MVSz 2013-2017 – 1. rész – Örökség, kezdeti lépések a kilábaláshoz

2013 májusában az MVSz tagegyesületek küldöttei kétharmados többséggel választották meg a szövetség elnökének dr. Kollár Lajost, és természetesen új tizenkét tagú elnökség is alakult. A megújult vezetés nehéz helyzetben vette át az irányítást. Szervezeti és gazdasági szempontból is komoly feladatok tornyosultak előttük. Mégis a következő három évet a magyar vitorlás sport rendkívül aktív átalakulása jellemezte, amelyhez kiemelkedő eredményesség párosult.

A legnagyobb problémát természetesen a fennálló 44 millió forintos tartozás jelentette, de az előző vezetés által a közgyűlésre beterjesztett költségvetés is nagymértékben megalapozatlan volt. A korábbi irodai személyzetből egyetlen ember maradt, elavult iratkezelési rendet, kedvezőtlen szerződéseket, elöregedett eszközállományt, elavult szabályzatokat örökölt az új vezetés, és akkor még csak az irodai munkát nehezítő tényezőkről beszélünk. Márpedig a vitorlás sportéletben is tele voltunk rossz tendenciákkal, évek, évtizedek óta gondozatlan területekkel, nehézségekkel.

Az új elnökség a főtitkári feladatok ellátásával Holczhauser Andrást bízta meg, aki – négy év elteltével nyugodtan kijelenthető - kitűnő választásnak bizonyult. Ő nagyszerű munkatársakat kerítve rendkívül gyorsan újjászervezte az irodai munkát, amivel jó hátteret biztosított a bajokból való gyors kilábaláshoz. A szervezethez az elnökségi tagok közül sportmenedzserként Brencsán Ábel csatlakozott, így teljessé vált az összetett feladatok megoldására alkalmas új csapat.

Az új elnökség aktívan és kreatívan dolgozott, már első ülésein a jó csapatmunkára és a szükséges dinamikus döntések meghozatalára alkalmasnak bizonyult. Bár az első évben, és különösen az első hónapokban folyamatosan likviditási problémákkal kellett szembenézni, mégis az első nagy döntések egyike nem valamilyen nadrágszíj meghúzás, hanem a nemzetközi szinten egyre eredményesebb élversenyzőink fokozott támogatása, tehát lényegében a kiadások növelése volt.

Az első ilyen élsportolói szerződés megkötésére már 2013 augusztusában sor került Berecz Zsomborral, majd folytatódott Érdi Márival, a Vadnai testvérekkel, Tomai Balázzsal. Az ő segítésük igazán megtérülő befektetésnek bizonyult! Kiváló és egyre jobb eredményeikkel a magyar vitorlás sportra irányítva a figyelmet lehetővé tették új támogatók és szponzorok elérését, illetve a sportot irányító szervezetekkel való együttműködés fejlesztését, vagyis az állami források bővülését is a vitorlás sport számára.

A magyar vitorlázók az azóta eltelt időszakban 49 világ- és Európa-bajnoki érmet szereztek, amelyek többsége a szerződött élsportolók nevéhez fűződik.

Tudatában annak, hogy minden mindennel összefügg, és egyszerre minden terület a fejlesztést, a fejlődést várja, az új szövetségi csapat 2013 őszén szinte egyidőben kezdett foglalkozni a problémák megoldásával a sportág legkülönfélébb szegmenseiben. Egymás után születtek a szolgáltatások és a szervezet építéséhez elengedhetetlen döntések és tettek. Az online nevezés és adatkezelés lehetőségét biztosító IT fejlesztések mellett megkezdődött az utánpótlás-nevelés, az edzőképzés, az egyesületi műhelymunkát segítő szervezeti keretek felépítése. A nagyhajós élet problémáinak összegzése és a megoldások keresése, a kis tavak nehézségeinek áttekintése, nem utolsó sorban pedig a versenyrendezés és versenybíráskodás színvonalának emelését szolgáló szervezeti lépések elindítása.

Kezdetek, örökölt helyzet 2013-ban

Átvételkor nehéz helyzetbe került a szövetség vezetése

Egyetlen irodai alkalmazott maradt

A Szövetség iratkezelése nem felelt meg az előírásoknak

44 millió forintos hiány maradt

A közgyűlésre beterjesztett költségvetés megalapozatlan volt

Egy éven keresztül folyamatos likviditási problémákat kellett orvosolni

Több hosszú távú és előnytelen szerződést örököltünk

Az előző vezetés részéről néhány sértődött tag komoly ellenpropagandát folytatott

Kevés és felújításra szoruló eszközpark

Elavultak voltak a Szövetségi szabályzatok

Folyamatosan fogytak a nagyhajók a versenyrendszerben

Elaprózott, alkalomszerű pénzügyi támogatások nem segítették fejlesztések tervezhetőségét és az eredményességet

 

A sorozat megjelent cikkei:

1.     MVSz 2013-2017 és tovább  –  Kampány, ami nem az 

2.     MVSz 2013-2017 – 1.rész:  Örökség,  kezdeti lépések a kilábalás

3.     MVSz 2013-2017 – 2. rész:  Szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése 

4.   MVSz 2013-2017 – 3. rész:  Oktatás, edzőképzés

5.   MVSz 2013-2017 – 4. rész:  Versenyrendezés, bíráskodás

6.   MVSz 2013-2017 – 5. rész:  Utánpótlás

Támogatóink: