Közgyűlés 2010

Május 27-én csütörtökön tartotta a Magyar Vitorlás Szövetség az éves közgyűlését a Telekom székházban. Straub Elek elnök távollétében Nagy R. Attila társelnök töltötte be a levezető elnök szerepét.

Az elnökség 2009. évi szakmai beszámolóját, 2009. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint a 2010. évi szakmai és pénzügyi tervet a küldöttek egyhangúan elfogadták csakúgy, mint a Felügyelő Bizottság, illetve a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját.

 

Az MVSZ által az örökös tiszteletbeli tag cím adományozására előterjesztett személyeket szintén egy emberként szavazták meg a küldöttek, így Bujtor István, id. dr. Kopár István és dr. Szalóczy Péter a Magyar Vitorlás Szövetség három új örökös tagja.

 

Utolsó, de kiemelkedően fontos napirendi pontként tárgyalta a közgyűlés a Szövetség Alapszabályának módosítását, azon belül is elsősorban a közgyűlésen történő egyesületi képviselet módját. Az elnökség által benyújtott javaslatok mellé négy írásos, és egy helyszíni szóbeli módosítási indítvány érkezett. A jelenlévő küldöttek összesen 106 szavazattal rendelkeztek, amelyből 88 igen, 14 nem, és 4 tartózkodás mellett elfogadták a TVSK és a BYC közös szóbeli beadványát, amely az alábbiak szerint módosította az alapszabály 12.§ 3. pontját az MVSZ elnöksége által javasolthoz képest:

 

„Az alábbi szabályok szerint egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre. A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet, de 1-nél (egynél) több szavazattal is rendelkezhet a közgyűlésen. A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma. A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során a titkárság illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.”

 

Az egyebek között Dulin Jenő az általa készített Magyar Vitorlázás Története könyv kapcsán javasolta, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség vegye fel a kapcsolatot a rádió-távirányítású modell vitorlázókkal.