Én bízom abban, hogy ez sikerülni fog, mert akkor egyre több pénzt tudunk fordítani a magyar  vitorlázás, a balatoni vitorlázás, és a balatonfüredi vitorlázás szempontjából. Nem csak a levegőbe beszélünk, szeretnénk támogatni a Balatonfüredi Yacht Club beruházását ebben az évben, uniós támogatásból jelentős összeget nyert a Yacht Club, az eddigi tárgyalások alapján mintegy 50 millió forinttal kívánja az önkormányzat támogatni ezt a fejlesztést, illetve beruházást, mert tudjuk, hogy mit jelent Balatonfürednek a Balatonfüredi Yacht Club és tudjuk hogy mit jelent Balatonfürednek a vitorlázás. Hölgyeim és Uraim nagyon jó tanácskozást kívánok, ne felejtsék el azt, hogy 2014 és 2020 között új uniós ciklus fog indulni, de a 2014 és a 2020 közötti programoknak a célkitűzései, az operatív programok alapvetéseit már ebben az évben elő kell készíteni. Nagyon fontos, hogy a vitorlás társadalom megfelelő módon tudja az érdekeit képviselni, mert 2014 és 2020 között jelentős tőke állhat rendelkezésre a vitorlás infrastruktúra, és a vitorlázás fejlesztése szempontjából, de ehhez sürgősen el kell kezdeni a munkát és még ebben az évben megfelelően pozícionálnia kell magát a vitorlás társadalomnak. Hölgyeim és Uraim, gondolják át jól a döntésüket, racionális, ésszerű döntést hozzanak. Ha valaki érdekelt abban, hogy erős, egységes és legitim elnökség és szövetség legyen, ha valaki érdekelt abban, hogy egységes erős és legitim elnök álljon a vitorlás szövetség élén, akkor az Balatonfüred város önkormányzata. Még egyszer tisztelettel köszönöm, hogy eljöttek ide Balatonfüredre és itt tartják meg közgyűlésüket. Nagyon sikeres tanácskozást kívánok valamennyiüknek. Elnök úr, megköszönöm, hogy néhány szóban üdvözölhettem a közgyűlés résztvevőit.

Dr. Gál András Levente: Nagyon szépen köszönöm Polgármester úr, és mostantól az Alapszabály 12. § 6. bekezdése alapján átadom, mint elnök, az ülés levezetését dr. Szutrély Gergely kolléga úrnak.

Szutrély Gergely (a továbbiakban: Levezető Elnök): Köszönöm szépen! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai közgyűlésünkön. Csak a pontosság kedvéért jelezném, hogy a jelenlegi levezető elnöki poszt nem azonos azzal a levezető elnöki poszttal, ami a tisztújítás során lesz, arról majd külön kell szavaznunk. Első pontban szeretnénk a napirendet elfogadtatni, illetve jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt választani, valamint felhívnám mindenki figyelmét, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül, így kérném a hozzászólókat, hogy a nevüket és a delegáló egyesületüket hangosan jelezzék megszólalásuk előtt.

Ezt követően Levezető elnök felkéri a főtitkárt, hogy nyilatkozzon arról, hogy ki legyen jegyzőkönyvezetőnek, illetve jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztva.

Gerencsér Gergely főtitkár jegyzőkönyv hitelesítőnek Aklan Györgyöt, és Kovács Gábort javasolja. Levezető elnök megkérdezi, hogy van a jelenlévők közül valakinek ellenjavaslata, majd ennek hiányában felkéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.

(SZAVAZÁS)

Levezető elnök ellenpróbát követően megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúan elfogadja Aklan Györgyöt és Kovács Gábort jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezt követően a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása következik, Gerencsér Gergely főtitkár Süle Pétert, Orbán Zsuzsannát és Balogh Kornéliát javasolja. Levezető elnök megkérdezi, hogy van a jelenlévők közül valakinek ellenjavaslata.

 Javaslat érkezik dr. Bodnár Imrére.

(SZAVAZÁS)

Süle Péter: IGEN: 171 NEM: 2 TART.: 10

Orbán Zsuzsa: IGEN: 172 NEM: 0 TART.: 11

Balogh Kornélia: IGEN: 109 NEM: 44 TART.: 30

  1. Bodnár Imre: IGEN: 146 NEM: 3 TART.: 34

Levezető elnök megállapítja, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai: Süle Péter, Orbán Zsuzsanna, dr. Bodnár Imre.

Ezt követően kerül sor a jegyzőkönyvvezető megválasztására. Jegyzőkönyvezetőnek Gerencsér Gergely főtitkár Lusztig Enikőt javasolta.

(SZAVAZÁS)

IGEN: 183 NEM: - TART.:

Levezető elnök: A kiosztott anyagban a küldöttek megkapták a napirend javaslatot, kérem, hogy ha ezzel kapcsolatban bárkinek javaslata van módosítás tekintetében, úgy jelentkezzen. Nincs napirendi pontot módosító javaslat, akkor felteszem szavazásra, kérem, hogy a kiosztott napirenddel, aki egyet ért, most szavazzon.

(SZAVAZÁS)

IGEN: 181 NEM: - TART.: 2

Levezető elnök megállapítja, hogy két tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a közgyűlés elfogadta z előterjesztett napirendet.

2/a napirendi pont: Az Elnökség 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, az MVSz közhasznúsági jelentésének ismertetése

Levezető elnök: a 2012-es beszámolóról a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadását követően fogunk dönteni, tehát 2 határozati javaslat lesz, de csak a felügyelő bizottsági beszámolót követően. Megkérem elnök urat, hogy tartsa meg a beszámolót.

Dr. Gál András Levente: Tisztelt közgyűlés, ismételten köszöntök mindenkit. Egy évvel ezelőtt találkoztunk, nem ekkora népes közönség előtt, nem ekkora létszám mellett. A leköszönő Straub Elek elnök úr elsősorban a mögöttünk hagyott verseny évad verseny eredményeit sorolta, én ehhez képest ezzel a gyakorlattal némiképp szakítanék, hiszen ezek a versenyeredmények nagyrészt klub eredmények, tehát én kifejezetten és egyértelműen a Magyar Vitorlás Szövetség elmúlt egy év, illetve másfél éves tevékenységéről adnék számot. Tudomásom és megítélésem szerint részletes anyagot kapott minden küldött, mind elektronikus formában, mind pedig az ülést megelőzően, azonban ha megengedik a jelenlévők, néhány szóbeli kiegészítést tennék, különös tekintettel arra, hogy az én tapasztalatom szerint rendhagyó módon elég élénk eszmecsere előzte meg a Vitorlás Szövetség közgyűlését, ennek megfelelően, amennyiben módomban áll, az internetes fórumokon felmerülő kérdésekre is szeretnék válaszolni.

Elsőként szeretném nemcsak protokolláris szempontból, hanem érdemben is megköszönni az elnökség tagjainak, illetve a különböző bizottságok vezetőinek az elmúlt egy évben kifejtett munkáját, volt módom visszanézni az előző elnökség üléseinek jegyzőkönyveit, az arról készült feljegyzéseket, és azt gondolom, hogy a mögöttünk hagyott nem kevés óra, amit elnökségi munkával töltöttünk, valóban elsősorban az érdemi vitákról, a hatékony munkavégzésről és arról szólt, hogy hogyan lehet a magyar vitorlázást jobbá tenni, hogyan lehet a Magyar Vitorlás Szövetség szolgáltató jellegét ilyen értelemben erősíteni, és ebben köszönöm minden elnökségi tagnak a rendkívül pozitív hozzáállását. Hangsúlyozni szeretném, hogy új fajta módon állt fel ez az elnökség, érdemes talán felidézni, hogy korábban tárelnökök, ügyvezető elnökök voltak, én azt gondolom, hogy az a rendszer, amivel nekifutottunk ennek a nagyon rövid egy évnek, bizonyította, hogy egy ilyen szálkásabb, egyszerűbb vezetési rendszer a korábbiaktól egyértelműbb, nem erodálódnak a felelősségek, tiszta, hogy mi az elnökség, és mi az elnök dolga, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy jól tudtunk haladni. Szeretném ezen a fórumon is megköszönni a Magyar Vitorlás Szövetség volt s jelenlegi munkatársainak, segítőinek a munkáját, úgy látom, s ezt kapom visszajelzésként is, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség munkavégzése, a kollégák hozzáállása, mind a versenyzőkhöz, mind adott esetben a klubokhoz jelentősen változott, és úgy ítélem meg, hogy az egy évvel ezelőttihez képest a munkavégzési hatékonyság is jelentős mértékben javult úgy, hogy körülbelül 30%-a olcsóbb lett a szövetség működése. Fontos arról is szólni, hogy a napirend szerint 2012-ről számolunk be, de 2013 május van, és az elnökségnek alig néhány nappal több, mint egy év állt rendelkezésére, így a beszámolóm néhány rendelkezése nem pusztán a 2012-es naptári évről szól, hanem az elnökség elmúlt egy évének a tevékenységéről. Érdemes felidézni azt is, hogy egy évvel ezelőtt, mikor nem ebben a teremben, hanem a Sportok Házában találkoztunk, a Festetics Program 1.0-ról szavazott az akkori közgyűlés, ez volt az elnökségi program, és ennek megfelelően az elnökség a Festetics program 1.0 mentén végezte a tevékenységét. Még bevezetésként érdemes azt is felidézni, hogy kritikus helyzetben vettük át a szövetséget, mind gazdasági, mind megítélési szempontból. Az első félévben 2012-ben mintegy 3 millió forint szponzori bevétel áll rendelkezésre, és lényegében üres volt a kassza 2012 áprilisában. Nem volt névadó szponzora a Kékszalagnak, tehát egyfajta válság menedzselés is jellemezte az első félévét a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének. Az első és legfontosabb célunk az volt, hogy a versenyévad biztosan lezajlódjon, elvárható színvonalon teljesüljenek a versenyek, ez aladdig sikerült, hogy ami sokáig bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e rendezni Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokságot, végül sikerült ilyen értelemben egyértelműen zárni. Ezt követően következett egy következő szakasz, 2012 novemberétől számítva megújult a teljes adminisztrációja  a Magyar Vitorlás Szövetségnek, új főtitkárunk van azóta, és természetesen ez együtt járt egyfajta átértékeléssel is. Számos korábbani, adott esetben előnytelenül történt szerződésnek az újraértékelése történt, kintlévőségek behajtása. Ez a néhány hónap igen konfliktusos része volt a Magyar vitorlás Szövetség működésének, ilyen értelmében, majd nyilvánvalóan az adott témák tárgyalásánál mód szerint erre vissza tudunk térni. Ami fontos, hogy a személyi változások esetében egyetlen egy esetben sem következetett ebből per, sőt a korábban kifizetett összeget is visszautalta az illető. Felhívom arra a figyelmet, hogy a korábbi MVSz gyakorlatban volt arra példa, hogy jelenleg is folyamatban van egy 6 millió forint pertárgy értékű per, tehát azt gondolom, hogy sikerül volt, hogy ilyen értelemben munkaügyi per nélkül tudtunk zárni.

3 csoportba szedtem a mondandóimat. Röviden számba venném a tisztelt elnökségnél a legkiemelkedőbb eredményeket, aztán beszélnék néhány mondatot a kudarcokról, és ha tetszik – én így írtam le a szövegemben – a vádakról, tehát ami az elmúlt időszakban internetes fórumokon, magánbeszélgetéseken rendszeresen megfogalmazódtak. Mindig nagy dilemma, hogy álnéven, vagy éppen nem álnéven levelező fórumosoknál mennyire kell hivatalos álláspontot kialakítani, de azt gondolom, hogy a közgyűlés, mivel hogy már azt lehet mondani, hogy a mai világban, 2013-ban egy internetes fórumon megjelent hír szinte köztudomásúnak minősül, azt gondolom hogy a regnáló elnöknek kötelessége erről ilyen értelemben beszélni.

A Festetics program illeszkedik polgármester úr által megfogalmazottakhoz, ugye egy évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy átláthatónak, korrupció-mentesnek, hatékonynak kell lennie a szövetség működésének, mert akkor bízik benne a tagság, a szponzor, adott esetben az állami támogató. Olyan célokat kell megfogalmaznunk, ami tágabb értelemben is értelmezhető, ugye erre jó példa a Bejárható Magyarország Program, és azt gondolom, hogy a Festetics program ezt a fajta szerepét ilyen értelemben betöltötte. Fontos megjegyezni, hogy amit adott esetben nem is reméltünk annak idején, azok a stratégiai megállapodások sorra létrejöttek, azt gondolom, hogy amikor letisztult a Magyar Vitorlás Szövetség működése, állami szervek, magánszervek, mind-mind megtiszteltek bizalmukkal olyan értelemben hogy hosszú távon elköteleződtek, hogy kölcsönös előnyök mentén keressük hogyan tudunk hosszú távon együttműködni, Önök és Ti a beszámolóban részletesen láthatjátok, hogy adott esetben a Vízimentőktől kezdve, adott esetben a Nemzeti Közlekedési Hatóságig milyen stratégiai megállapodásokat kötöttünk az elmúlt időszakban.

Az első fejezet a pénzügyi konszolidáció, mint említettem átvételkor 3 millió forint szponzoráció állt rendelkezésünkre, év végén - de ezt majd a könyvelő és a könyvvizsgáló meg fogja erősíteni – azt az elnökségi vállalást, hogy 70 millió forintos szponzorációs bevétellel, pozitív nullával tudta zárni 2012-ben a Vitorlás Szövetség a gazdálkodási évet, ezt teljesítettük. Az idei 2013-as évben 180 millió forint van vállalva, a ma reggeli adat szerint 155 millió forint szponzori megállapodás áll rendelkezésre, és aláírásra vár ilyen értelemben a leegyeztetett, és parafált szerződés. Jelenleg nincs lejárt, kifizetetlen számlája a Magyar Vitorlás Szövetségnek, egyetlen vitatéma van, a Nemzeti Sportközponttal 9 millió forintos adósság rendezése van folyamatban. Ez egy tudatos döntés a  vitorlás szövetség vezetősége részéről, hiszen a Magyar Kormány a sportági szakszövetségek adósság konszolidációja keretében ezeknek az adósságoknak az elrendezéséről dönt, nyilvánvalóan egy olyan adósságrendezés amit már teljesítettünk nem lehet ilyen értelemben konszolidálni, ez egy tudatos eljárás, és jelenleg Balog miniszter úrral állunk levelezésben, hogy a 9 millió forintos adósság ilyen értelemben elengedésre kerüljön. Gazdálkodás kapcsolatban szeretném jelezni, hogy új megközelítésben, a Magyar Vitorlás szövetség szponzorációs megállapodásai keretmegállapodási jelleggel, 3 éves szerződés keretében köttetnek, pontosan annak érdekében, hogy ne kelljen évről évre küzdelmet folytatni, hogy az évadra összeálljon a kellő forrás, és a kiemelt szponzorokkal is ilyen 3 éves megállapodásokat kötöttünk. A hatékony gazdálkodásnak, és az eredményes szponzorációnak megfelelően már a 2013-as évadra el tudtuk érni úgymond 2 kisadó eltörlésre került, a nagyhajós közösség és a klubok jól tudják, hogy versenyrendezési és a reklámviselési díj eltörlése mennyi adminisztrációtól és adott esetben anyagi tehertől szabadította meg a klubokat. Újra tudtuk indítani a műhelytámogatást és a kistavas támogatást. Meg tudtuk oldani már 2012-ben, hogy Berecz Zsombor olimpikon kellő felkészülést kapjon, ha lehet ilyet mondani, ez egyfajta last minute akció volt, hiszen korábban a szövetség nem feltétlenül tudott kellően a sportoló mögé állni, de az utolsó pillanatban London előtt ezt valamilyen szinten tudtuk kompenzálni, és a MOB-bal kötött külön megállapodás alapján, ami 50 millió forint többlettámogatást biztosít a  Magyar Vitorlás Szövetség részére Vadnai Benjaminnal és Berecz Zsomborral lényegében megállapodtunk a Rió 2016-os szerződések tekintetében. Egy fontos döntési pont maradt, hogy a szakmai program, amiben most ’13-ban egyetértünk, végső soron ki fog dönteni, az anyaegyesület, vagy a szövetségi kapitány , tekintettel arra, hogy néhány nappal voltunk már a tisztújítás előtt, abban állapodtunk meg, hogy a Magyar Vitorlás szövetség vállalja azt a nem kevés pénzforrás biztosítását, amiben megállapodtunk, de a tisztújítás után felálló elnökség dolga lesz, hogy ebben a szakmai kérdésben végleges álláspontot alakítson ki. Visszaszereztünk olyan vagyoni értékű jogokat, amelyek az elmúlt időszak sajátos gazdálkodásából kifolyólag kifolytak a vitorlás szövetség kezéből, például a Vitorlázás újság kiadását, ami sajátosan félig privatizálásra került 2007-ben, vagy adott esetben  a kekszalag.hu domain nevet, ami érthetetlen módon nem a Magyar Vitorlás Szövetség tulajdonában volt, ezek ma már hatóságilag rendezésre kerültek és visszatértek. Meg tudtuk oldani a ranglista győztesek díjazását az Erzsébet Program támogatásával. Ez utóbbi napok fejleménye, hogy a még tavaly beadott támogatás, ami elsősorban a versenyrendezőket hivatott támogatni motorcsónak beszerzéssel bruttó 50 millió forinttal, a Magyar Vitorlás Szövetség megnyerte ezt a pályázatot, tehát ilyen értelemben heteken belül ezeknek az eszközöknek a beszerzése megtörténhet. Szövetségi telep tekintetében aláírásra került az üzemeltetővel  a szerződés, ami 10 %-ot meghaladó költségcsökkenést eredményez 2012-2013 vonatkozásában, és friss hír, hogy a tegnapi nap a Hotel Uni tekintetében döntött a magyar kormány, hogy az vitorlás sportközpontként a Magyar Vitorlás Szövetség balatonfüredi fellegvára és ilyen értelemben az edzőképzés helyszíne lehet. Ehhez kapcsolódik az a törekvésünk is, hogy a korábbi vagyonkezelő, a Budapesti Műszaki Egyetem sajátosan járt el a saját egyesületével, a MAFC-cal szemben, és a Magyar Vitorlás Szövetség megállapodott a MAFC-cal, hogy kellő módon visszafogadja az anyatelepére ezt az egyesületet, annak érdekében, hogy mint kis klub, nyilvánvalóan a működési feltételei biztosítottak legyenek. A Lovas és a Természetjáró Szövetséggel közösen a Magyar Vitorlás szövetség kezdeményezésére a kormány támogatta a Bejárható Magyarország programot. Mit jelent ez? Ugye úgy látjuk, hogy az év második felében mintegy 20 edzőhelynek a költségvetési biztosítása lehetővé válhat, amellyel ilyen értelemben nyilvánvalóan a nevelő egyesületeket tudjuk támogatni. Fontos látni, hogy ma Magyarországon alapvetően 4 sportág halmaza oldható, ugye vannak tao sportágak, vannak azok a kiemelt sportágak, amelyeket a kormány külön támogatásban részesít, ez 16 jelenleg, és komoly törekvéseink vannak, hogy e közé bekerüljön a Vitorlás Szövetség. Harmadik halmaz, amiben már benn vagyunk a Lovasokkal és a Természetjárókkal együtt a Bejárható Magyarország Program, és van az egyéb kategória, tehát azt lehet mondani, hogy a Vitorlás Szövetség a jelenlegi leosztásban azt gondolom, hogy előnyös pozícióba került.

Második: Érdekképviselet.

Én azt gondolom, hogy az érdekképviselet mindennapi megvalósulása a hatékony gazdálkodás, hogy nem lopjuk el, nem renyhén gazdálkodunk a ránk bízott vagyonnal, én azt gondolom, hogy minden konfliktus felvállalása mellett is az elmúlt egy év példa értékű volt. Adott esetben ennek a rezsijét is az elnökség nyilvánvalóan megszenvedi, a tekintetben, hogy ilyen anyagi jellegű konfliktusoknál a másik fél nem biztos, hogy azt az objektív igazságot vallja, amit adott esetben az elnökség. Ennél fontosabb és egyértelműbb a jogszabály lobbi, hogy az elmúlt időszakban a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége kidolgozta az ésszerű és életszerű jogszabály vitorlázás és a vízen tartózkodás szabályairól szóló jogszabálycsomagot, erről a kollegák olvashattak. Az elmúlt időszakban számos ilyen rendelkezés bekerült a végrehajtási rendeletekbe, kormányrendeletekbe, és örömteli, hogy a jelenleg közigazgatási egyeztetésekben lévő jogszabálytervezetekben a Vitorlás Szövetség javaslatai is szerepelnek mind a veszteglés, mind adott esetben a mentőmellény használat tekintetében. Külön kérdés volt a mederkotrás, amellyel kapcsolatban előkészítés alatt áll egy olyan KEOP pályázat, hogy többletforrás álljon rendelkezésre, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel megállapodás született, hogy az igazolt és okszerű mederkotrás költségeit a kikötő üzemeltetők a mederhasználati díj terhére jóváírhatják, és ezek a projektek jövő héten indulhatnak. Két komoly bizottsági hiány volt, ami az érdekképviseleti munkát aláásta, nem működött korábban érdemben a nagyhajós bizottság, illetve komoly probléma volt az utánpótlás olimpiai edzőbizottság működésében. Külön örömteli, hogy a nagyhajós bizottság soha nem látott lendülettel halad előre, és az elnökség két ízben is, lényegében érdemi változtatás nélkül elfogadta a nagyhajós bizottság minden javaslatát, ezt a pozitív visszajelzést meg is kaptuk a bizottság tagjai részéről. Amit szintén a tisztújítás utánra raktunk, mint nagyon forró témát, a Yardstick-ORC kérdéskörét, tehát ott egy legitimitásában megerősített bizottságnak kell ebben a kérdésben állást foglalnia. Jelentős fejlemény, hogy olyan főtitkára van jelenleg a Magyar Vitorlás Szövetségnek, aki avatott szakértője annak, hogy utánpótlás nevelés és edzőképzés tekintetében miképp, s hogyan működik, és a szövetségi kapitány úrral együtt azt gondolom hogy jól működnek, hogy ezek a bizottságok is nagyban segítség a szövetség munkáját. Az érdekképviselethez tartozik az is, hogy nemzetközi téren dr. Hajdú Balázs és Wossala György mellett mindenképpen új arcokat kell bevonni, ennek megfelelően az ISAF-fal történt egyeztetés alapján kiválasztásra került 2 kollegina, akik szeptemberben az ISAF központjában egy hónapig tanulják ki, hogy a nemzetközi érdekképviseletben a Magyar Vitorlás Szövetség érdekeit, a nemzeti érdekeket ilyen értelemben jól tudják képviselni. További eredmények, tényleg csak távirati stílusban, hogy kibocsátásra került a Magyar Vitorlás Kártya, ami ugye feloldja a Festetics programba írt azon kérdést, hogy hogyan tudjuk a 4000 versenyengedélyes mellett a becslés szerint 20 ezer vitorlázó embert elérni. Ez erre egy jó válasz, úgy tudjuk elérni őket, hogy közben a tagegyesületek bármilyen fajta joga ilyen értelemben nem sérül. Elfogadásra került a Magyar Vitorlás Akadémia alapító okirata, aki ezt látta azt gondolom, hogy megnyugodott a tekintetben, ami sokszor felmerült, hogy mennyire sérti adott esetben az utánpótlás nevelő egyesületeknek az érdekét, amennyiben reaktiváljuk a VVSI-t, Zánkát vagy adott esetben a Fertő tavi vízi bázist, és azt gondolom, hogy már mindenki számára világos, hogy ez nem jelent mást, mint egy olyan infrastruktúrát, mint egy futball hasonlattal élve, a Puskás stadiont újra a vitorlázás szolgálatába állítjuk és ehhez úgy gondolom, hogy a szakmai támogatást, a személyzetet a vitorlás szövetség meg fogja adni, és ez jó bázis arra, amiben a Nemzeti Közlekedési Hatósággal megállapodtunk, más nem azért, hogy olcsóbb legyen a hajóvezetői vizsga letétele, hogy új vizsgaközpontot tudunk alakítani, adott esetben a Hotel Uni bázisán, tehát át tudjuk venni ezt a feladatot a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. Létrejött a Festetics hajós klaszter a Festetics programban foglaltak szerint. Miért fontos ez a vitorlásoknak? Ez egy technikai sport, nyilvánvalóan az a magyar iparág életben van, ami nekünk dolgozik, jelentősen tudjuk olcsóbbá tenni a saját életünket, támogatjuk ingyen hirdetésekkel, a 2013 novemberében tervezett Magyar Vitorlás kiállítással is jönnek az első állami megrendelések a klaszter tagjainak a kis és nagyobb hajóknak megrendelésére. Külön öröm, hogy visszatért a Magyar Vitorlás Szövetség kötelékébe a Tisza tó, és az is, hogy a Fertő tó esetében egy 23 éve rendezetlen ingatlan ügyet tudtunk rendezni, tehát ilyen értelemben a Fertő tavi vízi bázis most már ingatlanjogilag is alkalmas arra, hogy oda jelentős EU-s források áramoljanak be. Megkezdődtek a tekintetben az egyeztetések, hogy 2013-ban és 2014-ben jelentős ISAF és EUROSAF rendezvényeknek legyen házigazdája a Magyar Vitorlás Szövetség és e tekintetben azt gondolom, hogy ősszel ezt már tudjuk is rendezni. Tehát 1970 óta újra kiadja a Magyar Vitorlás Szövetség a Vitorlázás újságot, külön köszönet távollétében is Schulek Csaba barátomnak, aki azt gondolom, hogy a gyors induláshoz képest magas színvonalú újságot tudott létrehozni, és ugye talán azt is olvasták a tisztelt jelenlévők, hogy egy elégedettségi felmérés által az összes Magyar Vitorlás Szövetség által gondozott program közül a Vitorlázás újság a legnépszerűbb. Ez egy nagyon fontos visszajelzés az elmúlt időszak munkájához képest. Új média partnerségek jöttek létre, új honlapunk van, ami szerintem jobban használható. A Nemzeti Média Hatósággal megállapodás született arról, hogy a Balaton Rönk média rendszert leváltja egy új digitális frekvencia már 2014-ban, és azt gondolom, hogy sokkal színvonalasabb, és sokkal életszerűbb és olcsóbb kommunikációs rendszeren lesz kinn a vízen először a Balatonnál, e tekintetben a Novofer a stratégiai partnerünk is támogat minket. Előreláthatólag hosszú, több éves előkészítés után 2013 őszén meg fog jelenni a Magyar vitorlázás története című Dulin könyv, e tekintetben a szponzoráció rendelkezésre áll, a kézirat már elkészült, és még egyszer mondom, reményeim szerint ezt a határidőt tudjuk tartani.

Beszéljünk néhány szót a nehézségekről és a kudarcokról.

Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben talán a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének a mélypontja volt a legutóbbi közgyűlés, ahol is megtapasztalhatta az elnökség, hogy mennyire fontos a kellő előkészítése még adott esetben jó és életszerű javaslatoknak. Adott esetben a kellő türelemmel végigvitt ülésvezetés csakúgy fontos és kiemelendő tanulsága volt ennek a történetnek. Ezúton is szeretném megkövetni a közgyűlést adott esetben azért, mert valóban eredménytelen volt ilyen értelemben a legutóbbi közgyűlés. Számomra is, és szerintem minden elnökségi tag számára komoly tanulsággal szolgál még egyszer az, hogy kellő előkészítést egyszerűen nem lehet megspórolni, tehát ilyen értelemben kellő időt kell hagyni arra, hogy mindenki a javaslatokat megeméssze. A másik kudarc, amely talán kevesebbeket érintett meg, hogy tekintettel arra, hogy  nem tudtuk nyereségesen előkészíteni a Magyar Vitorlás Szövetség által rendezett Vitorlásbált, hiszen tavaly is már 2 millió veszteséggel szolgált, én nem tartottam felvállalhatónak azt, hogy ne utánpótlás nevelésre vagy más célra szolgáljon, hanem adott esetben elmulassuk ezt a költséget, ezért megállapodva a beszállítókkal, nulla tartozás, vagy nulla veszteség mellett lefújtuk a Vitorlásbált, ennek egyfajta új kezdeményezésként cserébe Vitorlás estélyt rendezünk holnap este, pont ebben a teremben, és az viszont költségvetési szempontból már stabil.

Akkor beszéljünk a legérdekesebb dolgokról, a vádak és a fórum világában elhangzott működési kritikákkal kapcsolatban. Ugye sok helyen lehetett olvasni, hogy az elnökség önállósította magát, igazgatási működése mennyiben alapszabályszerű.  Természetesen, hogy ha konkrét kérdés felmerül, akkor konkrétan alapszabályi rendelkezések, vagy adott esetben más hivatkozások felhívásával lehet esetről esetre végigmenni. Általánosságban fontosnak tartom, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az elmúlt időszakban minden egyes ülésén szabályszerűen került összehívásra, szabályszerűen került lebonyolításra, főszabály szerint 48 órán belül elkészült az írásbeli jegyzőkönyv, ami kiküldésre került a tagok számára és közzétételre kerültek a határozatok. Ez azért fontos, mert az átvétel kapcsán sokszor egy-egy cetli volt a Magyar Vitorlás Szövetség előterjesztése, ugye korábbi munkahelyem, a közigazgatásból kifolyólag új iratmintákat honosítottunk meg. Ha bárki, mint közhasznú szervezet kíváncsi a Magyar Vitorlás Szövetség működésére, milyen hatásvizsgálatok vannak az egyes döntések mögött én azt gondolom, hogy minőségi különbséget fog ilyen értelemben tapasztalni. Nehéz mit kezdeni azzal a megállapítással, hogy az elnökség önállósította a működését, mert ugye nem tudjuk mihez képest önállósította, hiszen eddig egyetlen olyan érdemi kritikát nem hallottam, ahol az lett volna, hogy mi volt az a döntés, amivel úgymond a vélelmezett tagsági véleménnyel szembe ment volna a Vitorlás Szövetség. De ami még fontosabb talán ennél, hogy azt gondolom, hogy a jelenlegi összetételében, tehát a még néhány óráig fennálló elnökség összetételében mind a klubok, mind a különböző vitorlás közösségek kellő képviselettel rendelkeznek, mind az utánpótlás nevelés, mind a versenysport, mind a túravitorlázás jól mutatja az elmúlt egy év működését, hogy minden ilyen szempont adott esetben kellő vehemenciával meg is jelent az elnökség működésében. Az utolsó, hogy mennyire nyilvános a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségi ülése. Számos ember vesz részt rendszeresen a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségi ülésén, az elmúlt időszakhoz képest változtattunk azon a gyakorlaton, hogy korábban olyan helyen volt a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségi ülése megtartva, ahova maximum 15 ember fért be, ez váltottunk, hogy egy körülbelül 30-40 férőhelyű teremben rendeztük a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségi ülését, adott esetben akár a sajtó, akár más szakértő érdeklődő jelen lehetett.

A következő a szövi telep. E tekintetben a Polgármester úr jelentős segítséget adott, hiszen számos megállapítást tett, ami egyértelműsíti a helyzetet, csak még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a szövi telep, bár a neve arra is utalhatna, a Magyar Vitorlás Szövetségnek soha nem volt tulajdonában, mindig is bérlők voltunk, ehhez képest a jelenlegi bérleti szerződés sokkal kedvezőbb, mint az korábban volt. Ugye amire utalt a polgármester úr az az, hogy a korábbi vagyonkezelő, a Vitorlás szövetségi telep hasznából alapvetően a fűzfői uszodát finanszírozta, tehát bátran mondhatta a polgármester úr, hogy több tíz millió forint marad arra, hogy a szövetségi telep minőségi szolgáltatásokat tudjon nyújtani. És azt gondolom tehát, hogy a megállapodásunk jó, hiszen még egyszer mondom, 10 százalékkal olcsóbban vagyunk a szövi telepen, és ehhez ha hozzávesszük a Hotel Uni használatát, én azt gondolom hogy soha ilyen jó helyzetben a Magyar Vitorlás Szövetség és tagegyesületei Balatonfüreden nem voltak, mint ahogy adott esetben 2013-ban 2014-ben lesznek.

Következő volt, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség, bár dicséretesen soha nem látott szponzorációs aktivitást mutat, de ez egy kicsit elvonja a levegőt a többi klub elől. Konkrét esetek említése nélkül be kell számolnom arról, hogy 2 ilyen ütközés volt. Az egyik esetben, amikor észlelte a Magyar Vitorlás Szövetség, hogy ugyanarra a szponzorra egy másik tagegyesület is igényt tart, mint támogató, én magam hívtam fel az elnök vezérigazgatót és a marketing igazgatót, hogy innentől kezdve a Magyar Vitorlás Szövetség nem kíván szponzorációt igénybe venni, és azt kérjük, hogy amit nekünk szántak volna, azt is annak a tagegyesületnek adják át. A másik szponzoráció esetében pedig, több tanú előtt hogy így fogalmazzak, volt egy olyan megbeszélés, amikor az adott szponzor kizárólag a Magyar Vitorlás Szövetséget kívánta támogatni, és a beszélgetés során derült fel, hogy van olyan utánpótlás verseny, ami adott esetben támogatásra érdemes, és azt az összeget oda is adta a Magyar Vitorlás Szövetség, amivel a tagegyesület megkereste, mindenfajta alku nélkül, amikor jelezték hogy ilyen fajta forrásra van szükségük, ezt mi ilyen értelemben megtettük.

A következő a Magyar Vitorlás Akadémia.

Erre már röviden kitértem, én tényleg azt kérem mindenkitől, hogy olvassa el figyelmesen az egy oldalas alapító okiratot, sokan vannak  a teremben, akik velem együtt vitorláztak a VVSI-n, azt nem tudom, hogy hányan voltak úttörők, tehát hogy hányan voltak Zánkán, de egy biztos, hogy ma valószínűleg nem építenének ekkora infrastruktúrákat, de azt gondolom, hogy nagyon komoly bűn lenne, ha ezeket a komoly, vitorlások számára használható infrastruktúrákat veszni hagynánk, lehet, hogy a nagy klubok számára adott esetben irreleváns tény, de nagyon sok kis klub, adott esetben versenyrendező számára egy olyan befogadó bázist tudunk teremteni, ami rendkívül fontos, és a magyar állammal való együttműködésben olyan kormányzati forrásokhoz tudunk hozzáférni, lásd 50 millió forintos motorcsónak beszerzést, amely aztán minden olyan klubnak, effektív rövid távon érzékelhető hasznot jelent, akik utánpótlás neveléssel, vagy versenyrendezéssel foglalkoznak. 

A Vitorlázás újságról már beszéltem, itt van nálam egy feljegyzés, kronológikusan végig lehet menni, hogy hogy is történt az, hogy a Vitorlázás újság ami  Magyar Vitorlás Szövetség tulajdona volt átmenetileg egy magáncég számán szerepelt, és azt gondolom, hogy peren kívül meg tudtuk ezt oldani. Egy olyan vagyoni értékű jogról beszélünk, amely alapvető alapja, hogy ekkora szponzorációt tudunk ilyen értelemben biztosítani, tehát én azt gondolom, hogy egy rendkívül jó döntés volt, hogy 2012-ben úgymond nem megújítottuk, nem új szerződést kötöttünk a régi kiadóval, hanem úgy mint régen, saját kiadásban jelentetjük meg a Vitorlázás újságot.

A következő a stílus kérdése. Ebbe én olyan részletesen, mivel túl sokan vagyunk és még túl sok napirendi pont van előttem, olyan részletesen nem merülnék el. Annyit azért megjegyeznék, hogy még egyyszer, kritikus helyzetbe vettük át a szövetséget. Természetesen egy kritikus helyzetben kicsit olyan helyzet, mint nagy szélben kint a vízen – más hangnemet üt meg az ember, és adott esetben ilyen vitákban a konfliktust fel kell vállalni.  Az út egyértelmű volt, tehát lehetett volna továbbra is rendkívül kedvesen, a régi előnytelen szerződéseket fenntartani, és lehet, hogy ma népszerűbb lennék,v agy az elnökség is népszerűbb lenne a közgyűlés előtt, de viszont jelentős összegek hiányoznánk a, és lehetne olyan kérdés, hogy ezt miért hagytuk így legyen. Én azt gondolom, bár csak egy év adatott, és a sebek nem heggedtek be, de jól döntöttünk akkor, amikor azt mondtuk, hogy ez az egy év arra való, hogy rendbe tegyük a Magyar Vitorlás Szövetség dolgait, és azt tudom mondani, hogy 100 százalékban ezt rendbe tettük. Még egyszer, sok embert bizonyosan megbántottunk ennek során, de úgy gondolom, hogy egyszer ilyen értelemben rendbe kell tenni a Vitorlás szövetséget, mert egyébként nem lehet a rekrutációját ilyen értelemben helyre állítani.

Zárásként. Tehát én magam is úgy értékelem, hogy valóban egyfajta sorsdöntő, klasszikusokat idézve útelágazáshoz ért a Magyar Vitorlás Szövetség. Valóban a Festetics program megítélése sok vitát váltott ki, bár az látom, hogy a hétfői kommunikáció alapján sok eddigi kritikus is a Festetics program logikája alapján képzeli el a jövőt, ezt mindentől függetlenül örömtelinek tartom. Én azt kérném, hogy az elnökségi beszámoló, az elnökség működésének a megítélése kapcsán járjunk el úgy, mint ahogy általában egy sportegyesületnél szokás, az eredmények alapján ítéljük meg, hogy ilyen értelemben mire volt jó ez az egy év ennek az elnökségnek, és én azt gondolom, tiszta lelkiismerettel és még egyszer köszönöm minden munkatársunknak, minden egyes elnökségi tagnak, hogy egy nagyon kemény, végig dolgozott, és egy olyan elnökségi időszak után vagyunk, ami azt gondolom, hogy megfelelően megalapozta azt, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség 2013-től kezdve egy egészen más fejlődéspályára tud állni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és természetesen mindenkinek állok rendelkezésére a kérdésekben.

Levezető elnök: Köszönjük szépen! Kérdezem a tisztelt küldötteket, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése az elnök úrhoz? Senkinek?! Akkor felkérem Dr. Takács Istvánt, az MVSZ felügyelőbizottságának elnökét, hogy nyilatkozzon a beszámolóval kapcsolatban majd ezt követően tartsa meg a felügyelőbizottsági beszámolóját.

2/b napirendi: Felügyelő bizottság beszámolója

Dr. Takács István: Két feladatunk van: az egyik az 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolónak és közhasznú jelentésnek a minősítése. Ezzel kapcsolatban a felügyelőbizottság azt szeretné elmondani, hogy vizsgáltuk ezeket a dokumentumokat amelyeket vizsgált a könyvvizsgáló is és szintén készített róla jelentést. Mind a mi megállapításunk, mind pedig a könyvvizsgáló jelentése szerint az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet ad, az MVSZ 2012. december 31-én fennálló vagyoni- pénzügyi helyzetéről és tárgyi jövedelmi helyzetéről. Megkívánjuk jegyezni, hogy a korábbitól eltérő struktúrájú részletesebb bontás miatt egyes tételeknél nincs tervadat csak tényadat, ez a struktúraváltozásnak a természetes velejárója. A szövetség tárgyévi működésének mérlege pozitív nullaként minősíthető, a mérlegszerinti eredményt befolyásolta egy a korábbi időszakból származó követelés leírása és korábbi időből származó vitatott, peresített tartozás után történő tartalékképzés. A közhasznúsági jelentés összhangban van az egyszerűsített beszámolóval és mindennek alapján a felügyelőbizottság javasolja a tisztelt közgyűlésnek hogy a 12. évi szakmai beszámolót a 12. évi pénzügyi beszámolót illetve a 12. évi közhasznúsági jelentést fogadja el.

A másik feladatom, hogy beszámoljak a felügyelőbizottság elmúlt időszakban végzett munkájáról. Erről készült, egy hosszú részletes írásos jelentés, amelyet gondolom mindenki megkapott?! Azt hiszem ennél izgalmasabb kérdések is vannak, tehát tényleg csak nagyon röviden szeretnék hozzá néhány szót fűzni. Mindenki tudja - vagy legalábbis gondolom a többség tudja -, hogy a felügyelőbizottság új összetételben tevékenykedett ebben az időszakban.  Új seprű jól, vagy legalábbis lelkesen seper. Ennek következtébe mi is próbáltunk lehetőség szerint eredményesen működni. Célunknak azt választottuk, hogy egyrészről olyan kérdéseket próbáltunk ellenőrizni, amelyek hosszútávon, érdemben befolyásolják a szövetség működését, másrészről pedig olyan kérdéseket melyek esetleg kisebb jelentőségűek, de a vitorlázó társadalom érzékenységét valamiért felkeltették

Három nagy vizsgálatot folytattunk. Az elsőt, azt rögtön a megválasztásunkat követően. Ennél a vizsgálatnál elsősorban a Kékszalag és az ehhez kapcsolódó szerződések, valamint a külföldi versenyekkel kapcsolatos kérdéseket vizsgáltuk. Számos észrevételt és javaslatot tettünk az elnökségnek. Jóleső érzéssel vettük azt, hogy az elnökség az elnök úr a munkánkra kíváncsi volt, véleményünket meghallgatták, ennek alapján intézkedések történtek, és aminek alapján úgy éreztük, hogy a helyzet javult.