Elnöki szezonértékelő 2014

Kedves vitorlázó barátaim!

Véget ért a 2014-es magyar vitorlás szezon, ideje számot vetni azzal, hogy mit végeztünk.

Másfél éve dolgozik az MVSz új elnöksége, és ezalatt sokak szerint keveset kommunikáltunk a terveinkről és tetteinkről. De talán nem baj, ha ebben kissé konzervatív módon viselkedünk. A semmit azonnal lehet marketingelni és kommunikálni, és a hatáskeltés nagy divat napjainkban, a valós eredményekhez azonban idő kell. Mára viszont talán eljutottunk oda, hogy van miről beszámolnunk.

Meglehetősen rossz helyzetből indulva, úgy hiszem sikerült pozitív építkezésbe fognunk. Ki kell emeljem Holczhauser András főtitkár szerepét, aki nagy diplomáciai érzékkel és fegyelemmel viszi előre az ügyeket, pedig valljuk meg, gyakran került olyan helyzetekbe, amikor a bicska kinyílhatott volna a zsebében!

Anyagi értelemben is voltak, vannak eltakarítandó romok és akadályok, de ehhez előre kellett lépni a szervezet átalakításában is. Mindezt úgy, hogy eközben vitorlás életünk közép- és hosszútávú fejlesztésében is haladjunk. A fejlődés pedig úgy valósulhat meg, ha kereteket meghirdetve olyan rendszert állítunk fel, amelybe minden tenni akaró vitorlázó bekapcsolódhat.

Igyekszünk sokoldalúan tevékenykedve olyan környezetet teremteni, amely az egyént motiválja arra, hogy a saját területén, környezetében cselekedjen a közösségért.

A következő hetekben az MVSz honlapon megjelenő tematikus cikksorozatban részletesebben is taglaljuk ezévi tevékenységünket, beszélünk arról, hogy mit végeztünk.

Nemzetközi versenyeredmények

Bár versenyzőink nemzetközi eredményességben a Magyar Vitorlás Szövetség szerepe csak közvetett, ám a szerepünk talán még soha nem volt ennyire közvetlen, hiszen öt szerződéses sportolónk felkészülési és versenyprogramjának 50-30 százalékát állta az MVSz, összesen 25 millió forintnyi támogatás kifizetésével!

Az olimpiai Finn osztály élvonalába tartozó Berecz Zsombor az első lehetőséget megragadva a szeptemberi ISAF Világbajnokságon olimpiai kvalifikációt szerzett. Tizedik világbajnoki aranyát érte el a Majthényi-Domokos Repülő Hollandi kettős. Európa-bajnoki bronzérmet szereztek a Gereben-testvérek Csillaghajóban. Legjobb utánpótlás korosztályos versenyzőink – Érdi Mári, Vadnai Benjamin, illetve Vadnai Jonatán – 4 világbajnoki címet és több Európa-bajnoki érmet gyűjtöttek, valamint Jonatán révén egy ifjúsági olimpiai bronzéremnek is örülhettünk. Élsportolóink támogatása 2015-ben tovább növekszik, és az utánpótlás fejlesztésére is többet költünk..

Pénzügyi konszolidáció

Úgy tudtunk a támogatásokra alapot teremteni, hogy az év elején fennálló 44 millió forintos pénzügyi hiányt is helyre kellett hozni, ami az év végére meg is történik. Eközben a Szövetség minden feladatát ellátta, még ha ehhez megszorításokra, a kiadások visszafogására volt is szükség, és fontos fejlesztésekre még nem jutott pénz.

Sokat takarítottunk meg technikai eszközeink (motorosok, autók) ésszerű üzemeltetésével, a szövetségi versenyek gazdaságosabb szervezésével és rendezésével. Jó példa a Kékszalag, ahol nem a nevezési díjak növelésével, hanem a szponzorációs bevételek emelkedésével tudtunk előre lépni.

Szervezeti fejlesztések

Tavasszal az elnökség stratégiai programot fogadott el, amely vezérfonalat jelent az összehangolt munkához.

Folyamatban van az Alapszabály korszerűsítése, az adminisztráció és a versenyrendszer karbantartása. Az új nagyhajós osztálypolitika az osztálykapitányok aktivizálásával remélhetőleg megfordítja a versenyeken való részvétel évek óta csökkenő tendenciáját.

