2023. évi rendes közgyűlés

2023. évi rendes közgyűlés

Meghívó

 

Tisztelt Tagegyesületünk!

Szövetségünk elnökségének döntése értelmében a Magyar Vitorlás Szövetség 2023. évi rendes közgyűlésének

Időpontja: 2023. május 26. 15.00 óra

Helyszíne: LUA Event’s 8230 Balatonfüred, Anna sétány 5.

 melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az MVSZ Alapszabály 5.3.20 pontjában előírtak szerint tájékoztatjuk, amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, 15:30-tól kerül sor a megismételt közgyűlésre. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az MVSZ Alapszabály 5.3.12. pontja értelmében egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre. A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokirattal átruházhatja. Egy megbízólevéllel rendelkező képviselő ilyen módon legfeljebb 30 szavazattal rendelkezhet. Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet és a fentiek szerint maximum 30 (harminc) szavazattal rendelkezhet a közgyűlésen. A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma. A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során a titkárság illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.

A küldöttek a szavazólapokat a helyszínen 14:00 órakor kezdődő küldött akkreditálás alkalmával vehetik át.

Együttműködésüket előre is köszönjük! Várjuk szíves megjelenésüket és aktív részvételüket a közgyűlésen!

Budaörs, 2023 április 28.

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András

főtitkár

Magyar Vitorlás Szövetség

Tervezett napirendi pontok

 

  • A megjelent küldöttek és vendégek üdvözlése.
  • A közgyűlés levezető elnökének megválasztása.
  • A szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  • Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
  • A végleges napirend elfogadása.

1. napirendi pont: Az elnökség 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának és a Felügyelő bizottság jelentésének elfogadása

      1.0. MVSZ 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

      1.1. MVSZ 2022. évi Beszámoló

      1.1. MVSZ 2022. évi Törvényszéki beszámoló

       1.1.1. A Felügyelő Bizottság 2022- évi jelentése

       1.2. MVSZ mérleg kiegészítő melléklet 2022

       1.3. MVSZ 2022. évi közhasznúsági jelentés

       1.4.  MVSZ 2022. évi közhasznúsági jelentés mellékletei

       1.5. Könyvvizsgálói jelentés

       1.6. Teljességi nyilatkozat

       1.7. 2022. évi költségvetés bevételi terv megvalósulása

       1.8. 2022. évi költségvetés kiadási terv megvalósulása

2. napirendi pont: Fegyelmi és Etikai Bizottságának beszámolója 2022. évről

3. napirendi pont: Az MVSZ 2023. évi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása

       3.1. MVSZ 2023. évi szakmai és pénzügyi terve

       3.2.1. Tagdíjak, Versenyengedély díjtételek 2024

       3.3. 2023 MVSZ Költségvetés tervezet bevétel

        3.4. 2023 MVSZ Költségvetés tervezet kiadás

4. napirendi pont: MVSZ Alapszabálymódosítási javaslat

         4.1. Alapszabály  - módosítás póttagdíj

5. napirendi pont: MVSZ Örökös tiszteletbeli tagok választása

         5.1. MVSZ örökös tagságra jelölések Fundák György és dr. Zalai Gábor

          5.2. Pomucz-Tamás jelölése

Tagegyesületek mandátumszámai a 2023. évi rendes közgyűlésre

MEGHÍVÓ

Megbízólevél


Csatolt fájlok