Javaslattételi lehetőség MVSz Felügyelő Bizottsági tagokra

Tisztelt Tagság!

Tekintettel arra, hogy Felügyelő bizottság elnöke, majd tagsága is lemondott, új Felügyelő bizottság megválasztása vált szükségessé. A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke 2016. szeptember 20-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze. A hatályos alapszabály 17. § 3. pontjában foglaltak szerint, a jelölő bizottság elnökeként értesítem az MVSz tagjait, hogy 2016. augusztus 26-ig a jelölő bizottság elnökének kezéhez címzett, de az MVSz titkársághoz írásban eljuttatandó személyi javaslatokat jogosultak tenni az alábbi tisztségekre: 

- Felügyelő bizottság – elnök

- Felügyelő bizottság – tagok

A személyi javaslatot a tag képviseletére jogosult személy vagy ennek meghatalmazottja köteles aláírni. A tag képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát az ezt igazoló hatályos bírósági végzés egyszerű másolatban történő mellékletével tanúsítja. Meghatalmazás esetén az előbbiek mellett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges.

Amennyiben a jelöléssel kapcsolatos bármilyen kérdés merül fel, keressék meg a jelölő bizottság valamely tagját, akiknek az elérhetőségük az alábbi:

Dénes István: +36 20 931 2753, navimedia@t-online.hu
Dávid Júlia: +36 20 916 0504, david.julia@sailforyou.hu
Borsos Zoltán: +36 20 934 2078, rush@rush-design.hu
Kendeh Gusztáv: +36 30 946 7436, kendeh.gusztav@gmail.com
Kenéz László: +36 30 855 7021, laszlokenez@t-online.hu

A tagok a Felügyelő bizottság elnökére, illetve tagjaira vonatkozó javaslatait a jelölő bizottság elnöke terjeszti a tisztújító közgyűlés elé.

Sporttársi üdvözlettel:


Dénes István

a jelölőbizottság elnöke

 

Budapest, 2016. augusztus 10.