Dolgozunk a ranglista és minősítés számítások korszerűsítésén, a tagnyilvántartás rendszerének átalakításán, és mindezek számítástechnikai hátterének előrelátó fejlesztésén. Ez visszahat a precíz előkészítésre, a versenyrendezés és a programok hatékonyabb szervezésére. Mindez a nagyobb támogatói bázis megteremtése érdekében versenyeink turisztikai és reklámértékének növelését is szolgálja.

Megkezdődött a technikai bizottság kibővítése és a rendszer átláthatóvá tétele, ami szintén fontos elem lehet a versenyzési kedv remélt növekedésében.

Kiemelkedően fontos kérdés az MVSz balatoni bázisának megszilárdítása, a „Szövi-telep” helyzetének hosszútávú, megnyugtató rendezése. Ez ügyben bíztatóak a fejlemények, és remélhetően erre a régóta húzódó ügynek a végére is rövidesen pont kerül.

Keretprogramok, partnerség

Gyakori panasz volt, hogy a Szövetség egyes témakörökbe belekapva, másokat elhanyagolva, látszat intézkedéseket hozott. Ezért fontos keretprogramok fejlesztésébe kezdtünk a partnerség jegyében.

Megkezdtük a vitorlás oktatók és edzők képzésének nemzetközi rendszerekhez igazodó fejlesztését, az edzőképzés reformját, amely modulrendszerű struktúrában valósul meg. Elkészült az MVSz által elismert vitorlás iskolák rendszere. Kidolgozott, hogy az ide csatlakozáshoz milyen feltételeknek kell megfelelni. Rövidesen meghirdetésre kerül a vitorlás táborok minősítő és képzési programja is.

Sikeres tanfolyamokat és előadásokat szerveztünk 2014-ben. Az edzői, versenyrendezői és versenybírói továbbképzések mellett a tagság részére is nagy érdeklődéssel kísért elméleti oktatásokra, előadásokra került sor. Ilyenekre télen ismét sor kerül.

Együtttműködési megállapodások sora valósult meg. A Magyar Olimpia Bizottsággal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával szinte napi kapcsolatban vagyunk. A MOB az élsportolóink támogatása mellett egyéb programjainkban is nagyon segítőkész. Mindkét hivatalnál dícsérik szakmai anyagaink színvonalának jelentős emelkedését, amiben főszerepet játszik irodai dolgozóink kiváló munkája.

A tavasszal megkezdett együttműködést ősszel új szerződéssel szentesítve immár megerősödött pozícióból dolgozhatunk együtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a hajós életünket érintő állami szabályozás jobbá tételén.

Az összetett feladatok hatékony ellátása érdekében tavaly megszüntettük a szövetségi kapitányi státuszt, és helyette a MOB anyagi támogatásával versenysport menedzser segíti a munkánkat. Brencsán Ábel sokoldalú tevékenysége nagyban javítja az MVSz hatékonyságát, a magyar vitorlázók különböző rétegeivel való hatékony párbeszédet

Sportdiplomácia és a vitorlázás népszerűsítése

Fejlődött a sportdiplomáciai tevékenységünk is. A Nemzetközi Vitorlás Szövetséggel a kapcsolatunk már napi szintűre erősödött, ami segíti a fejlődésünket, és bőven tartalmaz új lehetőségeket.

2014-ben előre léptünk a kommunikáció terén is a vitorlázás népszerűsítésében. Valós tartalommal voltunk szakmai partnerei a Hungexpónak a tavaszi hajókiállítás szervezésében és lebonyolításában. Sikerült nagymértékben növelni a vitorlás versenyek televíziós és online közvetítését. E műsorok nagy nézettsége, sikere, a vitorlázásról szóló stúdióbeszélgetések növekvő száma is javítja új szponzorok bevonását, támogatók megnyerését.

Egyre többen veszik észre az MVSz megújult tevékenységét, és felismerve törekvéseinket kreatív energiáikat mozgósítva csatlakoznak. Ez is igazolja azt az elképzelésünket, hogy a fejlődéshez elsősorban kereteket, rendszereket kell teremtenünk. Így a vitorlázók kreatívitása, mozgósított energiája állíthatja új, fejlődő pályára kedves sportágunkat, életünket.

Elindultunk egy hosszú úton. Folyamatos, előremutató változásokra törekszünk, amelyek a partnerségen alapulnak. Úgy tűnik, hogy ezt sokan már észre is vették. A vitorlázók megtapasztalva ezt a szellemiséget érezhetően egyre szívesebben vállalnak feladatokat a bizottságok munkáiban is. Helye van az ötleteknek, a segítő szándéknak és az értelmes, közös igyekezetnek.

 

Dr. Kollár Lajos
MVSz elnök