MVSZ Elnökségi jegyzőkönyve 01. 16.

1/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnökségének tervezett ülései 2018. évben:

 

 1. január 16. (kedd)
 2. február 12 (hétfő)
 3. március 6. (kedd)
 4. április 6. (péntek)
 5. május 4. (péntek)
 6. június 8. (péntek)
 7. július 6. (péntek)
 8. szeptember 4. (kedd)
 9. október 4. (csütörtök)
 10. november 8. (csütörtök)
 11. december 6. (csütörtök)”

 

Név

1/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

2/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

„Az MVSz elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy az alábbi szabályozást a 2018-évi Versenyrendelkezésekbe vezesse át:

Hajóosztályalapítás

Egy hajóosztályszövetség kérheti az MVSZ általi nyilvántartásba vételét, ha működési szabályzata megfelel az MVSz Alapszabályának, SzMSz-ének és a vonatkozó egyéb szabályzatainak. Az osztályszövetség kizárásra kerül, ha működése a nyilvántartásba vételt követően nem felel meg az MVSZ előírásainak.

Az nyilvántartásba vételi kérelmet az MVSZ Titkárságának kell benyújtani az alábbi dokumentumok egyidejű megküldésével:

 

 1. Osztály alakuló ülésének jegyzőkönyve - melyben legalább 3 aktívan versenyző egység megjelölésre kerül - és jelenléti íve
 2. Megválasztott tisztségviselők elfogadó nyilatkozata és elérhetőségei
  1. minimum 3 tagú elnökség
  2. osztálykapitány neve, elérhetősége
  3. osztálytitkár neve, elérhetősége (ha van ilyen)
  4. felmérő neve, elérhetősége
 3. Osztályszabályzat/osztályelőírás – WS által nyilvántartott osztály esetén a hivatalos WS által elfogadott.
 4. Hajóosztály SzMSz

Minden hazánkban újonnan megjelenő hajóosztály jogosult a nyilvántartásba vételre, azonban az MVSz versenyrendszerébe való felvételhez aktivitást kell felmutatnia, és amennyiben ez az aktivitás megszűnik, úgy a következő évre elveszti a versenyrendszerben elfoglalt státuszát.

A Titkárság a nyilvántartását kérő osztály dokumentumait megküldi az illetékes szakbizottságoknak, majd az MVSz elnöksége dönt a kérelem jóváhagyásáról.”

 

Név

2/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

3/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

„Az MVSz elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy az alábbi szabályozást a 2018. évi Versenyrendelkezésekbe vezesse át:

 1. Osztályok csoportosítása
  1. A hazai versenyrendszerben az osztályokat két csoportba soroljuk:
  2. World Sailing osztályok - World Sailing osztályok közé sorolandó minden olyan hajóosztály, melyet a Nemzetközi Vitorlás Szövetség a World Sailing osztályok között tart nyilván

Olimpiai osztályok - Olimpiai osztályok közé sorolható az aktuális olimpiai ciklusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiválasztott hajóosztály

Támogatott ifjúsági osztályok - Támogatott ifjúsági osztályok közé sorolandók azon hajóosztályok, melyeket az MVSz elnöksége - hajóosztály politikájában – ifjúsági-és utánpótlás nevelő osztályként jelöl meg

Egyéb World Sailing osztályok

 1. MVSz osztályok - MVSz osztályok közé sorolandó minden olyan hajóosztály, mely az MVSz Titkárságának hajóosztály-alapítási kérelmet nyújtott be és nyilvántartásba vették, de nem rendelkezik World Sailing osztálystátusszal.

Alanyi jogon egy osztály sem vehet részt a haza versenyrendszerben, tehát nem rendezhet bajnokságot és nem tarthat ranglistaversenyt, amíg az aktivitási pályázatban foglalt kritériumoknak nem felel meg.”

 

Név

3/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

4/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

„Az MVSz elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy az alábbi szabályozást a 2018-évi Versenyrendelkezésekbe vezesse át:

11. Éves egyesületi rangsor

11.3. World Sailing osztályokban elért eredmények

 1. Az olimpiai osztályokban elért eredmények kétszeres szorzóval számítanak a ranglista számításban.

b      A támogatott ifjúság osztályokban elért eredmények másfélszeres szorzóval számítanak a ranglista számításban.”

 

Név

4/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

5/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

„Az MVSz elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy az alábbi szabályozást a 2018-évi Versenyrendelkezésekbe vezesse át:

Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajót, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett, és érvényesen elrajtolt.”

 

Név

5/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

6/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

„Az MVSz elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy az alábbi szabályozást a 2018-évi Versenyrendelkezésekbe vezesse át.

’1. World Sailing osztályok

A World Sailing csoportba tartozó osztályszövetségek minden év október 31-ig pályázhatnak a következő évi minősítési rendszerben való részvételre. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az osztályszövetség nevét, levelezési címét, és ha van, weboldalának címét,
 • az osztályszövetség elnökének nevét, telefon és e-mail elérhetőségét,
 • hivatalos WS által elfogadott hatályos osztályszabályokat
 • az osztályszövetség felmérőjének nevét, telefon és e-mail elérhetőségét,
 • a tárgyévben tartott legalább egy osztályszövetségi gyűlés jegyzőkönyvét,
 • az osztály jelentését az osztály tárgyévben történt aktivitásáról.
 • Az osztály aktivitásáról szóló jelentésnek tartalmaznia kell
  • Új belépő esetén legalább négy olyan, a tárgyévben rendezett, az MVSZ versenynaptárában nyilvántartott versenyt, amelyen 10 m hajóhossz felett és az összevont cirkáló, 25-ös jolle, 15-ös jolle és folkeboat osztályoknál legalább hat, 10 m alatti hosszúságú hajók esetén legalább nyolc osztálybeli egység részt vett. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a kiírt futamok közül minimum egy futamon érvényesen elrajtolt, ért kiegészítve a kiemelt nemzetközi részvétellel e szabályban foglaltak szerint.
  • Státusz megújítás esetén legalább három olyan, a tárgyévben rendezett, versenyrendszeren belüli versenyt, az országos bajnokságokon felül, melyen legalább nyolc, 10 m hajóhossz felett és az összevont cirkáló, 25-ös jolle, 15-ös jolle és folkeboat osztályoknál legalább hat az osztályba tartozó egység részt vett. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a kiírt futamok közül minimum egy futamon érvényesen elrajtolt. kiegészítve a kiemelt nemzetközi részvétellel e szabályban foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásakor a kiemelt nemzetközi versenyeken (vb, Eb, vk, EK) való részvételt a következőképpen kell értékelni: A fent megjelölt nemzetközi versenyeken induló hazai hajók számát kettővel szorozva a legközelebbi hazai ranglistaverseny induló létszámához hozzáadandók.

 • A pályázatok elbírálásáról az MVSz elnöksége november 15-ig, vagy az azt követő elnökségi ülésen dönt határozat formájában.
 • Az aktív osztályokban az MVSz éves ranglistát és minősítési nyilvántartást vezet, valamint az aktív hajóosztályok jogosultak Országos Bajnokságot futni.
 • Az osztályszövetségek vállalják, hogy a pályázatban benyújtott kapcsolati adatokban és az osztályszabályokban bekövetkező változásokról a lehető leghamarabb értesítik az MVSz titkárságát.

’2. MVSz osztályok

Az MVSz csoportba tartozó osztályszövetségek minden év október 31-ig pályázhatnak a következő évi minősítési rendszerben való részvételre. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az osztályszövetség nevét, levelezési címét, és ha van, weboldalának címét,
 • az osztályszövetség elnökének nevét, telefon és e-mail elérhetőségét,
 • hivatalos hatályos osztályszabályokat
 • az osztályszövetség felmérőjének nevét, telefon és e-mail elérhetőségét,
 • a tárgyévben tartott legalább egy osztályszövetségi gyűlés jegyzőkönyvét,
 • az osztály-jelölt jelentését az osztály tárgyévben történt aktivitásáról.
 • Az osztály-jelölt aktivitásáról szóló jelentésnek tartalmaznia kell
  • Új belépő esetén legalább négy olyan, a tárgyévben rendezett, az MVSZ versenynaptárában nyilvántartott versenyt, amelyen 10 m hajóhossz felett és az összevont cirkáló, 25-ös jolle, 15-ös jolle, folkeboat osztályoknál legalább hat, 10 m alatti hosszúságú hajók esetén legalább nyolc osztálybeli egység részt vett. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a kiírt futamok közül minimum egy futamon elrajtolt.
  • Státusz megújítás esetén legalább három olyan, a tárgyévben rendezett, versenyrendszeren belüli versenyt, az országos bajnokságokon felül, amelyen 10 m hajóhossz felett és az összevont cirkáló, 25-ös jolle, 15-ös jolle és folkeboat osztályoknál legalább hat, 10 m alatti hosszúságú hajók esetén legalább nyolc osztálybeli egység részt vett. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a kiírt futamok közül minimum egy futamon elrajtolt.
 • A pályázatok elbírálásáról az MVSz elnöksége november 15-ig, vagy az azt követő elnökségi ülésen dönt határozat formájában.
 • Az aktív osztályokban az MVSz éves ranglistát és minősítési nyilvántartást vezet, valamint az aktív hajóosztályok jogosultak Országos Bajnokságot futni.

 

Az osztályszövetségek vállalják, hogy a pályázatban benyújtott kapcsolati adatokban és az osztályszabályokban bekövetkező változásokról a lehető leghamarabb értesítik az MVSz titkárságát.”


 

 

 

Név

6/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

7/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége a 2018. évre beérkezett és érvényes osztálypályázatokat elfogadja.”

 

Név

7/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

8/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

„Az MVSZ elnöksége a pályázatot benyújtott, de a kritériumoknak meg nem felelő hajóosztályok esetében egyenkénti szavazással a következők szerint döntött a 2018. évi osztálystátuszról.”


 

 

 

Hajóosztály

8/2018 (01.16)

470

inaktív

Laser Standard

inaktív

Nacra 17

inaktív

29er

aktív

RS Feva

aktív

X-35

inaktív

30-as cirkáló

inaktív

Dolfin

inaktív

Melges24

aktív

Scholtz 22-es

inaktív

Sudár Sport

inaktív

 

 

Hajóosztály

dr. Kollár Lajos

Böröcz István

Brencsán Ábel

Fináczy György

Friedl Mihály

Litkey Farkas

Rutai István

Siklósi Máté

Sükösd Balázs

Összesítés

470

nem

nem

nem

-

nem

-

nem

nem

-

inaktív

Laser Standard

nem

nem

nem

-

nem

-

nem

nem

-

inaktív

Nacra 17

nem

nem

nem

-

nem

-

nem

nem

-

inaktív

29er

igen

igen

igen

-

igen

-

igen

igen

-

aktív

RS Feva

igen

igen

igen

-

igen

-

igen

igen

-

aktív

X-35

nem

nem

nem

-

nem

-

nem

nem

-

inaktív

30-as cirkáló

nem

nem

nem

-

nem

-

nem

nem

-

inaktív

Dolfin

nem

nem

nem

-

nem

-

nem

nem

-

inaktív

Melges24

igen

igen

nem

-

igen

-

nem

igen

-

aktív

Scholtz 22-es

igen

nem

nem

-

nem

-

nem

igen

-

inaktív

Sudár Sport

nem

nem

nem

-

nem

-

nem

nem

-

inaktív

 

 

9/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége az Műhelymunka támogatásról szóló Versenysport Bizottsági javaslatot 2019. évre elfogadta.”


 

 

 

Név

9/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

10/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége a Támogatott ifjúsági osztályok támogatásáról szóló Versenysport Bizottsági javaslatot elfogadta.”

 

Név

10/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

11/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége az olimpiai osztályok eredményességi prémiumáról szóló Versenysport Bizottsági javaslatot elfogadta.”


 

 

 

Név

11/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

12/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége a szerződéses ifjúsági sportolók támogatásáról szóló Versenysport Bizottsági javaslatot elfogadta.”

 

Név

12/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

13/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége a szerződéses sportolók támogatásáról szóló Versenysport Bizottsági javaslatot elfogadta.”


 

 

 

Név

13/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

14/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége támogatja a Versenysport Bizottsági javaslatát, mely szerint a kvótát szerző sportoló nem automatikusan, hanem az esetleges kihívókkal egy 4 versenyből álló válogató sorozatot követően utazhat a 2020-as Olimpiára. A válogató versenyek kiválasztására 2018. március végéig kerül sor.”

 

Név

14/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

Böröcz István

X

Brencsán Ábel

X

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

Siklósi Máté

X

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

15/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége az NSR-rel kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.”


 

 

 

Név

15/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

16/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

„Az MVSZ elnöksége módosítja 47/2017 (05.15.) sz. határozatát azzal, hogy Érdi Mária olimpia felkészülését támogató eszközök nem a sportoló tagszervezetének, hanem az MVSZ-nek kerülnek bérbeadásra, melynek költségeit a sportoló olimpia felkészülési támogatásából finanszírozza meg.”

 

Név

16/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

17/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

„Az MVSZ elnöksége módosítja 30/2017 (04.04.) sz. határozatát és az MVA nKft-ben a Gyapjas testvéreknek nyújtott eszközbeszerzési támogatást 2,645e Ft-tal megemeli.”

 

„Az MVSZ elnöksége a Gyapjas testvérek 2018. évi olimpiai felkészülési támogatását 2,645e Ft-tal csökkenti.”

 

Név

17/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

18/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat

 „Az MVSZ elnöksége felkéri a Titkárságot és a Versenybíró Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a World Sailing RRS mobil applikációban való „Integrated E-book” verzióban való megjelenítéséhez.”

 

Név

18/2018 (01.16)

igen

nem

tartózkodik

dr. Kollár Lajos

X

 

 

Böröcz István

X

 

 

Brencsán Ábel

X

 

 

Fináczy György

-

-

-

Friedl Mihály

X

 

 

Litkey Farkas

-

-

-

Rutai István

X

 

 

Siklósi Máté

X

 

 

Sükösd Balázs

-

-

-

 

 

 

-

Letölthető fájlok

Támogatóink: