Questions to the Race Committee and its answers - A versenyrendezőséghez intézett kérdések és válaszok -

Kérdés: A technikai felszerelések kötelező listája (Felszerelési jegyzék katamarán hajókhoz) a magyar és az angol nyelvű fordítás tekintetében eltérő. Hogyan jár el a versenyrendezőség?

Question #1.: The compulsory list of technical equipment (Equipment list for catamaran boats) differs in the Hungarian and English translation. What is the RC’s procedure?

Válasz: A versenyrendezőség és a technikai bizottság rendelkezése alapján a magyar nyelvű lista az irányadó, az ellenőrzéskor ez kerül alkalmazásra.

Answer: According to the provisions of the Race Committee and the Technical Committee, the inspection will be done ont he basis of the Hungarian language version.

2. kérdés: A kísérő motorosok 100m-nél távolabb nem hagyhatják el a kísért hajót, ez mennyire szigorú szabály? Példaként a tankolás hogyan fog működni vagy egyéb szükséglet?
Question #2: The support boats are not allowed to leave the sailing boat for more than 100 meters, is it a strict rule? As an example, how should the refueling work, or other needs?

Válasz: A kísérőmotorosok kizárólag tankolás idejére, maximum egybefüggő 10 percre hagyhatják el az általuk kísért hajót.

Answer: The support boats are allowed to leave their boats for maximum 10 minutes only for refueling in one take.

3. kérdés: A nyílt többtestű osztályban a trapéz használata tekintetében bármilyen bejelentési kötelezettség szükséges-e?
Question#3: Should the usage of trapeze be registered in the Open Multihulls class ?

Válasz: A nyílt többtestű osztály trapéz használata tekintetében nincs bejelentésre kötelezve.

Answer: Nor registration is needed for the usage of trapeze in the Open Multihull class.

2018. július 25. 19:55

Kerekes Kázmér
versenyvezető

Támogatóink: