Pártoló tagság


Pártolói Szabályzata

A pártoló tagság intézményének átalakításának/bevezetésének célja, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség még szélesebb körben támogassa, képviselje a hazai vitorlázó társadalmat és betöltse sportágunkban meghatározó szerepét a szabadidős sportolók körében is.

          A Szövetség pártolója lehet a Szövetség Alapszabályát elfogadó bármely természetes, gazdasági, vagy egyéb személy, szervezet, amelyet a Szövetség a pártolók névsorában tart nyilván.

 

  1. A tagsági jogviszony a https://vihar.hunsail.hu weboldalon keresztül igényelhető, és az első éves pártoló tagdíj megfizetésével jön létre, melyet online bankkártyás fizetéssel tehet meg ezen a felületen. A pártoló a kérelem aláírásával nyilatkozik a Szövetség Alapszabályának elfogadásáról. A pártolók jogait és kötelezettségeit e szabályzat, valamint az egyes pártolókkal kötött külön megállapodások rögzítik, amelyek azonban nem lehetnek ellentétesek az Alapszabállyal.
  2. A pártoló tag a Szövetség Közgyűlésén nem rendelkezik szavazati joggal.

 

  1. A Pártolói tagság feltételei:

 

3.1  természetes személy esetében: cselekvőképességében nem korlátozott,

3.2  büntetlen előélet,

3.3  gazdasági társaság, egyéb személy vagy szervezet esetben jogképesség

3.4  tagsági nyilatkozat aláírása.

 

  1. A Pártoló tag jogai:

 

4.1  A pártoló tagok hírleveleken keresztül értesülnek a Szövetséggel kapcsolatos legfrissebb fejleményekről, eseményekről, rendszeres tájékoztatást kapnak az MVSz hosszabb távú terveinek, célkitűzéseinek aktuális állásáról.

4.2  Meghívást kapnak a Szövetség által szervezett elméleti előadásokra, továbbképzésekre.

4.3  A Szövetség szabadidő programokat szervez részükre.

4.4  Részesülnek a jövőben – elsősorban a sporttevékenység, idegenforgalom, oktatás és biztosítási területen bevonásra kerülő – vállalkozások által nyújtott kedvezményekből.

 

  1. A Pártolói tag kötelezettségei:

 

5.1  a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatoknak a betartása, és végrehajtása,

5.2  a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,

5.3  esedékes tagdíj megfizetése.

 

  1. A Pártolói tagság megszűnése:

 

6.1  esedékes pártolói tagdíj megfizetésének elmulasztása,

6.2  tag kilépése,

6.3  tag kizárása,

6.4  tag halála, jogutód nélküli megszűnés.

 

  1. Pártolói tagdíj összege

7.1  Tag határozza meg, és annak tervezett minimális összege 2019-ben felnőttek részére 8.000 Ft, gyermekek részére 4.000 Ft.

7.2  A tagsági díj több módon is befizethető a Szövetség részére:

            a, Online fizetéssel a jelentkezési űrlapon a jelentkező által megjelölt összegről kiküldött számla alapján.

              b, Készpénzben.

              c, Átutalással.

 

  1. Adatvédelem:

Az MVSz kijelenti, hogy a tagokadatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek és Adatvédelmi szabályzatának megfelelően jár el.

 

 


Csatolt fájlok

Támogatóink: