Itt a várva várt új Yardstick-rendszer

Elfogadta a túraversenyekre már idéntől érvényes, számításokon alapuló dinamikus Yardstick  előnyszámítási szabályzatot legutóbbi ülésén a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége. A nemzetközi szövetség ajánlásain alapuló, matematikai alapokra helyezett rendszer a korábbinál sokkal átláthatóbbá teszi a nem osztályba sorolt hajók versenyzését.

A hazai túraversenyeken részt vevő hajóállomány nagyon sokféle, így a nagyhajós versenyzés egyik alapja a minél egyértelműbb és igazságosabb előnyszámítási rendszer, amely a lehetőségekhez mérten biztosítja, hogy mindenki azonos, vagy legalább közel azonos esélyekkel szálljon vízre. A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) egyik elsődleges célja, hogy a hajók olyan rendszerben tudjanak versenyezni, amelynek keretei világosan szabályozottak. A dinamikus Yardstick előnyszámrendszer (YS) segítségével a különböző típusú hajók egymással versenyezhetnek és összevethető eredményeket érhetnek el. Az új szabályzat bevezeti a modern hajók számára kialakított YS Open csoportot, amelynek célja, hogy a különleges, egyedi építésű hajók is összemérhessék teljesítményüket YS szám segítségével.

Nincs olyan rendszer, ami a száz éves fahajóknak és a modern high-tech hajóknak egyaránt igazságos előnyszámot adhat, és minden körülmények között működik. A Balatonon évtizedek óta létező rendszer évről évre egyre komolyabb vitákat váltott ki, már jó ideje megérett a felülvizsgálatra. „Mintegy másfél éve kezdtük el a Nagyhajós Bizottságban a fejlesztési a folyamatot és nagy sikernek tartjuk, hogy az elmúlt évek tapasztalatai, tényei alapján sikerült kialakítani egy olyan rendszert, ami világosan szabályozott és egyforma, igazságos viszonyok között tudnak versenyezni a nem osztályba sorolt hajók is” – mondta Kurucz Sándor, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Nagyhajós Bizottságának elnöke.

Ennek megvalósítása érdekében az MVSZ úgy határozott, hogy a World Sailing (WS) ajánlását ülteti át a hazai viszonyokra és a korábbiaktól eltérő, új alapokon nyugvó szabályzatot dolgoz ki.  Az április 17-én elfogadott rendszerrel évtizedek óta húzódó fejlesztés valósult meg az előnyszámítási rendszer matematikai alapokra helyezésével. „Régóta cél egy olyan Yardstick-rendszer, ami mindenki számára érthető és elfogadható, fő lényege a transzparencia” – mondta Fluck Réka, a Magyar Vitorlás Szövetség versenysport koordinátora. A rendszer alapja a hajóadatbázis, ami az önbevalláson alapuló, a hajók lehető legnagyobb részletességgel számba vett műszaki paraméterei egyértelmű és kontrollált regisztrációinak összessége. A regisztrációt az eddigiekhez képest új regisztrációs adatlap benyújtásával lehet teljesíteni. A rendszer akkor működik jól, ha mindenki a valóságnak megfelelő adatokat vallja be. A feltöltött dokumentum jóváhagyását követően az adott év végéig érvényes, ezután a hajó elveszíti jogát a versenyrendszeren belüli versenyeken való részvételre, a nyilvántartás megújításáig.

"Természetesen korábban is fontos volt, hogy a VIHAR rendszerben tárolt hajóadatok pontosak legyenek, és minden technikai változásról értesüljön a Hajózástechnikai Bizottság és a Titkárság, és ez azonnal megjelenjen a VIHAR rendszerben is. A dinamikus előnyszámítási rendszer bevezetésével azonban ennek fontossága még hangsúlyosabbá vált, hiszen a YS számítás alapja a hajótípusok pontos beazonosításával kezdődik" – hívja fel a figyelmet Vass Zsuzsanna, az MVSZ hajózástechnikai ügyekért felelős főmunkatársa.

Minden évben a Titkárság, Hajózástechnikai- és Nagyhajós Bizottság ajánlásával az MVSZ elnöksége elfogad egy, a versenyrendszerben szereplő, legfeljebb 25 versenyből álló listát, amely versenyek/futamok a YS számok korrekciójára alkalmazhatóak. Amennyiben ezek a versenyek vagy egy verseny bizonyos futama, mind indulószámban, mind szélviszonyokban megfelelnek a szabályzatban rögzített feltételeknek, a YS számok korrekcióit ezen futamokon futott idők alapján a Titkárság számolja a szezon alatt folyamatosan.

 

Az idei évre érvényes Yardstick számok meghatározásának alapja a VIHAR-ban rögzített hajótípus és YS szám idén március 31-i napi állapota.  A Titkárság, a Hajózástechnikai és a Nagyhajós Bizottság az elmúlt öt év versenyei közül kiválasztott 16-ot, amelyekre a 2019-es számokkal elvégezték a számításokat. „Olyan versenyek kiválasztására törekedtünk, amelyeken sok, legalább 100-200 egység állt rajthoz és amelyek legalább egy-egy napján nem voltak szélsőséges időjárási viszonyok, azaz az első és az utolsó befutó ideje között legfeljebb 1,5-2,5-szörös eltérés volt ” – ismertette a kiválasztás szempontjait a végső számításokat végző Toronyi Bence, a Hajózástechnikai Bizottság tagja. A 16 verseny alapján feldolgozott adatok után kapott YS számok, a hajók és típusok 2020-as szezonra érvényes induló YS előnyszámai.

„Egy osztály egy Yardstick-számmal versenyez, így azok az egységek, amelyek az osztályelőírásoktól eltérnének bármilyen technikai paraméterben, egyéni számot is kérhetnek, de azzal csak Yardstickban nevezhetnek, az osztályukban nem” - tette hozzá Toronyi Bence. A szabályzat célja, hogy az új számokból álló rendszert karbantartsa; meghatározza mikor, milyen formában kell a regisztrációs adatlapot benyújtani annak érdekében, hogy a számot igényeljék vagy megtartsák. Szabályozza a YS szám újra számolásának kérdéskörét, a számításkor figyelembe vett körülményeket - mely versenyeket és milyen paramétereket vesz figyelembe a számítás.

 

Ahhoz, hogy a dinamikus előnyszámítási rendszer jól működjön, naprakész hajó adatbázis szükséges. Éppen ezért mostantól folyamatos feladat a  hajóadatbázis karbantartása, amihez a hajótulajdonosok aktív közreműködése is szükséges. Az MVSZ kéri a hajótulajdonosokat, hogy a VIHAR-ban a „hajóim” menü pont alatt az adatokat frissítsék és töltsék fel a hajólevelük minden oldalát.

Akinek az újonnan megállapított YS számuk nem felel meg a típus vagy osztály YS számának, ott az eltérés könnyen adódhat a hiányos vagy pontatlan adatbázisból. Az MVSZ kéri, hogy a YS számokkal kapcsolatos észrevételeket Titkárságnak címezve e-mailben az MVSZ honlapján megtalálható formanyomtatványon keresztül a hajo.register@hunsail.hu e-mail címre jelentsék be a sportolók.

Az 2020. évre érvényes YS számokat IDE kattintva ismerhetjük meg, míg a dinamikus Yardstick szabályzat és a Hajóregisztrációs és Nyilvántartási szabályzat ITT érhető el.

Amennyiben a hajók nyilvántartásával regisztrációjával kapcsolatban adódik kérdése, IDE kattintva tájékozódhat, vagy keresse a Titkárságot a hajo.register@hunsail.hu email címen.

Szöveg: Molnár Csaba / Magyar Vitorlás Szövetség

Fotó: Cserta Gábor / Magyar Vitorlás Szövetség