Magyar Vitorlás Szövetség 2020. évi Tisztújító közgyűlésTisztelt Tagegyesületünk
!

Szövetségünk elnökségének döntése értelmében a Magyar Vitorlás Szövetség 2020. évi Tisztújító közgyűlésének időpontja

2020.09.17. (csütörtök) 17:00 óra

helyszíne:

Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 17/B.

A Tisztújító közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom.

Az MVSz Alapszabály 5.3.20 pontjában előírtak szerint tájékoztatjuk, amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé,17:30-tól kerül sor a megismételt közgyűlésre. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az MVSz Alapszabály 5.3.12. pontja értelmében egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre.

A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokirattal átruházhatja.

Egy megbízólevéllel rendelkező képviselő ilyen módon legfeljebb 30 szavazattal rendelkezhet.

Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet és a fentiek szerint maximum 30 (harminc) szavazattal rendelkezhet a közgyűlésen.

A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma.

A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során a titkárság illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.

A küldöttek a szavazólapokat a helyszínen 16:00 órakor kezdődő küldött akkreditálás alkalmával vehetik át.

Együttműködésüket előre is köszönjük! Várjuk szíves megjelenésüket és aktív részvételüket a közgyűlésen!

Budapest, 2020. szeptember 01.

Sporttársi üdvözlettel:
Holczhauser András
főtitkár

Magyar Vitorlás Szövetség


Csatolt fájlok:

Támogatóink: