MVSz 2013-2017 – 3. rész – Oktatás, edzőképzés

„Ne mi legyünk a Vitorlás Szövetségért, hanem az MVSz legyen értünk!”

Az előző részben sorolt, a vitorlázók életének komfortosabbá tételét szolgáló szolgáltatások listája nem zárható le egyetlen címszó alatt és nem szűkíthető csak hagyományos értelemben vett szolgáltatásokra. Ha a Magyar Vitorlás Szövetség egyszerűen jól végzi a dolgát a vitorlás sport különböző szegmenseiben, akkor azzal szolgáltat, segíti, emeli a színvonalat. Ha nem központi döntéshozóként diktál és kényszerít, ha nem szolgál valamilyen vitorlásidegen, mondjuk politikai célt, hanem a magyar vitorlázók közös hosszú-és középtávú érdekeit felismerve, azokat szolgálva dolgozik, akkor decentralizál és szolgáltat.

Az MVSz feladata az egyébként szerteágazóan sokféle érdek, kis és nagy egyesületek, térségek, ágazatok, hajóosztályok és versenyzők, kezdők, haladók, fiatalok és idősebbek nagyon különböző érdekeinek összehangolása a fejlődés érdekében. A jól működő Szövetség a nemzetközi és hazai trendeket ismerve és kombinálva irányt mutat, azok előnyeit igyekszik behozni a magyar vitorlás életbe. Kreatívan indít el programokat, amelyek végül mind-mind csak akkor működhetnek és létezhetnek, ha sokan csatlakoznak és hozzák a saját ötleteiket és aktivitásukat. Vagyis okosan decentralizál.

A vezetőknek, az elnökségnek egyszerre kell kis- és nagyhajós fejjel gondolkodni, ismerni és   a döntéshozatalkor mérlegelve figyelembe venni a kis- és nagy tagegyesületek igényeit, elképzeléseit. A vitorlás sport egyes szegmenseit a nagy egészre tekintettel fejleszteni, olykor akár elvenni valahonnan és máshova forgatni a közös, együttes előrelépés, a folyamatos fejlődés érdekében.

Az oktatás, az edzőképzés és az utánpótlás segítése, fejlesztése nem bevételt termelő rész, de nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a vízen, a kikötőinkben most és a jövőben is élet legyen, ne pedig csak hajótulajdonosok esetenkénti találkozása… Ez nyilvánvaló annak, aki értékeli azt a teljes és kivételes, a hétköznapjaink negatív vonásaitól jórészt még mindig mentes világot, aminek vitorlázóként és sportegyesületi tagként részese lehet. Nem (csak) azért üdítő látvány egy tucat optimistes gyerek a vízen és a klubban, mert aranyosak, és nem azért tiszteletre méltó a velük foglalkozó felnőtt, mert mondjuk szabadidőt teremt a szülőknek. Hanem mert rájuk épül a vitorlás világ felüdülést adó különleges hangulata, és ha jól megtanulják, a részükké válik mindez, akkor a jövőben – persze majd kicsit a maguk képére formálva mindent – gondoskodnak a folytatásról is. Mindennek záloga a jó edző, a jó sportszakember, a sportvezető, a versenyrendező és a versenybíró egyaránt.

 

A Magyar Vitorlás Szövetség vezetésének egyik legfontosabb döntése volt az oktatás, az edzőképzés reformja és összekapcsolása a nemzetközi vitorlás szövetség a World Sailing (2013-ban még ISAF) irányzataival.

A nemzetközi szervezet nagy energiákat mozgósít annak érdekében, hogy a nagy hajós népek tapasztalataira épülő módszereket és oktatási rendszereket átadja az ebben elmaradottabb nemzeteknek is. Így mondhatni az ajtajuk az első kopogtatásra tágra nyílt, és már 2014-ben sor került az első edzőképző táborra, amelyet az MVSz szervezésében a World Sailing szakemberei tartottak Balatonfüreden.

A World Sailing által auditált három szintű technikai kurzus nálunk is bevezetésre került. A magyar vitorlás edzők persze nincsenek és nem voltak olyan elmaradott szinten, mint kollégáik a világ fejlődő országaiban. Ennek a képzéseket vezető angol szakemberek is örömmel adtak hangot. Ugyanakor a résztvevő edzők is nagy élvezettel vettek részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, ahol a már meglévő ismeretanyaguk hézagait tölthették ki, esetleg rácsodálkozva az egész rendszer és az újonnan tanult módszerek és hozzáállás üdítő erényeire. Azóta rendszeresek a World Sailinggel együtt szervezett képzések, és élő a tőlük átvett és egyes elemeiben „magyarított” képző rendszer. A nemzetközi szövetséggel ilyen módon aktívvá vált kapcsolat, más területeken, elsősorban az élsportban és a szakemberképzésben is hasznosul.

