Megtévesztő név - téves partnerválasztás

A Magyar Vitorlás Szövetség Elnöksége az alábbi tájékoztatást adja tagjai részére:

Kedves Sporttársaink!

A Magyar Vitorlás Szövetség, mint kizárólagos feladatokkal és jogosítványokkal rendelkező országos sportági szakszövetség a médiából értesült, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. október 31. napján nyilvánosságra hozta, hogy többek között – a megtévesztő elnevezésű – Magyar Vitorlás Központtal partnerségi megállapodást kötött a vitorlás sportot és a vízi közlekedést érintő jogszabályok előkészítése és véleményezése tárgyában.


A Magyar Vitorlás Szövetség alapvető feladata a Sportról szóló törvény 22. §-nak f) pontja értelmében, hogy a sportág érdekeit képviselje az állami szervek előtt, így érthetetlen és értelmezhetetlen a szakszövetség számára az a megállapodás, amit a minisztérium egy felhatalmazás és jogosítványok nélküli Nonprofit Kft-vel kötött a sportágra vonatkozó jogszabályok előkészítése és véleményezése tekintetében.

A Magyar Vitorlás Központ csak egyike a Magyar Vitorlás Szövetség 126 tagszervezetének. A Magyar Vitorlás Központ alig 4 hónapja van jelen a sportban, csekély társadalmi legitimitással bír, tagsága szinte ismeretlen, a vitorlás sportban eddig semmilyen érdemi szerepet nem játszott. Az egész magyar sportra veszélyes precedenst teremthet, ha újonnan létrejött szervezetek „kikezdhetik” egy-egy sportág szövetségi szintű képviseletét és ebben partner egy államigazgatási csúcsszerv is.

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke Dr. Kollár Lajos természetesen mihamarabbi szermélyes találkozót és tájékoztatást kért Fónagy János államtitkár úrtól a kialakult helyzet tisztázása érdekében!

A Magyar Vitorlás Szövetség a Sportról szóló törvényben megszabott feladatának megfelelően, folyamatosan folytatott tárgyalásokat állami szervezetekkel. Idén januárjától ebben a munkában Gerencsér Gergő akkori MVSZ főtitkár is részt vett, ám ő már nem a Szövetség alkalmazottja, amint dr. Gál András Levente sem az MVSZ Elnöke, amióta májusban a 2013. évi rendes MVSZ Közgyűlés demokratikus szavazással, egyértelmű nagy szavazatkülönbséggel nem őt választotta az elnöki posztra. Gerencsér Gergő a választások után felmondott az MVSZ-nél. Jelenleg ő, és néhány korábbi munkatársa is a dr. Gál András Levente által életre hívott Magyar Vitorlás Központ munkatársa.

A Magyar Vitorlás Szövetség kész törvényi feladatának megfelelően partnerként együttműködni minden a vitorlás sportot és a vízi közlekedést érintő jogszabály előkészítése és véleményezése tárgyában, és kész folytatni a korábban, még a közgyűlési választások előtt megkezdett egyeztetéseket is. Hiszen az ilyen tárgyalások nem személyekhez, hanem az tárgyalásokat folytatni jogosult szervezetekhez kötendők.   

Budapest, 2013. november 10.

Holczhauser András
MVSZ főtitkár