2024 őszén induló, sportedző/sportoktató/sportszervező szakmai képzések

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központ meghirdetette a 2024 őszén induló, sportedző/sportoktató/sportszervező munkatárs szakmai képzéseket, ezek tájékoztatói megtalálhatók a honlapon, és megnyílt az ehhez kapcsolódó online jelentkezési felület is.

https://tftovabbkepzo.hu/szakmai-kepzesek/

 

Sportedző szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (E/2022/000004) sportedző szakképesítésre felkészítő szakmai képzést szervez 2024. őszi indulással.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A sportedző szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.  Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását.  Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.

 

Sportoktató szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (E/2022/000004) sportoktató szakképesítésre felkészítő szakmai képzést szervez 2024. őszi indulással. 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A sportoktató szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok felkészítését. Alapszinten megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Sportágspecifikus ismereteket nyújt, kialakítja a sportági jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. Felismeri és gondozza a tehetséget. Értékeli a sportolók edzéseken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.

 

Sportszervező munkatárs szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (E/2022/000004) sportszervező munkatárs szakképesítésre felkészítő szakmai képzést szervez 2024. őszi indulással.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy mindazon kompetenciával rendelkezzen, amely a sportszervező munkatárs munkakör, feladatkör  ellátásához szükséges. Képes legyen közreműködni sportszervezetek, sportszövetségek szakmai feladatainak ellátásában, működésének biztosításában. Képes legyen közreműködni a sporttevékenység fejlesztését szolgáló projektek előkészítésében, lebonyolításában. Edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervezzen. A sportrendezvény tervezésében, szervezésében aktív szerepet vállaljon. Tudja koordinálni a rendezvénnyel kapcsolatos marketingfeladatokat. Közreműködjön a tevékenységével összefüggő jogi és igazgatási feladatok ellátásában (egyeztetések, programok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.). Képes legyen ellátni a versenyek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat (szakmai egyeztetés, forgatókönyv elkészítése, egészségügyi szolgálat igénylése, közreműködők biztosítása és tevékenységük megszervezése) és az utómunkálatokat. Cél, hogy részt vegyen a sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, valamint a sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervezzen.

Amennyiben felmerülő kérdések lennének az új képzési rendszerrel kapcsolatosan, akkor az egyetem Továbbképző Központjában az alábbi elérhetőségen lehet minket elérni.

email: tovabbkepzes@tf.hu

Honlapunk: https://tftovabbkepzo.hu/