2020. évi műhelymunka pályázat

 

 1. évi Műhelymunka támogatás

Tisztelt Klubvezető!

A 2020. évi műhelymunka támogatására 5.000.000 forintot különített el a Magyar Vitorlás Szövetség. A műhelymunka támogatás a pályázati adatlap pontos kitöltésével és a szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtásával igényelhető.

Az érintett egyesületeket az MVSz elnökségének 17/2019 (02.07) határozata alapján az alábbiak szerint kérjük a pályázat benyújtására:

A Titkárság október első hetében bekéri a támogatási pályázatot (beérkezési határidő: 2019. október 25.) a szükséges mellékletekkel együtt és ellenőrzi az adatlapot a következők szerint:

A műhelymunka támogatás elbírálásánál azok a versenyengedéllyel rendelkező versenyzők vehetők figyelembe, akik a következő kritériumoknak megfelelnek:

 • 2004. január 1. és 2012. december 31. között született
 • OP, L4.7, LR, 420, vagy 29er hajóosztályokban versenyez
 • 2019. évben legalább négy, az MVSz hivatalos versenynaptárában szereplő serdülő, ifjúsági vagy ifjúságinak is értékelt versenyen részt vett.
 • Az elbírálásnál azt az eredményt tudjuk figyelembe venni, ahol adott hajóosztályban legalább hat résztvevő volt. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a megrendezett futamok felén érvényesen elrajtolt.
 • Egy versenyző után legfeljebb 5 évben (alkalommal) adható támogatás.
 • Idény közbeni átigazolás esetén a versenyengedélyt kiváltó klub jogosult a támogatásra.

A támogatást az MVSZ évente egy alkalommal fizeti meg a kluboknak, a lejelentett sportolók arányában.

 • A Titkárság által ellenőrzésre kerülnek a szerződéskötéshez szükségek dokumen­tumok.
 • A hiánytalanul beérkezett pályázatok értékelését követően a Titkárság összesíti a sikeres pályázatokat és javaslatot nyújt be az Elnökségnek a felosztásról.
 • Az Elnökség a 2019. novemberi első ülésén hozott határozata alapján a Titkárság értesíti a sikeres pályázatot benyújtott tagszervezetek vezetőit és megküldi a szerző­déseket.

A szerződés megkötését követően nyílik lehetőség az elszámolás benyújtására.

A kitöltött adatlappal egyidőben az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges a pályázat elbírálásához:

 1. Annak (30 napnál nem régebbi) igazolása, hogy az egyesület az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján köztartozásmentes adózónak minősül.
 2. Harminc napnál nem régebbi igazolást az egyesületet nyilvántartó szervezettől a nyilvántartásban szereplő adatairól.
 3. Az egyesület képviselőjének képviseleti jogosultságáról szóló, közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott, vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírási címpéldányt vagy azok hiteles másolatát, vagy a számlavezető intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
 4. A támogatott szakmai program és költségterv rövid leírása cégszerű aláírással ellátva (szöveges dokumentum).
 5. * A támogatás felhasználására vonatkozó költségterv cégszerű aláírással ellátva.
 6. * Az egyesület képviselőjének nyilatkozata cégszerű aláírással ellátva.

* e-mailben kerülnek kiküldésre Tagszervezeteink részére

A támogatás felosztásáról szóló elnökségi határozatot a honlapunkon (www.hunsail.hu) közzétesszük.

A pályázat beérkezési határideje: 2019. október 25.

Kérem, hogy a pályázati dokumentumokat a Magyar Vitorlás Szövetségnél Máthé Marian részére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) szíveskedjen benyújtani, aki a felmerült kérdésekkel kapcsolatban szíves rendelkezésükre áll (mathe@hunsail.hu).

Budapest, 2019. szeptember 30.

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András

főtitkár

Magyar Vitorlás Szövetség

Támogatóink: