MVSz 2013-2017 – 6. rész – Nagyhajózás

A balatoni nagyhajós versenyzés vitorlázás sportágunk azon szelete, amely a legtöbb embert érinti, hiszen az igazolt versenyzők nagyobb része itt vitorlázik. Természetesen kevesebb időt töltenek a vízen, mint a kishajós és utánpótlás osztályok fiataljai, vagy a még többet edző és versenyző élsportolók. A nagyhajósok közül sokan csak néhány alkalommal, esetleg csak a Készalagon versenyeznek évente, miközben vannak rendkívül aktív, sportos életet élő hajóosztályok is.

A nagyhajós életben az elmúlt évtizedekben nagyon sok kedvezőtlen tendencia alakult ki, így az elmúlt ciklusban a Magyar Vitorlás Szövetségnek alapvető változtatásokat kellett végrehajtani, hogy megállítsa a hanyatlást. Ez sikerült!

2016-ban megállt a versenyeken való részvétel csökkenése, feléledt a hajóosztályok aktivitása, megújult, friss értelmet kapott az osztálykapitányi tisztség és a Szövetségnek az osztályokkal való kommunikációja. Kellettek ehhez az MVSz általános, a korábbi cikkekben már elsorolt, a nagyhajósokat is komolyan érintő változtatásai. De nem utolsó sorban köszönhető az előrelépés a versenyrendszer megújulásának.

Az elmúlt évtizedek alatt a nagyhajós versenyrendszer folyamatosan elavult, szakmailag ellentmondásossá vált, nem követte a gazdasági körülményeket és a versenyzői törekvéseket sem. Mindezek miatt az elmúlt években egyértelműen megfigyelhető volt az aktív hajóosztályok és általában a nagyhajós versenyeken – különösen a bajnokságokon – résztvevők létszámának csökkenése.

Egyes osztályoknál a szabályzatok egyértelmű megfogalmazásában komoly hiányosságok mutatkoztak, azokat egyéni módon lehetett értelmezni, tehát egyéni érdekek érvényesülhettek. Az érvényes minősítés számítás és ranglista rendszer nehezen számolható, nehezen értelmezhető volt, így legfeljebb a szezon zárása után, több hónapos munkával télen lehetett azokat teljes egészében kiszámítani. Az ekképp követhetetlen ranglistának, a ranglista versenyeknek nem is lehetett ösztönző ereje. A rendező egyesületek olykor be sem küldték az MVSz-be az eredménylistákat. Így a Szövetség nem teljesíthette adatszolgáltatási kötelezettségét sem.

Emellett a nagyhajós versenyek rendszere túl nagy költséggel működött, ami komoly terhet jelentett az MVSz költségvetésben. A versenyrendezési költségeken a színvonal megtartása mellett kellett csökkenteni.

A felmérések és előnyszámítások rendszerében is nagy hiányosságok mutatkoztak, nem volt átlátható az előnyszámos rendszerekhez tartozó felmérések rendje, azok eredményei, adatai nem voltak publikálva A feladatokat gyakorlatilag egyetlen személy próbálta ellátni, a technikai és a yardstick bizottságok nem rendelkeztek megfelelő személyi, technikai és pénzügyi háttérrel.

2014-re odáig jutott a helyzet, hogy a lehetséges 32 nagyhajós osztályból mindössze 20-nak lett eredményes bajnoksága.

Ezért a Magyar Vitorlás Szövetség 2014-től a hajóosztályok belső erejét aktivizálva újította meg a versenyrendszert. Megerősítette az osztályok és az osztálykapitányok szerepét, az új rendelkezéseken túl annak hatékonyságát évente több osztálykapitányi konzultációval megalapozva. Újjáalakította és átszervezte a nagyhajósok életét érintő bizottságokat. A nagyhajós bajnokságok megrendezését az erre nyitott osztályok számára egységes feltételek bevezetése mellett visszahozta a Szövetség ernyője alá. A szövetségi IT-rendszer fejlesztésével párhuzamosan átalakította a nagyhajós ranglista és minősítő rendszereket, azok nyilvántartását és közzétételét. Emelte a szövetségi rendezésű versenyek gazdaságosságát, színvonalát és kommunikációját, amely javítja a nagyhajós versenyekre vonzható szponzorok elérésének lehetőségét is.

A legjobb példa erre a Kékszalag. Korábban az MVSz a lebonyolítást külső cégekre bízta, így az elérhető haszonból is kevéssé részesült a vitorlás sport egésze. Amióta a Kékszalag teljes szervezését az MVSz csapata végzi, a fő nagyhajós verseny bevételein túl annak minden támogatói és kapcsolati hozadéka is a magyar vitorlás sportot segíti, miközben a verseny kommunikációja is kézben tartható, jelentősen növelve sportágunk országos ismertségét.

Az MVSz a nagyhajós versenyzés bázisának szélesítésére is gondol. Ezt legjobban a Yardstick Trophy amatőr versenysorozat átvétele és az MVSz versenyrendszerbe történt bevezetése szolgálja.

A szabadidősport támogatására, a túravitorlázók elérésére és kiszolgálására is indultak már programok a Magyar Vitorlás Szövetségben, amelyek kiteljesedése a következő években hozhat új lendületet a nagyhajós életbe.

 

Nagyhajózás

Közös érdekek mentén aktivitást segítő szabályozás lépett érvénybe

Megállt a nagyhajós versenyzők számának csökkenése a versenyrendszerben

Megerősítettük az osztálykapitányi státuszt és feladatkörét

Évente több osztálykapitányi konzultációt szerveztünk

Emeltük a Szövetségi versenyek színvonalát

Nagyhajós aktivitást erősítő szabályok kialakítása és bevezetése a versenyrendszerbe

Nagyhajós bajnokságok visszahozatala az MVSz ernyője alá

Nagyhajós versenyrendszer és osztálypolitika teljes megújítása

Nagyhajós ranglista és minősítőrendszer kialakítása és bevezetése

Megújult a YS felmérések rendje az MVSZ támogatásával

Megújúlt és kibővült az MVSZ technikai bizottsága

Túravitorlázók bevonása, szabadidősport

Yardstick Trophy átvétele és bevezetése az MVSZ rendszerében

 

A sorozat megjelent cikkei:

1.     MVSz 2013-2017 és tovább  –  Kampány, ami nem az 

2.     MVSz 2013-2017 – 1.rész:  Örökség,  kezdeti lépések a kilábalás

3.     MVSz 2013-2017 – 2. rész:  Szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése 

4.   MVSz 2013-2017 – 3. rész:  Oktatás, edzőképzés

5.   MVSz 2013-2017 – 4. rész:  Versenyrendezés, bíráskodás

6.   MVSz 2013-2017 – 5. rész:  Utánpótlás