Az oktatás és az edzőképzés megújítása nem állt meg a World Sailinggel történt kapcsolatfelvételnél, és az onnan érkező segítség és tudás nem is maradt a rendszer egyetlen, vagy fő eleme.

Az MVSz megalakította a Képző bizottságot, és elkészült a Nemzeti Vitorlás Képzési Program a hazai szabályoknak megfelelően. Megtörtént az edzők objektív szakmai besorolása, edzői licenc rendszer kialakítása , a hazai képzés és a World Sailing oktatási szintjeinek összekapcsolása, és bevezetése folyamatban van.

Az MVSz elindította Vitorlás Sulit, a vitorlás képzőhelyeket összefogó programját. Megtörtént a tematika megírása és bevezetése, illetve az edzők bevonása a Vitorlás Suli programba.

Együttműködésben a Testnevelési Egyetemmel az egyetemi vitorlás edző képzés sportszakmai munkája, a tananyagfejlesztés is a Szövi hatáskörébe került. Ugyanakkor az OKJ vitorlás sportedzői képzésének szakmai felügyelete és szervezése szintúgy az MVSz feladata lett. A fejlődés látványos. Míg régebben három évente 8-10 fő vett részt ilyen OKJ képzésben, 2015-ben 11, 2016-ban már 26 tanulót regisztrálhattunk.

Régebben indult ötlet az a napjainkban kiteljesedő program, amely az általános iskolai képzésben igyekszik tanagyaggá tenni a vitorlázást. Ennek is megszülettek már a szakmai alapjai. Elkészült a tananyag és májusra várható az első három – az egyéb vitorlás oktatási formákban is használható – oktató könyv elkészülte.

Az edzőképzés és vitorlás oktatás újjászervezése, a lehetőségek kiszélesítése más egyéb programokkal együtthatásban máris – statisztikailag is kimutathatóan – érezteti jó hatását az utánpótlásban és a vitorlázás tömegbázisának növekedésében. Amiről szintén szó lesz a sorozat folytatásában.

 

Oktatás, edzőképzés

Edzőképzés az MVSz szakmai irányításával, az MVSz éves edző továbbképző program elindítása 2014-ben

Képző Bizottság megalakítása

Vitorlás Suli tematika megírása és a program bevezetése, az edzők bevonása a Vitorlás Suli programba

Az MVSz, a hazai képzési jegyzés és WS oktatási szintjeinek kapcsolódása

Az edzők objektív szakmai besorolása, edzői licenc rendszer kialakítása

Nemzetközi továbbképzések a WS szakemberei vezetésével , NOB támogatással

A World Sailing által auditált három szintű technikai kurzus lebonyolítása

Rendszeres több napos edzőtovábbképzés a hazai edzőink számára

Nemzeti Vitorlás Képzési Program elkészítése a hazai szabályoknak megfelelően

TF együttműködés, a sportszakmai munka, a tananyagfejlesztés a Szövi hatáskörébe utalva

OKJ vitorlás sportedzői képzésének bevonása az MVSz alá és annak szervezése (régebben három évente 8-10 fő, 2015-ben 11, 2016-ban 26 tanuló)

OKJ oktatási tematika megújítása, új rendszer kialakítása

Általános iskolai oktatáshoz a tananyag elkészítése és egyéb feltételek megteremtése

Éves oktató és edző továbbképzések

Oktató könyvek (3db) májusban elkészülnek

A sorozat megjelent cikkei:

1.     MVSz 2013-2017 és tovább  –  Kampány, ami nem az 

2.     MVSz 2013-2017 – 1.rész:  Örökség,  kezdeti lépések a kilábalás

3.     MVSz 2013-2017 – 2. rész:  Szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése 

4.   MVSz 2013-2017 – 3. rész:  Oktatás, edzőképzés

5.   MVSz 2013-2017 – 4. rész:  Versenyrendezés, bíráskodás

6.   MVSz 2013-2017 – 5. rész:  Utánpótlás