2021. évi Rendes Közgyűlés

Meghívó

Tisztelt Tagegyesületünk!

Szövetségünk elnökségének döntése értelmében a
Magyar Vitorlás Szövetség 2021. évi Rendes közgyűlésének

időpontja: 2021.05.28. (péntek) 17:00 óra

helyszíne:
MS TEAMS KONFERENCIA,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

  1. § (1) A 2. §-ban foglalt kivétellel a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.

(2) A jogi személy döntéshozó szervének

  1. a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy
  2. b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

Az MVSz Alapszabály 5.3.20 pontjában előírtak szerint tájékoztatjuk, amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, 17:30-tól kerül sor a megismételt közgyűlésre. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az MVSz Alapszabály 5.3.13. pontja értelmében egy tag több képviselőt is delegálhat a közgyűlésre. A tag képviselője a közgyűlésen személyesen köteles eljárni, képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokirattal átruházhatja. Egy megbízólevéllel rendelkező képviselő ilyen módon legfeljebb 30 szavazattal rendelkezhet. Egy képviselő kizárólag 1 (egy) tagot képviselhet és a fentiek szerint maximum 30 (harminc) szavazattal rendelkezhet a közgyűlésen. A tag köteles képviselőjének megbízólevelet adni, amelyből a közgyűlésen megállapítható a képviselő képviseleti jogosultsága és az általa képviselt szavazatok száma. Az online közgyűlés gördülékeny lebonyolítása érdekében a regisztrációra a közgyűlés kezdetét megelőző 1 óráig van lehetőség, mely időpontig (i) a képviselő a megbízólevelét e-mailben meg kell küldje a hunsail@hunsail.hu email címre, továbbá (ii) amennyiben a Megbízólevélben megjelölt szavazatszámok alapján - a regisztrációt végző titkársági munkatársak emailes visszajelzése szerint - azok egyeztetése szükséges, rendelkezésre kell állnia a szavazatszámok egyeztetése és véglegesítése érdekében.

Együttműködésüket előre is köszönjük! Várjuk szíves megjelenésüket és aktív részvételüket a közgyűlésen!

Budapest, 2021. május 15.

Sporttársi üdvözlettel:

Holczhauser András
főtitkár
Magyar Vitorlás Szövetség

Tagegyesületek mandátumszámai a 2021. évi rendes közgyűlésre

Megbízólevél

Tervezett napirendi pontok

  • A megjelent küldöttek és vendégek üdvözlése.
  • A közgyűlés levezető elnökének megválasztása.
  • A szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  • Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
  • A végleges napirend elfogadása.

0          Meghívó

0.1       Napirendi pontok

1. Az elnökség 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának, az MVSZ közhasznúsági jelentésének ismertetése, valamint a Felügyelőbizottság beszámolója.

1.1.      2020. évi Beszámoló

1.2       2020. évi Közhasznúsági jelentés

1.3       2020. évi Könyvvizsgálói jelentés

1.4       2020. évi Könyvvizsgálói teljességi nyilatkozat

1.5       2020. évi Szakmai és pénzügyi beszámoló

1.6       2020. évi Bevétel költségvetés

1.7       2020. évi Kiadás költségvetés

1.8       Felügyelő Bizottság beszámolója

1.9       Felügyelő Bizottság részletes ellenőrzési jegyzőkönyv

2. A Fegyelmi és Etikai bizottság beszámolója 2021. évi tevékenységéről

3. A 2021. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása

3.1       2021. évi Pénzügyi és szakmai terv

3.2       2021. évi Bevétel költségterv

3.2.1    Tagdíjak, versenyengedély díjtételei 2022

3.3       2021. évi Kiadás költségterv

4. MVSZ székhelyének módosítása

5. Beszámoló a GINOP 7.1.2-15 MVSZ pályázatok aktualitásairól

6. MVSZ örökös tiszteletbeli tag cím adományozása

6.1       Dr. Kollár Lajos

6.2       Dr. Váradi Imre


Csatolt fájlok

Támogatóink: