2023. évi rendkívüli tisztújító közgyűlés

2023. évi rendkívüli tisztújító közgyűlés

Meghívó

 

Tisztelt Tagegyesületünk!

Szövetségünk elnökségének döntése értelmében a Magyar Vitorlás Szövetség 2023. évi Rendkívüli tisztújító közgyűlésének időpontja:

2023.január 26. 17:00 óra

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2040 Budaörs, Liget u. 12.

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az MVSz Alapszabály 5.3.20 pontjában előírtak szerint tájékoztatjuk, amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, 17:30-tól kerül sor a megismételt közgyűlésre, a fent megadott címen. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 Az MVSz Alapszabály 5.3.13. pontja értelmében egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre. A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokirattal átruházhatja. Egy megbízólevéllel rendelkező képviselő ilyen módon legfeljebb 30 szavazattal rendelkezhet. Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet és a fentiek szerint maximum 30 (harminc) szavazattal rendelkezhet a közgyűlésen. A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma. A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során a titkárság illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.

 

A küldöttek a szavazólapokat a helyszínen 16:00 órakor kezdődő küldött akkreditálás alkalmával vehetik át.

 Együttműködésüket előre is köszönjük! Várjuk szíves megjelenésüket és aktív részvételüket a közgyűlésen!

 

 Budapest, 2023. január 09.

 

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András

főtitkár

Magyar Vitorlás Szövetség

Tervezett napirendi pontok

 

  • A megjelent küldöttek és vendégek üdvözlése.
  • A közgyűlés levezető elnökének megválasztása.
  • A szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  • Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
  • A végleges napirend elfogadása.
  1. napirendi pont: Tisztújítás

1 fő elnök, 8 fő elnökségi tag és 1 fő felügyelőbizottság tag megválasztása

Tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz:

A jelöltek nevei, bemutatkozó anyagai valamint a közgyűléssel kapcsolatos információk  naprakészen a www.hunsail.hu oldalon a “TISZÚJÍTÁS 2023” menüpont alatt érhető el.   

  • Jelöltek és bemutatkozó anyagaik itt érhetők el
  • Tájékoztató anyagok itt érhetők el

Tagegyesületek mandátumszámai a 2023. évi rendkívüli tisztújító közgyűlésre

Megbízólevél


Csatolt fájlok