Közbeszerzési eljárások MVA

A Magyar Vitorlás Szövetség 100%-os tulajdonában álló Magyar Vitorlás Akadémia NKft közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a GINOP 7.1.2-15-2016-00007 támogatási kérelem „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései (A Balaton-parti és az egyéb tavak partján fekvő kikötők eszköz- és szolgáltatás-fejlesztése)” projekt megvalósítása kapcsán az alábbi szolgáltatásra : 


Aktuális közbeszerzési eljárások:

 • Kishajók és kapcsolódó eszközök II. ütem

             ajánlattételi határidő: 2018. január 4.

Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek elektronikus úton el kell érnie. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok letöltését vissza kell igazolni (érvényes ajánlattétel feltétele!), és a letöltést követően faxon (Fax:72/214-844) vagy e-mailen (dr.komlodi@t-online.hu) az érdeklődő gazdasági szereplő saját nevének, székhelyének, e-mail címének megadásával a letöltésről ajánlatkérőt tájékoztatnia kell!

A közbeszerzéshez tartozó fájlok letöltése 

 • Aktív turisztikai hálózatfejlesztés szolgáltatás beszerzése

             ajánlattételi határidő: 2018. január 4.

Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek elektronikus úton el kell érnie. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok letöltését vissza kell igazolni (érvényes ajánlattétel feltétele!), és a letöltést követően faxon (Fax:72/214-844) vagy e-mailen (dr.komlodi@t-online.hu) az érdeklődő gazdasági szereplő saját nevének, székhelyének, e-mail címének megadásával a letöltésről ajánlatkérőt tájékoztatnia kell!

A közbeszerzéshez tartozó fájlok letöltése 

***

Lejárt közbeszerzési eljárások:

 • A Magyar Vitorlás Akadémia NKft GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 számú támogatási szerződésében foglaltak szerint indítja meg a „Kishajók és kapcsolódó eszközök beszerzése" közbeszerzési eljárást.
  VÁLTOZÁS!!!  
  A Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.) „Kishajók és kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, XVII. fejezet 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás indított. Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2017/29. számában, 2017. március 02. napján, KÉ 3285/2017. számon jelent meg.
  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eljárás során ajánlatkérő KÉ 4008/2017. számon az eljárást megindító felhívás módosítására vonatkozó hirdetményt adott fel.
  ÚJ ajánlattételi határidő : 2017. március 23 11:00 
  Az Ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a célja, hogy a Tisztelt Ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei, az Ajánlattevők a lehető legjobb ajánlatot tehessék meg és az egységes tartalmú ajánlatok előírása könnyítse az értékelés folyamatát. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat, annak mellékleteit figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.
  A módosított eljárás dokumentumai:
„Kishajók és kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú, a Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás 1. számú kiegészítő tájékoztatás
*****


Csatolt fájlok

Támogatóink: