Kereked VK: új elnökség

Felállt a Kereked Vitorlás Klub új Vezetősége, és Elnöksége

Június 18-án a Kereked Vitorlásklub Közgyűlése megválasztotta a Klub 11 fős Vezetőségét, miután az előző Klubvezetés mandátuma lejárt. Ezt követően július 2-án ült össze első alkalommal a megválasztott új 11 fős Vezetőség, hogy maguk közül megválassza a Klub Elnökét, és két Elnök-helyettesét.

Ezen folyamat során a Vezetőség egyhangú szavazással ismét Farkas Tamást választotta a Kereked Vitorlás Klub Elnökévé a következő 4 évre, míg az Elnökhelyettesek Kis-Szölgyémi Ferenc, és Weöres Botond lettek.

A Közgyűlés által megválasztott új 11 fős vezetőség tagjai pedig a fenti 3 fős Elnökségen felül Bartha András, Farkas Bence, Fernezelyi Ferenc, Fináczy György, Kiss Péter, Verebély Tibor, Zenthe Ferenc, és Zolnai György lettek.

A Kereked Vitorlásklub tagsága nevében köszönjük a leköszönő Vezetőség és Elnökség sikeres munkáját, a megválasztott Tisztségviselőknek pedig ezúton gratulálunk és sok örömöt, sikert kívánunk az elkövetkezendő 4 évben!