In memoriam Dr. Gimesi Szabolcs

Elhunyt a Fertő-tavi vitorlás sportot sokat segítő vezető

Dr. Gimesi Szabolcs a rendszerváltás sorsdöntő évtizedeiben volt az FVSZ egyik meghatározó egyénisége. A 80-as évek a teljes leépülés, a 90-es évek az újrakezdés évei voltak. 1984-88-ban a Fertő tavi vitorlás Szövetség titkára volt. A titkári teendők ellátása mellett a vitorlás versenyek rendezésében – és főképpen – a rendezéshez nélkülözhetetlen motorosok üzemeltetésében vállalt oroszlánrészt.

1989-től 2000-ig a Fertő tavi vitorlás Szövetség elnöke, illetve 1994-2002-ig Sopron Megyei Jogú Város polgármestere volt. 1991-ben telephelyet kellett váltanunk. A magyar Fertőn 1991. év elején megindult személyhajózáshoz szükséges közcélú személyforgalmi kikötőt a szövetségi vitorlás kikötő helyén alakították ki, és – csereképpen - a volt „úttörő-vízibázist” vitorlás kikötő céljára a Fertő tavi Vitorlás Szövetség ingyenes használatába adták. Dr. Gimesi Szabolcs keményen harcolt a vitorlás sport érdekei védelmében, és erőfeszítéseinek köszönhető ez a döntés is éppúgy, mint a korábban a város tulajdonában levő vitorlás sporteszközök előbb ingyenes használatba, majd tulajdonba adása.

A politikai változások következtében további jelentős szervezeti átalakuláson kellett túljutni, amelyek szervezése és lebonyolítása szintén Dr. Gimesi Szabolcs feladatát képezte (1991, 1996.). Az 1996. április 15-i közgyűlésen a szövetség újjá alakult, mint a fertői vitorlás klubok által alapított önálló jogi személyiségű sportszövetség.

Dr. Gimesi Szabolcs sikerrel megoldotta a fertői vitorlás sport problémáit a kritikus 1989-2000. időszakban. Mint vezetőre és barátra úgy emlékezünk, hogy Dr. Gimesi Szabolcs optimista, kedves, barátságos és tettre kész ember volt mind a közéletben, mind a magánéletben. Megnyerő egyénisége hiányozni fog a mindennapjainkban. Kedves Szabolcs, nyugodjál békében!

Márkus István
FVSZ titkár