Módosult az Alapszabály!

Október 17-én hétfőn este a budapesti Sportok Házában rendezett MVSZ rendkívüli közgyűlésen a tagság módosította az MVSZ Alapszabály egy fontos pontját. Így ezentúl minden tagegyesületnek, szervezetnek szavazatai érvényesítéséhez  megfelelő számú képviselőt kell küldenie a gyűlésekre. Vagyis megszűnik az a lehetőség, hogy egy tagszervezet összes szavazatát egyetlen képviselő kezelje.
Az elmúlt időszakban az MVSZ közgyűléseken nagyon kevesen vettek részt. A kisebb, egy szavazattal rendelkező egyesületek rendszeresen nem küldtek képviselőt a szavazásra. Sokak szerint azért, mert a sok, 30-40 szavazattal biró nagy tagok úgyis könnyen érvényesítik akaratukat. Részben azért, mert az Alapszabály rendelkezései értelmében az egyesületek részéről elég volt egyetlen képviselőt küldeni, aki az összes, az adott klub rendelkezésére álló szavazatot kezelhette. 
Ez természetesen könnyebbséget jelentett a három legnagyobb egyesületnek (BYC, Spartacus és TVSK), akiknek így nem kellett rengeteg tagot elküldeni a gyűlésre szavazati erejük érvényesítésére. A kis egyesületek joggal vélték úgy, hogy a részvétel, a vitákon való aktív jelenlét értelmetlen, ha a szavazást néhány képviselő eldöntheti.
A Magyar Vitorlás Szövetség Elnöksége javasolta az Alapszabály ide vonatkozó pontjának módosítását. Tette ezt annak reményében, hogy megszűnjön a közgyűlések iránt erősödő érdektelenség, a pangó széksorok közt lézengő képviselők formális szavazása, és a találkozókon ismét tartalmas hozzászólások, viták legyenek, új, aktuális napirendi pontok felvetésével. 
A módosítást kérők azt is tervezik, hogy a demokratikus működés erősödése mellett az MVSZ külföldi mintára a Közgyűlés köré egy vonzó, a találkozásra, beszélgetésre serkentő  vitorlásnapot is szervezhet majd, amelyen a tagegyesületek küldöttei a sportágnak is hasznosan töltik el idejüket.
Az Alapszabályt módosító gyűlésen most is csak kevés klub képviseltette magát a három nagy mellett. A felszólalások, új, a beterjesztő által nem említett szempontokat is felhozva jórészt támogatták a változtatást, csak az egyik nagy egyesület küldöttei szóltak ellene. 
A kétharmados többséget igénylő indítvány sorsa így is csak egyetlen szavazaton múlt, mert az összesen három egyesület részéről adott ellenszavazatok értéke csaknem elérte az egyharmadot. Az igennel szavazók egy vokssal lépték túl a kétharmadot.
Az Alapszabály módosított pontjának szövege a közgyűlés jegyzőkönyvének érvényesítése után (néhány napon belül) lesz olvasható honlapunkon.
MVSZ rendkívüli Közgyűlés 2011 okt.17.
MVSZ rendkívüli Közgyűlés 2011 okt.17.
MVSZ rendkívüli Közgyűlés 2011 okt.17.
MVSZ rendkívüli Közgyűlés 2011 okt.17.
MVSZ rendkívüli Közgyűlés 2011 okt.17.