Lezajlott az MVSZ 2012. évi rendes közgyűlése

A Magyar Sportok Házában május 17-én délután sikerrel lezajlott a Magyar Vitorlás Szövetség 2012. évi rendes közgyülése, amelyet az MVSZ egy hónapja megválasztott új elnöke dr. Gál András Levente vezetett le. 
A közgyűlés fontos eleme volt a 2011. év szakmai és pénzügyi beszámolóinak, illetve közhasznúsági jelentésének elfogadása után az aktuális év és a jövő szakmai tervének, az új elnökség munkavégzési rendjének ismertetése. Dr. Gál András Levente bemutatta a küldötteknek a magyar vitorlás sport hosszútávú fejlesztését célzó Festetich György Program kivitelezésére elnökké választása óta tett első lépéseket. Részletesen felsorolta a program 35 pontra bontott elemeit, illetve azt, hogy az elnökség egyes tagjai mely területek szakmai munkájának összefogását vállalták. Így a vitorlázók, javaslataikkal, kérdéseikkel akár személyesen az érintett területtel foglalkozó elnökségi tagokat is felkereshetik. Lévén mindannyian aktív vitorlázók, így a bevett hivatalos útnál közvetlenebb, informális  beszélgetések segíthetik a hatékony elnökségi munkát.
A közgyűlésen a megjelent küldöttek ellenvetés nélkül elfogadták a napirendben elhangzott beszámolókat.
A közgyűlés a hagyományoknak megfelelően az előzetes javaslatok alapján megválasztotta azt a három vitorlázót, aki 2012. évben Örökös Tiszteletbeli MVSZ tag lett. A halhatatlanokhoz ezúttal posztumusz Grofcsik János, illetve Kőváry István és Hajek Ferenc csatlakozott.